Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

czwartek, 5 grudnia 2013

Przesłanie Archanioła Metatrona, grudzień 2013


Przesłanie Archanioła Metatrona, grudzień 2013
Przesłanie otrzymała Laurie Gudnason. 
Tłumaczenie: Beata

Ukochani, słowa kluczowe, które daję Wam do przemyślenia i medytacji w tym miesiącu to: budowanie, sprzedaż, dziedziczenie, trwałość, przejście, szybki, kreatywny i stymulacja.

Witajcie w grudniu - miesiącu sprzeczności i kulminacji. Cały świat przygotowuje się na nowe początki przyszłego roku. W grudniu energia jest głośna, hałaśliwa i bardzo skoncentrowana. Oczekuj, że Twoim życiem wstrząśnie i zmiany przejawiają się nagle.

Na początku grudnia Twoja kreatywność wzniesie się. Możliwości są obecne, ale z nimi przychodzi opozycja i sprzeczne decyzje. Droga do przodu nie będzie jasna. Ja dla Ciebie to zdefiniuję: Czy wybierasz doświadczać dramaty i konflikty czy też decydujesz się na pracę w kierunku zrozumienia innych? Czy zdecydujesz się na tworzenie dźwięcznych celów finansowych czy też wybierasz wydać nieoczekiwane nadwyżki lub premię? Czy wybierasz uzdrowienie czy twórcze rozrywki? Fanatyzm, okrucieństwo, przemoc i męczeństwo są możliwe, jeśli te mocno prowokacyjne energetyczne konfiguracje się zamanifestują. Samodyscyplina, kontrola emocjonalna, rozeznanie i pobożne przestrzeganie wysokich w poglądach zasad i moralności są przeciwstawnymi wyrażeniami, które możesz przejawiać jeśli jesteś świadomy, że masz wybór!

Musisz świadomie wybierać, w jaki sposób będziesz kierować tą energię w najbliższych miesiącach. Proces tworzenia i manifestacji nowego świata zaczyna się teraz!

W grudniu pojawi się rytuał "transferów politycznych władzy", dymisji lub przejścia przywództwa. Niektóre będą spodziewane, inne przyniosą niespodzianki! Niektóre z nich będą w większym świecie polityki, na szczeblu międzynarodowym / krajowym. Inne będą w mniejszych organizacjach politycznych. Pierwsza część miesiąca będzie uporządkowana, a dowodami będą dobre maniery. Ostatnia część miesiąca będzie mniej cywilizowana. Czy to jest rząd, organizacja religijna, polityka biura lub dynamika rodziny najlepszym wyborem będzie trzymać się od tego z dala. Jest to czas, kiedy wszystkie zmiany które były w toku będą się manifestować - głośno z dramatyczną energią. Narodziny rzadko są czyste i ciche. Pomyśl o tym procesie jako o narodzinach i będziesz przygotowany.

wtorek, 3 grudnia 2013

Archangel Metatron's Guidance, December 2013


Archangel Metatron's Guidance, December 2013
Przesłanie otrzymała Laurie Gudnason.

Beloved ones, the keywords I give you for your meditation and contemplation this month are: Building, Selling, Inheritance, Permanence, Transition, Rapid, Creative, and Stimulation

Welcome to December - a month of contradictions and culminations. All the world is preparing for new beginnings next year. Through December the energy is loud, boisterous, and very focused. Expect your life to be shaken and for changes to manifest suddenly. 

During the early part of December, your creativity soars. Opportunities are present, but with these comes opposition and conflicting choices. The path ahead will not be clear. I will define these for you: Do you choose to experience drama and conflict or do you choose to work toward understanding others? Do you choose to create sound financial goals or do you choose to spend a windfall or bonus? Do you choose healing or creative pursuits? Fanaticism, cruelty, violence, and martyrdom are possibilities as these intensely provocative energetic configurations manifest. Self-discipline, emotional control, discernment, and devout adherence to high minded principles and morals are opposite expressions you may manifest if you are aware that you have choice! 

You must consciously choose how you will direct this energy in the months ahead. The process of creation and manifestation of a new world begins now! 

During December the ritual of “political transfers of power” handing down” or transitions of leadership will occur. Some will be expected, others will bring surprises! Some will be in the greater world of politics at the international/national levels. Others will be within smaller political organizations. The first part of the month will be orderly and good manners will be in evidence. The last part of the month will be less civilized. Whether it is the government, religious organizations, office politics, or family dynamics your best choice will be to stay out of it. This is a time when all changes that have been in progress will manifest – loudly with dramatic energy. Birth is seldom clean and quiet. Think of this process as a birth and you will be prepared. 

A Grand Trine activating the Water Signs has been forming all year. Its energy and purpose will be triggered this month. This will bring tremendous opportunities in the material world. It will support your emotional connections, and it will open your Spiritual gifts. Everything in existence has opposition. Water absorbs air, extinguishes fire, and moves earth. Storms will bring great quantities of rain and snow. You may expect sinkholes, flooding, earth quakes and the movement of magma resulting in volcanic activity. Earth and Fire elemental aspects are triggered toward the end of December you may expect violence and accidents. There is a strong possibility for an escalation in an existing war and great probability for a new war to begin. Expect continuing conflict over government policies and the economy. The energy highlights China and the United States. It also aspects the charts of Japan and China.

poniedziałek, 25 listopada 2013

Medytacja prowadzona


medytacja w Poznaniu, medytacja Poznań
Kochani, zapraszam na kolejne spotkanie z medytacją w Poznaniu. 

