Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

czwartek, 26 września 2013

Manifestation Flow, malarstwo intencyjne z Dorotą Gołach


 
Kochani, serdecznie zapraszam również na warsztaty malarstwa intencyjnego z cudowną osobą, jaką jest Dorota Gołach. Ma ona w sobie dużo miłości, ciepła oraz czyste światło. Te warsztaty są akurat wersją 3 spotkań, odbywających się co 2 tygodnie. Niestety nie mogę wziąć udziału we wszystkich trzech, ale 8 października dam ujście swojej twórczości i namaluję z intencją własne dzieło. Zapraszam Was serdecznie do wzięcia udziału w tych spotkaniach. Więcej na http://blissjoy.pl/malarstwo intencyjne z Dorotą Gołach

24 Września, 
8, 22 Pażdziernika
18:00 - 21:00

Zamanifestuj w świecie materialnym jakości, których pragniesz, do których dążysz.
Wspólny czas spędzimy najpierw odprężając się na wielu poziomach.

Utrzymując poziom głębokiego relaksu wejdziesz w stan Manifestowania swojej Intencji.

Pakiet 3 spotkań 300 pln
1 spotkanie 130 pln
W cenie po 1 podobraziu do każdych zajęć, farby

zapisy: Dorota Gołach, dorotagolach@gmail.com, 608 08 88 98
Przedpłata 100 pln na konto 88 1090 1359 0000 0001 0002 3729, w tytule: flow,
Miejsce Fundacja Serdecznik. ul. Grodziska 15, Poznań

wtorek, 24 września 2013

Kurs nauki masażu "Dotyk i Relaks"Kochani, chciałabym Was zaprosić do wzięcia udziału w pięknym kursie masażu terapeutycznego, który prowadzi wieloletnia masażystka Magda Nowak. Brałam udział w zeszłym roku w tym kursie i zapoczątkował on moją przygodę i pasję pracy z ciałem. Gorąco zachęcam :).


Witajcie,
Studio Serdecznik House of Yoga w Poznaniu i Magda Nowak zapraszają na kurs masażu terapeutycznego - głęboko relaksującego i energetyzującego!

Jest to prosta forma do nauczenia i podarowania sobie lub bliskim przyjemnego relaksu i odprężenia.

Polecam również kurs parom!!! o to jaki napisali uczestnicy „…Jest to też świetna droga do poszerzenie dotyku w związku, pomaga wzmocnić więź intymną. Wiemy już, że po takim kursie pogłębia się relacja między partnerami, odkrywają się na nowo, w zupełnie inny nie spotykany dotąd sposób.” Dorota & Grzegorz

Uczę nie tylko techniki, ale też ”uzdrawiającego dotyku” i przepływu energii.

W Poznaniu proponuje również sesje indywidualne masażu 3 i 4 października godz do uzgodnienia telefonicznie

Jeśli jesteś zainteresowana/y nauka lub indywidualnym masaże, proszę napisz lub zadzwoń.

Pozdrawiam
Magda Nowak tel.515 25 83 91


Kurs nauki masażu ” Dotyk i Relaks”
Masaż głęboko relaksujący i energetyzujący/ masaż terapeutyczny

5 i 6 października (sob i niedz) 2013 Poznań
Godz. 10:00-18:00

Metoda masażu, którą prezentuje rozwijałam przez kilka lat poszukiwań i praktyki jest to kompilacja różnych technik: masaż klasyczny i Peloha, shiatsu –punkty meridianowe, leczniczy masaż punktowy, praca ze świadomością ciała i dotyku, energetyzowanie czakr i wiele innych pojedynczych doświadczeń.

Prezentuje go w sposób bardzo przystępny nawet dla osób, które nigdy nie masowały(nie jest wymagana znajomość anatomii).

Masaż mimo swej prostoty i delikatności daje uczucie dużego głębokiego relaksu i odprężenia.

Kurs, dla kogo:
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które chcą poznać tzw. „ uzdrawiający dotyk i relaks” wykorzystując te umiejętności przy pracy masażysty lub tylko dla masowania swoich najbliższych. Pracuje tez z parami (małżeństwa, rodzeństwo, osoby o odmiennej orientacji seksualnej ), które przez cały kurs pracują tylko ze sobą w parze.

poniedziałek, 16 września 2013

Przesłanie Archanioła Metatrona, wrzesień 2013


przesłanie Archanioła Metatrona 

Przesłanie otrzymała Laurie Gudnason.
Tłumaczenie: Beata

Ukochani, słowa kluczowe, które daję Wam do przemyślenia i medytacji w tym miesiącu to: zakończenie, ekspansywny, transcendentny, realistyczny, wizjonerski, wartości, genialny, sukces, wyzwolenie, współczucie, entuzjazm, uzdrowienie, harmonia i akceptacja.

