Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

niedziela, 9 czerwca 2013

Poszukiwanie swojego celu

poszukiwanie siebie, kim jestemPoszukiwanie siebie, swojego najwyższego celu życiowego, misji swojej duszy na to wcielenie jest wielką przygodą życia. Poszukiwanie i znalezienie odpowiedzi na pytanie "kim jestem" jest sensem naszego istnienia. Wszystkie te odpowiedzi są w nas i zawsze tam były, także nie szukajmy ich na zewnątrz, bo tam ich nie ma. Na zewnątrz, czy z ust innych prawdziwych tych odpowiedzi nie znajdziemy. Szukajmy w sobie. Niekiedy są one głęboko ukryte pod warstwą naszych wierzeń, konstrukcji myślowych i naszych ograniczeń. Pod warstwą nieuwolnionych emocji, które zamknęliśmy w swoim ciele na skutek rożnych historii życiowych i traum. Stopniowe odnajdywanie tych blokad, docieranie do ich źródła i uwalnianie ich każdorazowo przybliża do znalezienia odpowiedzi na życiowe pytania. Bądźcie dla siebie wyrozumiali. Zbieraliście swoje ograniczające doświadczenia i tworzyliście swój pancerz latami, także dajcie sobie czas, spokój i luz na uwalnianie siebie i odkrywanie swojej pełni. Bez walki, bez pogoni, bez napięcia ponieważ te tylko wydłużą czas poszukiwania i odseparują Was od Waszej Istoty. Niekiedy wystarczy słowo, obraz, znak z zewnątrz, aby rozpocząć wielki proces transformacji w Waszym wnętrzu. Bądźcie uważni na te słowa i znaki. Bądźcie uważni na reakcje, jakie manifestują się w Was samych, ponieważ są one jasnymi drogowskazami, czemu dobrze byłoby się przyjrzeć w sobie. Jeśli nasza reakcja jest silna oznacza to, że dany temat z nami zarezonował na jakimś poziomie i jest w nas coś w tym temacie czekające na uwolnienie. Nie wstydźmy się tego. Wstyd jest bardzo ograniczający i najczęściej pochodzi z naszego dzieciństwa. Nasza dusza sama z siebie niczego się nie wstydzi. Szukajcie a znajdziecie. Zadając odpowiednie pytania w czasie wewnętrznego dialogu, otrzymacie właściwe odpowiedzi. Eliminujcie podpowiedzi i chaos płynące z umysłu oraz zaufajcie sobie, przewodnictwu swojego serca, swojej wewnętrznej mądrości, że odpowiedzi, które uzyskujecie płyną właśnie z tego czystego źródła. Życzę Wam cudownego odkrywania Siebie :).

sobota, 8 czerwca 2013

Przesłanie Archanioła Metatrona, czerwiec 2013

Przesłanie Archanioła MetatronaPrzesłanie otrzymała Laurie Gudnason.
Tłumaczenie: Beata

Ukochani, słowa kluczowe, które daję Wam do przemyślenia i medytacji w tym miesiącu to: rozwój, energia, częstość, wibracja i cuda.

Witajcie w pełni ekspresji Ery Wodnika! Ten miesiąc zaznacza ruch koła czasu w przód. Nowy początek jest w drodze. To jest czas, by skupić się na swoim najwyższym celu życiowym, a osobista misja będzie ujawniona. Jesteś aktywowany. Ścieżka do emocjonalnego, intelektualnego, twórczego i duchowego uwolnienia otworzy się przez nowe światło, które spływa na Ziemię. Bramy Wniebowstąpienia i Zmartwychwstania są otwarte dla tych, którzy są gotowi.

Z początkiem czerwca energia jest beztroska, radosna i wielu z Was wybierze ten czas na wakacje i zabawy. Naturalnym będzie łączyć się z innymi, tworzyć sieci internetowe, komunikować się i uczyć! Przez ten proces możesz być świadom kroków, które trzeba powziąć, by oddziaływać wzajemnie skuteczniej w relacjach małżeńskich i rodzinnych. To jest dobry czas, by zacząć projekty oraz ruch naprzód z decyzjami i zobowiązaniami.