Medytacja prowadzona jest piękną i głęboką formą medytacji, podczas której Twoja świadomość podąża za moim głosem w różne obszary Twojego ciała czy przestrzeni. Słowa medytacji płyną z mojego serca i prowadzą Ciebie do działania w kierunku uwolnienia tego, co Cię ogranicza i odzyskania harmonii. Wszystko odbywa się w stanie odprężenia i relaksu. W tym właśnie stanie mamy największą zdolność manifestowania w swoim życiu tego, co chcemy. Medytacje odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Każde spotkanie dotyczy pewnego obszaru życia i w niesamowity sposób temat jest naturalnie dopasowany do grupy uczestników. Także, jeśli poczujesz, żeby danego dnia wziąć udział w medytacji, to idź za swoim wewnętrznym głosem, bo oznacza to, że w tej medytacji znajdziesz coś ważnego dla siebie. W obrębie spotkań odbywa się także 30 minutowy, relaksujący koncert na misach i gongach, prowadzony przez Joannę Burdzińską.

Z przyjemnością będę towarzyszyła Tobie podczas Twojej wędrówki w głąb siebie, z pełnym poszanowaniem Twojej przestrzeni. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa.

MiejsceStudio Jogi YAM, przy ul. Kochanowskiego 4/10 (zielona kamienica).

Termin: 14 grudnia (sobota), godz. 11-12:30

Koszt uczestnictwa: 30 zł. Osoby uczestniczące po raz pierwszy gratis.

poniedziałek, 18 listopada 2013

Nie czekaj na objawienie….


Przekaz Archanioła Sandalfona

Przesłanie od Archanioła Sandalfona
Odebrane 04.11.2013
Przez: Dorotę G.
http://blissjoy.pl

Dziś jest dzień, w którym żyjesz i jest on najważniejszy na świecie!
Nic! Ani przeszłość ani przyszłość nie istnieją!
Istniejesz tylko w tym danym momencie! Wszystko inne to fikcja!

Nie czekaj na objawienie…. Ono nie nastąpi w przyszłości.
Może nastąpić jedynie Teraz
Przeżywając każdą chwilę pełnią siebie, bez wchodzenia w wyobraźnię i szwendania się po zaułkach umysłu, jesteś w stanie doświadczyć swej pełni.

Czekając na to co przyniesie przyszłość marnujesz swój cenny czas na tej planecie.
To, że Tu jesteś to ogromny dar dla Ciebie!
Rodzaj doświadczenia jakie oferuje Ziemia jest doprawdy niezwykły.
Kaliber tego doświadczenia wznosi Dusze do Wyższych Wymiarów.

Dziś tu na Ziemi możesz stworzyć cokolwiek zechcesz. Lecz musisz być absolutnie pochłonięty w Tu i Teraz, być świadkiem swoich myśli i emocji, bez nadawania im znaczenia.
Kiedy w pełni będziesz przeżywać swoje życie: emocje, wszystko to co Cię spotyka nie będzie już zostawać w Twojej podświadomości i coraz mniej rzeczy, będzie zajmowało Twój umysł!
Będziesz w stanie go używać dokładnie wtedy kiedy tego potrzebujesz…..

Żyj tą właśnie chwilą jest ona dla Ciebie darem i jedyną rzeczą która naprawdę jest <3

Z miłością
Sandalfon

piątek, 8 listopada 2013

Przesłanie Archanioła Metatron, listopad 2013


Przesłanie Archanioła Metatron, listopad 2013
Przesłanie otrzymała Laurie Gudnason
Tłumaczenie: Beata

Ukochani, słowa kluczowe, które daję Wam do przemyślenia i medytacji w tym miesiącu to: ZMIANY, różnica, cel, intensywność, tajemnica, zmiana paradygmatu i Promień.

Witajcie w pełni ekspresji Ery Wodnika! Przepływ energii zmienia się. Jest złożony, dynamiczny, intensywny i pozostawi trwałe zmiany w czasie. Energia ta jest inna w jakości i ilości. Światło przepływające przez sieci Boskich wymiarów przesunie się w tym miesiącu. Energia linii Ley uziemiających to światło jest ponownie skalibrowana. Promienie Archaniołów przepływające przez sieć Boskich wymiarów oraz (Linie Ley) siatkę wewnątrz Ziemi zostaną zintensyfikowane. Każdy z Was, umiłowani zostanie powołany do służby i Wasza misja zostanie aktywowana. To jest czas, na który wszyscy czekali.

Ta energia jest pielęgnacyjna i stabilna. Przewaga płynącej energii Wody i Ziemi daje poczucie wsparcia i obfitości. Ostre aspekty na początku miesiąca mogą postawić ludzi na krawędzi. 

Spodziewaj się politycznych lub sądowych zarządzeń wzniecających gniew u populacji. Kretowiska zostaną zamienione na góry. Ponieważ ludzie nie będą wiedzieć, jak odpowiedzieć na tą energetyczną różnicę wszystko będzie problemem. Spodziewaj się energii emocjonalnej wyrażanej głośno. Konflikt i konfrontacja będą eskalować.

Nów księżyca 3 listopada jest zaćmieniem słońca. Jest to jeden z najbardziej wydajnych zaćmień w ciągu 18 lat. Energia jest ciężka, silna, niektórzy powiedzieliby wybuchowa. Będzie ona mieć bezpośredni wpływ na Izrael i Stany Zjednoczone. Podświetlone będą w USA aspekty władzy i odpowiedzialności, by chronić i służyć. Wynika to z faktu, że ci, którzy są uprawnieni mogą służyć w ten sposób. 

Zaćmienie cyklu Saros odnosi się do zaćmień z października 1995, 1977 i 1959. To zaćmienie rozpocznie się nad oceanem w pobliżu Somalii. Linia ciemności przechodzi przez Afrykę Północną i na Bliskim Wschodzie, po drugiej stronie Atlantyku, zakończenie u wybrzeży Georgii w Stanach Zjednoczonych. Linia ciemności uderzy w miasto Boston w stanie Massachusetts. Linie ciemności również będą miały kulminację nad Bagdadem i Teheranem. To zaćmienie zamanifestuje punkt obrotu w kierunku zakończenia handlu ludźmi i niewolnictwa. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy będzie mieć ogromny wpływ na globalne rynki akcji i handlu walutami. Możesz spodziewać się kryzysu finansowego po serii korekt rynkowych w Europie.