Witajcie we wrześniu, nowym miesiącu z przepływającą przez energię mocą. To oferuje nowy poziom ekspresji. Spodziewajcie się znaleźć sposoby integracji obecności swojej wyższej jaźni. Otworzycie głębsze poziomy świadomości i nadziei. Jest to miesiąc, kiedy dyscyplina się opłaca. Będziecie robić postępy w kierunku realizacji własnego potencjału i osiągniecie sukces na mniejsze sposoby. Z początkiem miesiąca radzę skupić się na inwestycjach, funduszach emerytalnych oraz w sprawach podatkowych. To dobry czas, aby posiedzieć nad swoimi księgami i skonsultować się z księgowym i doradcą finansowym. Możecie spodziewać się nagrody, szczęścia i końca ograniczeń.

Nieograniczone światło płynące z sierpniowej Bramy Judy jest zintegrowane, a to, co zostało utracone jest znalezione. Nieograniczone światło płynie w prostej linii Wielkiego Salomona i zakotwicza w Jerozolimie i Grand Tetons. Dla każdego z Was twórcza intencja boskości jest wlewana do świata fizycznego przez gigantyczny przepływ energii. Energie te są kodowane w celu wspierania następnego kroku w ewolucji ludzkości. Umiłowani, Boski Stwórca będzie wspierać Was i dostarczać wszystkiego, co jest potrzebne. 

Każdy z Was ma moc i skupcie się na realizacji projektów, relacji, pracy, firmach i cyklach leczenia! Znajdziecie drogę do otwarcia mądrości. Wglądy popłyną, świadomość będzie się rozwijać, a wasze problemy zostaną rozwiązane przez te zmiany intelektualne / emocjonalne. Pamiętajcie, że większość ludzkości cierpi z powodu braku świadomości i złych wyborów osobistych. To jest czas dla każdego z Was by leczyć cierpienia w swoim życiu i tworzyć nową rzeczywistość. Pozdrówcie ten hojny miesiąc z otwartym sercem i głodnym intelektem. Rozwijajcie się w radości. Wszystko, co niezbędne przyjdzie do Was w odpowiednim czasie!

wtorek, 3 września 2013

Archangel Metatron's Guidance, September 2013


Archangel Metatron's Guidance

Przesłanie otrzymała Laurie Gudnason.

Beloved ones, the keywords I give you for your meditation and contemplation this month are Completion, Expansive, Transcendent, Realistic, Visionary, Values, Brilliant, Success, Liberation, Compassion, Enthusiasm, Healing, Harmony, and Acceptance.

Welcome to September, a new month with strength flowing through the energy. This offers you a new level of expression. Expect yourself to find ways to integrate the presence of your higher self. You will open deeper levels of awareness, and hope. This is a month when discipline pays off. You will make progress toward fulfilling your potential and you will succeed in minor ways. As the month begins I advise you to focus on investments, retirement funds, and tax matters. This is a good time to go over your books and consult with your accountant and financial planners. You may expect rewards, good fortune, and an ending of limitations.

The limitless light flowing from the August Gateway of Judah is being integrated, and what was lost is being found. The limitless light flows through the Line and Lineage of Solomon the Great and anchors in Jerusalem and the Grand Tetons. For each of you the creative intent of the divine is being poured into the physical world through a tremendous flow of energy. These energies are coded to support the next step in evolution for humankind. Beloved ones, the Divine Creator will support you and provide all things that are needed.

Each of you has the strength and focus to complete projects, relationships, jobs, businesses, and cycles of healing! You will find the path to wisdom opening. Insights will flow, awareness will unfold, and your problems will be solved through these intellectual / emotional shifts. Remember, most of humanity is suffering due to a lack of awareness and poor personal choices. It is time for each of you to heal the suffering in your life as you embrace a new reality. Greet this bountiful month with an open heart and hungry intellect. You will learn and thrive in joy. Everything necessary will be yours in time!

The New moon on the 5th energizes Chiron and will bring healing to all. There will be progress in medicine and the treatment of dread diseases during this month. This is a good time to see to your medical and dental needs. Also review your health practices and diet. The dark moon will reveal scandals, plots, and intrigues. You are required to discern what is true and what is real. Unproven accusations and personal attacks may be expected in your personal life and in the public / political world. The purpose for these “events” will be to reshape cultural values and redefine morality. The energy will reveal the truth in time, so those who are falsely accused will be vindicated within a very short time.