Gratulacje są nawet, jeśli nie jesteś świadomy olbrzymiego postępu, który się zamanifestował. Powodem tego braku klarowności jest energia Neptuna przenikająca energię, jak również rzeczywistość. Będzie się wydawało, jak gdyby doświadczać świat i życie przez chmurę iluzji. Im szybciej zrzucisz iluzje i złudzenia, tym szybciej Boski proces będzie ujawniony. Bramy 12:12:12 i 13:13:13 zostały szczęśliwie ustalone.

Nowe początki są zapisane, jako pozytywna energia płynąca do fizycznego świata, przynosząca napływ Duchowej świadomości i nieograniczonych okazji dla osobistego i interpersonalnego uzdrawiania. Przygotuj siebie na manifestację swoich nadziei i snów oraz wiedz, że będziesz prosperował w nowym świecie, który jest tworzony przez energetyczny strumień.

W czerwcu energia miesza się, otwierając wielu z Was na „miłość od pierwszego wejrzenia”. Energia, która patronuje nowej miłości nie jest stała i problemy zamanifestują się tak szybko, jak rozpoznajesz, że jest to zauroczenie. Porozumiewaj się, spraw, by Twoje wiadomości były tak jasne, jak to możliwe oraz łącz się z tak wieloma ludźmi, jak to możliwe. Strumień będzie troszczył się o resztę!

Finansowe napływy będą wyrównane przez zwiększone wydatki. Ważnym jest, by zarządzać swoimi zasobami finansowymi ostrożnie przez następne 3 miesiące. Pieniądze są energią i, ponieważ szukasz balansu między dochodem a wydatkami - balansujesz aspekty swoich emocji i umysłu manifestujące balans i stabilność w Twoim życiu. Zadziwiające osobiste zmiany będą dobre, ale wymagają one odwagi, by wystąpić naprzód i ogarnąć zmianę. Możesz oczekiwać ogromnego postępu w swoim duchowym rozwoju przez pierwsze 16 dni czerwca. Możesz zyskać dużo, ale musisz też podjąć zaangażowanie i przyjąć, że postęp przynosi długo okresową odpowiedzialność.

sobota, 1 czerwca 2013

Archangel Metatron's Guidance, June 2013

Archangel Metatron's GuidancePrzesłanie otrzymała Laurie Gudnason.

Beloved ones, the keywords I give you for your meditation and contemplation this month are: evolution, energy, frequency, vibration, and miracles.

Welcome to the full expression of the Age of Aquarius! This month marks the forward movement of the wheel of time. A new beginning is underway. It is time to focus, for your greater life purpose and personal mission will be revealed. You are being activated. The path to emotional, intellectual, creative, and spiritual liberation will open through the new light that has grounded on Earth. The Gates of Ascension and Resurrection are open to those who are ready.

As June begins the energy is lighthearted, cheerful, and many of you will choose to be on vacation and play. It feels natural to connect with others, network, communicate, and teach! Through this process you may be aware of the steps to take to interact more effectively in marital and family relationships. This is a good time to start projects and move forward with decisions and commitments.

Congratulations are in order even if you are not aware of the tremendous progress that has manifested. The reason for this lack of clarity is due to Neptune’s energy diffusing the energy as well as reality. It will seem as if you experience the world and life through a cloud of illusion. The more quickly you shed illusions and delusions the more quickly the Divine process will be revealed. The 12:12:12 and 13:13:13 Gateways have been successfully negotiated.

New beginnings are in store as the positive energy flowing to the physical world will bring a surge of Spiritual awareness and unlimited opportunities for personal and interpersonal healing. Prepare yourself for the manifestation of your hopes and dreams, and know that you will thrive in the new world that is being created by the energetic flow.