Pozytywną stroną tej energii będzie skierowanie uwagi na rodzinę, grupę ludzi, którzy niosą światło i społeczności z dobrze zdefiniowaną misją.

piątek, 1 listopada 2013

Archangel Metatron's Guidance, November 2013

Archangel Metatron's Guidance, November 2013Przesłanie otrzymała Laurie Gudnason. 

Beloved ones, the keywords I give you for your meditation and contemplation this month are: CHANGE, difference, purpose, intensity, secrecy, paradigm shift, and Ray.

Welcome to the full expression of the Age of Aquarius! The energy flow shifts. It is complex, dynamic, intense, and will leave permanent changes over time. This energy is different in quality and quantity. The light flowing through the Divine dimensional grids will shift this month. The energy of the ley lines grounding that light is being recalibrated. The Archangelic Rays flowing through the Divine dimensional grids and the (Ley Lines) Inner Earth grids will be intensified. Each of you beloved ones will be called to duty and your missions will be activated. This is the time you have been waiting for. 

This energy is nurturing and stable. The preponderance of Water and Earth energy flowing will feel supportive and abundant. Harsh aspects early in the month may set people on edge. 

Expect political or judicial decrees to infuriate the population. Molehills will be turned into mountains. Because people will not know how to respond to this energetic difference everything will be an issue. Expect emotional energy to be expressed loudly. Conflict and confrontations will escalate.

The New Moon is on the 3rd is a Solar Eclipse. This is one of the most powerful eclipses in 18 years. The energy is heavy, potent; some would say explosive. It will directly impact Israel and the United States. The aspects highlight U.S. authority and the responsibility to protect and serve. This is because those who are empowered CAN serve in this way.

The eclipse Saros cycle relate to the eclipses of October 1995, 1977, and 1959. This eclipse will begin in the ocean near Somalia. The line of darkness extends through Northern Africa and the Middle East, across the Atlantic, culminating on the shores of Georgia in the United States. A line of darkness will strike the city of Boston Massachusetts. Lines of darkness also culminate in Baghdad and Tehran. This eclipse will manifest a pivot point toward ending human trafficking and enslavement. For the next six months it will also have tremendous impact in global stock markets and currency trading. You may expect a financial crisis followed by a series of market corrections in Europe.

The positive side of this energy will be directed to the family unit, groups of people who hold the light, and neighborhoods and communities with a well-defined mission.

czwartek, 31 października 2013

Wprowadzenie zmiany w swoim życiu

 zmienić swoje życie
Jak zmienić swoje życie? Jak przestać być w roli ofiary?
Z punktu widzenia "ofiary" nie jest to proste zadanie. Brakuje sił, determinacji, wiary, że się uda, że można coś zmienić. Przygniata bezsilność, słabość, chęć skulenia się w kącie przeplatana z chwilowymi, rozpaczliwymi próbami walki, podszytymi złością, frustracją, a może strachem... Jednak zmiana życia jest możliwa i da się to zrobić, zaufaj mi, że Ty też możesz i jesteś w stanie to zrobić.

Chcąc zmienić swój świat, zmień siebie - swój sposób myślenia oraz postrzegania siebie i innych. Czujesz się ofiarą, atakowaną i wykorzystywaną, bo taką rolę zgodziłaś się przyjąć. Mówiąc wprost i nieco brutalnie - tak wybrałaś, na to się zgodziłaś, nikt Ciebie do tego nie zmusił. Nikt też nie tworzy Twojego życia, by zrobić Ci na złość, by Ci dopiec. Po prostu świat odpowiada Tobie adekwatnie do tego, co myślisz o sobie i świecie. Jeśli myślisz o sobie, że jesteś słabą ofiarą i, że inni Cię atakują, to tak właśnie będzie. Nie będziesz musiała długo czekać, by Twój świat Ci odpowiedział, podsyłając odpowiednie sytuacje, zdarzenia, ludzi. I tak tworzy się błędne koło. Te zdarzenia jeszcze bardziej Ciebie przytłaczają i wzmagają niewspierające myślenie, a świat jeszcze szybciej i mocniej Ci odpowiada. Zatrzymaj się chwilę i zastanów się. Jak stoisz przed lustrem, patrzysz na swoje odbicie i nie podoba Ci się np. ułożenie włosów czy krzywo zapięta bluzka, to co robisz? Próbujesz na siłę zmienić swoje odbicie, czy poprawiasz włosy i bluzkę na sobie, a odbicie w lustrze się zmienia? Analogicznie jest z Twoim światem, Twoją rzeczywistością, którą kreujesz. Jeśli chcesz, aby Twoja rzeczywistość się zmieniła, to musisz zmienić coś w sobie, aby mógł zmienić się obraz, odbicie Twoich myśli i sposobu postrzegania pokazywany Tobie przez Twój świat. Oczywiście świat potrzebuje odpowiednią dla siebie ilość czasu, by zareagować, ale z pewnością zareaguje. To, na czym się skupiasz, co powtarzasz, o czym myślisz - wkładasz w to swoją energię, wzmacniasz to i przyciągasz do swojego życia. Także na początek koniec z biadoleniem, narzekaniem, szukaniem winnych w innych ludziach i wszystkim dookoła, krytyką, osądzaniem. Fajną prostą metodą jest tzw. "gumkowanie" :). Noś na ręce założoną gumkę recepturkę, tak, jak bransoletkę, ale taką, żeby Cię nie uciskała. Obserwuj swoje myśli i jak tylko złapiesz się na niewspierającej myśli, krytykowaniu, osądzaniu, wątpieniu w siebie, to naciągnij gumkę i strzel się w nadgarstek od wewnętrznej strony. Tak, to boli - i o to chodzi. Dajesz w ten sposób sygnał do swojego ciała, że takie myśli wiążą się z bólem, są nieprzyjemne. Po chwili, jak ból złagodnieje, to powiedz sobie nową wspierającą myśl, związaną z tym tematem i namiętnie pocałuj się w miejsce, które przed chwilą bolało. Dajesz tym samym sygnał do swojego ciała, że nowa, wspierająca myśl wiąże się z czymś bardzo przyjemnym. A co wybierze Twoje ciało i Twoja podświadomość w tym nowym świetle? Wybierze to, co jest przyjemne (no chyba, że jesteś masochistką, to może czasem nie zadziałać :) ). Gumkowałam się przez jakiś czas i to naprawdę jest skuteczne. Stałam się bardziej spostrzegawcza w kwestii zauważania własnych myśli i korygowania ich, a z czasem myśli niewspierających było coraz mniej. Gorąco polecam :).

środa, 30 października 2013

Miracles in life

cuda w życiu

czwartek, 24 października 2013

Terapia techniką Bowena

technika Bowena
Kochani, od tego roku poznaję technikę Bowena i pracuję z ciałem tą metodą. Jestem już po całej części szkoleniowej poprzedzającej egzamin dyplomowy, którego termin przewidziany jest na początek stycznia 2014. Praktykuję tą technikę na pacjentach z bardzo dobrymi efektami. Więcej o technice Bowena przeczytacie na moim drugim blogu technikabowena.blogspot.com/ Gorąco zachęcam do zapoznania się z tą techniką i korzystania z zabiegów. A teraz podzielę się z Wami czym dla mnie jest technika Bowena :).


Czym jest terapia techniką Bowena dla mnie? Długo kontemplowałam to pytanie i zapewne odpowiedź na nie będzie się zmieniała z czasem praktykowania metody. Na tą chwilę technika Bowena wciąż mnie zaskakuje i czuję wobec niej ogromne zaufanie oraz pokorę dla wewnętrznej mocy samo naprawczej organizmu ludzkiego. Ciało ludzkie naprawdę potrafi czynić cuda, kiedy tylko da mu się taką możliwość. 

Wiele ostatnich naukowych badań potwierdza, że u podstawy ponad 90% chorób w organizmie leży głęboki, długotrwały i często nieuświadomiony stres. Stres ten może mieć różne źródła – traumatyczne sytuacje, stany lękowe, długotrwałe napięcie emocjonalne, destrukcyjne programy w podświadomości, niewspierające myśli i emocje o samym sobie i otaczającym świecie... Podczas stanów napięcia, stresu, podwyższonej aktywności czy czujności i wszelkiego rodzaju stanów „alarmowych” nasze ciało przełącza się na pracę układu współczulnego (sympatycznego), czyli część układu nerwowego, odpowiedzialnego za mobilizację ustroju. To oznacza, że całe ciało, każda nasza komórka jest w stanie mobilizacji – pierwotnego, instynktownego nastawienia „walcz” lub „uciekaj”. Wydzielają się odpowiednie hormony mobilizacji i stresu (np. adrenalina). Komórki w celu oszczędzania energii na potencjalny atak, ucieczkę czy późniejszą regenerację hamują wszelkie procesy, które nie są niezbędne na daną chwilę – w tym też procesy samo naprawcze. Skupiają się na swojej ograniczonej pracy w stanie podwyższonej mobilizacji. Skutkiem takiego napięcia organizmu ciało jest słabiej dotlenione, ukrwione i mniej substancji odżywczych dociera do komórek. Nie wspiera to żadnych procesów zdrowienia, a wręcz przeciwnie – wzmaga i pogłębia dolegliwości.

Dlatego tak skuteczne w leczeniu dolegliwości są wszelkie metody i techniki wspomagające głęboki relaks, a przy tym pomagające ciału przełączyć się z pracy układu współczulnego na dominację układu przywspółczulnego (parasympatycznego) - podukładu autonomicznego układu nerwowego odpowiedzialnego za odpoczynek organizmu i poprawę trawienia. W tym czasie komórki mogą spokojnie powrócić do swoich „normalnych” czynności naprawczych, oczyszczania z toksyn, ciało odznacza się lepszym przepływem krwi, dotlenieniem, rozprowadzeniem substancji odżywczych, co w konsekwencji prowadzi do samo regeneracji i uzdrawiania się dolegliwości. Dlatego też tak mało skuteczne są dla nas metody powodujące ból, gdyż poprzez aktywowanie reakcji obronnej naszego organizmu wzmagają one nasze napięcie.

technika Bowena Poznań piątkowoTechnika Bowena swoimi delikatnymi ruchami wykonywanymi na mięśniach i ścięgnach wysyła bodźce do organizmu aktywując jego przełączenie się z układu współczulnego na pracę układu przywspółczulnego. U wielu osób powoduje głęboki relaks, a czasem sen podczas zabiegu i wtedy ciało pacjenta ma szansę wzmocnić procesy samo naprawy, to wtedy zaczynają dziać się cuda :). Wraz z każdym ruchem Bowena ciało dostaje kolejny impuls do tego by naprawiać się w swojej, najlepszej dla siebie kolejności. Terapeuta ma niewiele do powiedzenia, to mądrość ciała pacjenta przejmuje dowodzenie. Nawet, jeśli terapeuta wybiera skonkretyzowaną procedurę Bowena, nastawioną na rezultaty poprawy zdrowia w danym obszarze ciała, to ciało i tak samo decyduje, czy impulsy te zostaną skierowane faktycznie do tej wybranej strefy ciała, czy do zupełnie innej. W ten sposób terapii Techniką Bowena towarzyszą często cudowne „skutki uboczne”, jak regulacja ciśnienia krwi, ustawienie się kręgosłupa, regulacja hormonalna (w tym i wspieranie leczenia bezpłodności), poprawa samopoczucia, głęboki relaks, uwolnienie blokad, zmniejszenie dolegliwości bólowych, rozluźnienie organizmu, poprawa pracy układu trawiennego, oddechowego i przywrócenie harmonijnej pracy organizmu.

piątek, 4 października 2013

Przesłanie Archanioła Metatrona, październik 2013


przesłanie Archanioła Metatrona

Przesłanie otrzymała Laurie Gudnason.
Tłumaczenie: Beata

Ukochani, słowa kluczowe, które daję Wam do przemyślenia i medytacji w tym miesiącu to: ZMIANY, Powrót, spokój, odnowienie, negocjacje, małżeństwo, partnerstwo, sprawiedliwość, równość, cierpienie, dyplomacja, równowaga, wyrafinowanie, gospodarka, kryzys, opanowanie, fundacje, Bycie, Robienie, Posiadanie i Taniec.

Witajcie w pełni ekspresji Ery Wodnika! Z początkiem miesiąca energia jest cicha - wydaje się, że Wszechświat się zatrzymał. Odnajdziesz siebie zaangażowanego w sytuacje, które uczą podczas całego października. Energia wymusza tworzenie zmiany poprzez stabilność i pracę. Umiłowani przygotujcie się do tego - istniejące sytuacje ulegną zmianie. Niestabilny system załamie się i relacje, które zmagają się mogą się zakończyć. Na światowej scenie te aspekty będą miały ogromny wpływ na stosunki zagraniczne i rząd. Nie jest to dobra wiadomość dla poszczególnych osób - to, co zrobisz będzie miało większą wartość przez resztę roku.

Przez cały miesiąc Saturn, Pluton i Uran tworzą triangulację, która ujawni istotę twego ducha. Saturn, Neptun i Pluton również w triangulacji. Ja nazywam to ustawienie "twórca cudów." Możesz doświadczyć duchowego otwarcia lub być "wypełniony" proroczą wiedzą tego, co ma nadejść. Twoja własna podświadomość nawiązuje połączenie z fundamentami świadomego życia. Twoje osobiste emocjonalne połączenia, rodzina i stabilność zawodowa, majątek osobisty i motywacja w życiu będą obszarami zmian i ewolucji. Takie ustawienie przynosi idealizm i wiarę. Poszczególne osoby muszą trzymać się myśli, że wszystko jest możliwe. Jeśli uważasz, że to prawda, to tak będzie. 

Jak każdy z was, drodzy, trzyma swoje marzenia mocno w umyśle, to świadomość masowa przesunie się. Cykl zaćmienia otwierający się w tym miesiącu i trwający do końca listopada przyniesie konkretne rozwiązania na poziomie zbiorowym. Świat potrzebuje cudów pokoju, harmonii i współpracy już teraz. To jest 11-sta godzina!

wtorek, 1 października 2013

Archangel Metatron's Guidance, October 2013


Archangel Metatron's Guidance 

Przesłanie otrzymała Laurie Gudnason.

Beloved ones, the keywords I give you for your meditation and contemplation this month are: CHANGES, Return, quiet, renewal, negotiation, marriage, partnership, justice, equality, affliction, diplomacy, balance, refinement, economy, crisis, mastery, foundations, Being, Doing, Having, and Dancing.

Welcome to the full expression of the Age of Aquarius! As the month begins the energy is quiet – it seems as if the Universe is holding still. You will find yourself engaged in learning situations throughout October. The energy compels you to create change through stability and hard work. Beloved ones prepare for this - existing situations will undergo change. Unstable systems will collapse and relationships that are struggling may end. On the world stage these aspects will have tremendous impact in foreign relations and government. There is good news for individuals - what you earn will have more value through the rest of the year.

Throughout the month Saturn, Pluto, and Uranus create a triangulation that will reveal the essence of your spirit. Saturn, Neptune, and Pluto also triangulate. I call this alignment the “miracle maker.” You may experience a spiritual opening or be “filled” with prophetic knowledge of what is to come. Your subconscious self makes a connection to the foundations of your conscious life. Your personal emotional connections, family and job stability, personal assets, and motivation in life will be areas of change and evolution. This alignment brings idealism and faith. Individuals must hold to the thought that anything is possible. If you believe that is true then it will be so. 

As each of you dear ones hold your dreams firmly in mind the mass consciousness will shift. With the eclipse cycle opening this month and continuing through November this will bring practical solutions at a collective level. The world needs the miracles of peace, harmony, and cooperation now. This IS the 11th hour! 

The new moon on the 4th brings Iran and Panama into the spotlight. The eclipse cycle opening on the 10th (resulting from this energy flow) will bring change with tremendous opposition involved. Perhaps change will come about as a result of an explosion or public opposition to the government. Perhaps change will manifest because of war. Expect breakdowns in government due to financial stress. I describe the outcome of this event as affliction.

czwartek, 26 września 2013

Manifestation Flow, malarstwo intencyjne z Dorotą Gołach


 
Kochani, serdecznie zapraszam również na warsztaty malarstwa intencyjnego z cudowną osobą, jaką jest Dorota Gołach. Ma ona w sobie dużo miłości, ciepła oraz czyste światło. Te warsztaty są akurat wersją 3 spotkań, odbywających się co 2 tygodnie. Niestety nie mogę wziąć udziału we wszystkich trzech, ale 8 października dam ujście swojej twórczości i namaluję z intencją własne dzieło. Zapraszam Was serdecznie do wzięcia udziału w tych spotkaniach. Więcej na http://blissjoy.pl/malarstwo intencyjne z Dorotą Gołach

24 Września, 
8, 22 Pażdziernika
18:00 - 21:00

Zamanifestuj w świecie materialnym jakości, których pragniesz, do których dążysz.
Wspólny czas spędzimy najpierw odprężając się na wielu poziomach.

Utrzymując poziom głębokiego relaksu wejdziesz w stan Manifestowania swojej Intencji.

Pakiet 3 spotkań 300 pln
1 spotkanie 130 pln
W cenie po 1 podobraziu do każdych zajęć, farby

zapisy: Dorota Gołach, dorotagolach@gmail.com, 608 08 88 98
Przedpłata 100 pln na konto 88 1090 1359 0000 0001 0002 3729, w tytule: flow,
Miejsce Fundacja Serdecznik. ul. Grodziska 15, Poznań

wtorek, 24 września 2013

Kurs nauki masażu "Dotyk i Relaks"Kochani, chciałabym Was zaprosić do wzięcia udziału w pięknym kursie masażu terapeutycznego, który prowadzi wieloletnia masażystka Magda Nowak. Brałam udział w zeszłym roku w tym kursie i zapoczątkował on moją przygodę i pasję pracy z ciałem. Gorąco zachęcam :).


Witajcie,
Studio Serdecznik House of Yoga w Poznaniu i Magda Nowak zapraszają na kurs masażu terapeutycznego - głęboko relaksującego i energetyzującego!

Jest to prosta forma do nauczenia i podarowania sobie lub bliskim przyjemnego relaksu i odprężenia.

Polecam również kurs parom!!! o to jaki napisali uczestnicy „…Jest to też świetna droga do poszerzenie dotyku w związku, pomaga wzmocnić więź intymną. Wiemy już, że po takim kursie pogłębia się relacja między partnerami, odkrywają się na nowo, w zupełnie inny nie spotykany dotąd sposób.” Dorota & Grzegorz

Uczę nie tylko techniki, ale też ”uzdrawiającego dotyku” i przepływu energii.

W Poznaniu proponuje również sesje indywidualne masażu 3 i 4 października godz do uzgodnienia telefonicznie

Jeśli jesteś zainteresowana/y nauka lub indywidualnym masaże, proszę napisz lub zadzwoń.

Pozdrawiam
Magda Nowak tel.515 25 83 91


Kurs nauki masażu ” Dotyk i Relaks”
Masaż głęboko relaksujący i energetyzujący/ masaż terapeutyczny

5 i 6 października (sob i niedz) 2013 Poznań
Godz. 10:00-18:00

Metoda masażu, którą prezentuje rozwijałam przez kilka lat poszukiwań i praktyki jest to kompilacja różnych technik: masaż klasyczny i Peloha, shiatsu –punkty meridianowe, leczniczy masaż punktowy, praca ze świadomością ciała i dotyku, energetyzowanie czakr i wiele innych pojedynczych doświadczeń.

Prezentuje go w sposób bardzo przystępny nawet dla osób, które nigdy nie masowały(nie jest wymagana znajomość anatomii).

Masaż mimo swej prostoty i delikatności daje uczucie dużego głębokiego relaksu i odprężenia.

Kurs, dla kogo:
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które chcą poznać tzw. „ uzdrawiający dotyk i relaks” wykorzystując te umiejętności przy pracy masażysty lub tylko dla masowania swoich najbliższych. Pracuje tez z parami (małżeństwa, rodzeństwo, osoby o odmiennej orientacji seksualnej ), które przez cały kurs pracują tylko ze sobą w parze.

poniedziałek, 16 września 2013

Przesłanie Archanioła Metatrona, wrzesień 2013


przesłanie Archanioła Metatrona 

Przesłanie otrzymała Laurie Gudnason.
Tłumaczenie: Beata

Ukochani, słowa kluczowe, które daję Wam do przemyślenia i medytacji w tym miesiącu to: zakończenie, ekspansywny, transcendentny, realistyczny, wizjonerski, wartości, genialny, sukces, wyzwolenie, współczucie, entuzjazm, uzdrowienie, harmonia i akceptacja.

Witajcie we wrześniu, nowym miesiącu z przepływającą przez energię mocą. To oferuje nowy poziom ekspresji. Spodziewajcie się znaleźć sposoby integracji obecności swojej wyższej jaźni. Otworzycie głębsze poziomy świadomości i nadziei. Jest to miesiąc, kiedy dyscyplina się opłaca. Będziecie robić postępy w kierunku realizacji własnego potencjału i osiągniecie sukces na mniejsze sposoby. Z początkiem miesiąca radzę skupić się na inwestycjach, funduszach emerytalnych oraz w sprawach podatkowych. To dobry czas, aby posiedzieć nad swoimi księgami i skonsultować się z księgowym i doradcą finansowym. Możecie spodziewać się nagrody, szczęścia i końca ograniczeń.

Nieograniczone światło płynące z sierpniowej Bramy Judy jest zintegrowane, a to, co zostało utracone jest znalezione. Nieograniczone światło płynie w prostej linii Wielkiego Salomona i zakotwicza w Jerozolimie i Grand Tetons. Dla każdego z Was twórcza intencja boskości jest wlewana do świata fizycznego przez gigantyczny przepływ energii. Energie te są kodowane w celu wspierania następnego kroku w ewolucji ludzkości. Umiłowani, Boski Stwórca będzie wspierać Was i dostarczać wszystkiego, co jest potrzebne. 

Każdy z Was ma moc i skupcie się na realizacji projektów, relacji, pracy, firmach i cyklach leczenia! Znajdziecie drogę do otwarcia mądrości. Wglądy popłyną, świadomość będzie się rozwijać, a wasze problemy zostaną rozwiązane przez te zmiany intelektualne / emocjonalne. Pamiętajcie, że większość ludzkości cierpi z powodu braku świadomości i złych wyborów osobistych. To jest czas dla każdego z Was by leczyć cierpienia w swoim życiu i tworzyć nową rzeczywistość. Pozdrówcie ten hojny miesiąc z otwartym sercem i głodnym intelektem. Rozwijajcie się w radości. Wszystko, co niezbędne przyjdzie do Was w odpowiednim czasie!

wtorek, 3 września 2013

Archangel Metatron's Guidance, September 2013


Archangel Metatron's Guidance

Przesłanie otrzymała Laurie Gudnason.

Beloved ones, the keywords I give you for your meditation and contemplation this month are Completion, Expansive, Transcendent, Realistic, Visionary, Values, Brilliant, Success, Liberation, Compassion, Enthusiasm, Healing, Harmony, and Acceptance.

Welcome to September, a new month with strength flowing through the energy. This offers you a new level of expression. Expect yourself to find ways to integrate the presence of your higher self. You will open deeper levels of awareness, and hope. This is a month when discipline pays off. You will make progress toward fulfilling your potential and you will succeed in minor ways. As the month begins I advise you to focus on investments, retirement funds, and tax matters. This is a good time to go over your books and consult with your accountant and financial planners. You may expect rewards, good fortune, and an ending of limitations.

The limitless light flowing from the August Gateway of Judah is being integrated, and what was lost is being found. The limitless light flows through the Line and Lineage of Solomon the Great and anchors in Jerusalem and the Grand Tetons. For each of you the creative intent of the divine is being poured into the physical world through a tremendous flow of energy. These energies are coded to support the next step in evolution for humankind. Beloved ones, the Divine Creator will support you and provide all things that are needed.

Each of you has the strength and focus to complete projects, relationships, jobs, businesses, and cycles of healing! You will find the path to wisdom opening. Insights will flow, awareness will unfold, and your problems will be solved through these intellectual / emotional shifts. Remember, most of humanity is suffering due to a lack of awareness and poor personal choices. It is time for each of you to heal the suffering in your life as you embrace a new reality. Greet this bountiful month with an open heart and hungry intellect. You will learn and thrive in joy. Everything necessary will be yours in time!

The New moon on the 5th energizes Chiron and will bring healing to all. There will be progress in medicine and the treatment of dread diseases during this month. This is a good time to see to your medical and dental needs. Also review your health practices and diet. The dark moon will reveal scandals, plots, and intrigues. You are required to discern what is true and what is real. Unproven accusations and personal attacks may be expected in your personal life and in the public / political world. The purpose for these “events” will be to reshape cultural values and redefine morality. The energy will reveal the truth in time, so those who are falsely accused will be vindicated within a very short time.

wtorek, 20 sierpnia 2013

Sulwork i praca z przodkami

sesje solwrk i ho'oponopono Joana Mądrzak manawaPraca z przodkami – jakże często pomijana we własnym rozwoju, a jak niezwykle ważna. Bo od kogo mamy uzyskać błogosławieństwo miłości, mocy i wsparcia, jak nie właśnie do własnych przodków. To oni stoją za nami, dając nam oparcie. To z nich i dzięki nim jesteśmy, a naszym życiem możemy uhonorować ich życie. Jesteśmy sumą naszych przodków i niezależnie od tego, czy nasi przodkowie żyją czy nie, mają oni na nas ogromny wpływ.

Doświadczyłam tego podczas bardzo głębokiej pracy w trakcie warsztatu z rytuałem Ho’oponopono pod koniec lipca oraz podczas sesji indywidualnej opartej o Solwork prowadzonej przez Joannę Mądrzak 7 sierpnia. Sesja trwała aż 4 godziny, tak aby mogło jak najwięcej się zadziać na jednym spotkaniu, ponieważ nie mogłam uczestniczyć w kolejnym. To była niezwykła sesja – zaskakująca i mocna. Wiele się po niej we mnie zmieniło i myślę, że te zmiany będą trwałe. To znaczy, że nie wróci „stare” po niedługim czasie. Praca ta była inna niż wszystkie, jakie dotąd doświadczyłam. Zmiany, które we mnie nastąpiły miałam już okazję doświadczyć podczas prowadzenia warsztatu Poznaj przestrzeń swojego serca, który odbył się 14 sierpnia. Otóż prowadziłam taki warsztat po raz pierwszy, w dodatku przed większą liczbą uczestników, niż wcześniej podczas grupowych channelingów. I czułam w sobie spokój, luz, radość, prowadzenie wszechświata i wszystko pięknie płynęło. Wiedziałam, co mam mówić, bez udziału umysłu i bez jakiegokolwiek stresu czy napięcia. Wcześniej prowadzenie warsztatów czy spotkań bardzo mnie stresowało. Po sesji i rytuale Ho’oponopono czuję większą moc, wsparcie przodków, miłość do siebie, swojego ciała oraz do Tych za mną, z których jestem. To bardzo ważne, by poczuć ich wsparcie i moc. Nie oznacza to, że musimy zaakceptować ich poczynania, z którymi nie zawsze się zgadzamy. Nie oznacza to, że mamy stać się ich kopią i postępować, jak oni. Oznacza to tyle, że energia płynie z pokoleń starszych w przód, czyli do młodszych i to właśnie stamtąd - od własnych przodków możemy otrzymać wspierającą, wzmacniającą i też uwalniającą z ograniczeń energię. Korzystajmy z tych nieograniczonych zasobów, a nasze życie nabierze nowej jakości.

poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Ho'oponopono według Morrnah Simeony

 
Ho'oponopono to petycja do Miłości, aby zamieniła w nią wszystko to, co nią nie jest.

POZNAJ POTĘŻNĄ I PROSTĄ METODĘ MORRNAH SIMEONY.

UWOLNIJ TO, CO BLOKUJE TWOJE RELACJE, SUKCES, OBFITOŚĆ I SPEŁNIENIE W ŻYCIU.
ODUCZ SIĘ TEGO, CO JUŻ "WIESZ NA PEWNO".
ZABIERZ DO DOMU NARZĘDZIE, KTÓRE ODMIENI TWOJE ŻYCIE NA ZAWSZE (pod warunkiem, że będziesz je stosować:).


Możemy zwracać się bezpośrednio do Boskości, która zna nasz osobisty blueprint (wzorzec), aby uzdrowić wszystkie powstrzymujące nas od szczęścia i spełnienia wspomnienia i myśli. Wszystko polega na przekroczeniu tradycyjnego zrozumienia i dostępu do wiedzy o nas samych w tym bezpośrednim połączeniu.

Ho'oponopono jest esencją starożytnej psychologii i filozofii hawajskiej, której już od wieków znane było (i stosowane w praktyce) wszystko to, do czego obecnie dochodzi współczesna neurochemia, czy fizyka kwantowa. Wiedza ta dostępna była też innym pierwotnym kulturom i przez wielki kultywowana przez naszych przodków.

Morrnah Simeona, kahunka hawajska, której wielkie zasługi dla społeczeństwa docenione zostały nawet przez ONZ i Uniwersytet Cambridge,  zaadaptowała ów rytuał do czasów współczesnych, tak aby mógł go stosować każdy indywidualnie, bez konieczności udawania się po pomoc do osób trzecich, terapeutów, uzdrowicieli. Dzięki temu możemy sami uwolnić się od ciężaru emocjonalnego, bez ryzyka uzależnienia się od terapeuty, jak również skutecznie pomagać innym.

Jedynym warunkiem jest wzięcie odpowiedzialności za siebie, uwolnienie się od wpływu przekonań i reguł przejętych od mentorów i tzw. guru, a nagrodą wolność emocjonalna i spójność myśli, emocji i czynów, co pozwala na podążanie za inspiracją z góry, zamiast uporczywego kreowania intencji na poziomie umysłu i uzależnień.

Ho'oponopono pozwala uwolnić umysłu z tego, co powoduje stres, problemy w relacjach, uzależnienia i więzy emocjonalne, prowadzi do chorób i zaburzeń w naszym życiu. "Resetując" nasz biokomputer, transformując traumy, zaburzenia energetyczne, otwieramy się na nowe możliwości i rozwiązania w naszym życiu.

Na kursie nauczysz się oryginalnej metody Morrnah.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

Więcej...

7-8 września Wrocław (Basic I)
8 listopada Warszawa (Basic II)
9-10 listopada Warszawa (Basic I)

prowadzi Anna Kligert

czwartek, 8 sierpnia 2013

Przesłanie Archanioła Metatrona, sierpień 2013

Przesłanie Archanioła Metatrona, sierpień 2013Przesłanie otrzymała Laurie Gudnason.
Tłumaczenie: Beata

Ukochani, słowa kluczowe, które daję Wam do przemyślenia i medytacji w tym miesiącu to: Jedność, Przepływ, Dostosowanie, Sukces, Błogość, próby, alchemia, złoto, ryzyko, wyobraźnia, nauczanie, nauka, władza, dominacja, okazja, harmonia.

Ukochani, z początkiem miesiąca strumień energii łączy niebo i ziemię w sposób, który nigdy dotąd się nie manifestował. Sierpień będzie kotwiczył tę energię i rodzaj ludzki zacznie proces manifestowania nowego świata. Przepływ światła między królestwem boskim a światem fizycznym jest w procesie balansowania się. W Twoim osobistym życiu znajdziesz rozwiązania i pokonasz wszelkie wyzwania, które są obecne w Twoim praktycznym doświadczeniu. Musisz przyjąć zmianę i to, co się dzieje w poszczególnych okresach tego procesu w Twoim życiu. Naucz się oszczędzać energię i zdefiniuj, gdzie wybierasz wydawać ten cenny zasób. Duchowy wzrost i mądrość będą skutkiem wyboru dostosowania się.

Sierpień rozpoczyna od trzęsienia się księżyca, unikaj dumy, egotyzmu i samowoli. Możesz odkryć, że jesteś skłonny do wypadków, a sprzęt elektryczny albo techniczny może się psuć. Nastroje mogą zapłonąć. Skieruj tą energię na ocenienie swojego osobistego sposobu bycia w świecie. Podświadome czynniki podniosą się do Twojej świadomości, a głębokie problemy, które rozwinęły się w ostatnim czasie przesuną się do Twojego świadomego zrozumienia. Zdefiniuj, które zachowania wspierają Twój postęp, a które zachowania Ciebie ograniczają. Wkrocz do nowego cyklu istnienia. Nowy księżyc 06.08. będzie podnosił Twoją wibrację i energię. Podejmij teraz decyzje finansowe. Twoje wglądy będą jasne i wybory będą wzmocnione.

Energetyczne wyrównania przynoszą dynamiczny przepływy energii i niezadowolenie z tego, co jest. Konflikty wokół biznesu i polityki będą dotyczyły pieniędzy i władzy. Spodziewaj się że „druga strona” wrzuci wszystko, co ma do każdego sporu. Najlepiej jest zdyscyplinować siebie i odejść. Przepływ energii może przynieść klęski żywiołowe poprzez burze, zapadliska, lawiny błota, a nawet trzęsienia ziemi. Okoliczności i siły poza Twoją kontrolą pokażą się w pracy. Zaakceptuj to, co jest i rób wszystko jak najlepiej. Jednocześnie podejmuj wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i dobre samopoczucie, ponieważ w innym wypadku możesz być podatny na wypadek. Bądź świadomy! Możesz czuć, że jeśli zbierzesz aktywa, siły i sojuszników wszystko będzie dobrze. Nie trzeba nikogo i niczego. Jesteś pełny. Tam gdzie jest opozycja staraj się tworzyć jedność. Tam, gdzie jest pycha pokazuj pokorę. Tam, gdzie jest gniew - znajdź i wyrażaj miłość.

Brama Judy otwiera się 4 sierpnia. To kończy się 8.08., a energia będzie nadal do 22.08. Poprzez tą Bramę strumień energii płynący od Regulusa zamanifestuje przyjście Króla Czasu. Przepływ energii umieści Twoje skupienie na Twojej ścieżce karmy, przynosząc konsekwencje i korzyści. Będzie ona ujawniać Twój następny krok i zapewni Tobie rozwój. Nie będziesz mógł liczyć na cokolwiek, co masz już opanowane. Zamiast tego, będziesz zobowiązany do rozwijania się, aby dowiedzieć się czegoś nowego.

poniedziałek, 5 sierpnia 2013

Poznaj przestrzeń swojego serca!

przestrzeń sercaKochani, zapraszam na 2-3 godzinne spotkanie w przestrzeni naszych serc, które poprowadzę we Wrocławiu. Dla wielu będzie to niezwykła podróż, która może zapoczątkować nowy rozdział w życiu. Będziemy jednoczyć się z Matką Ziemią i Ojcem Niebem, aby zyskać dostęp do pięknej przestrzeni własnego serca. Przestrzeni, która daje możliwość kreowania własnego życia tak, jak się chce, jeśli tylko zdecydujemy się wziąć za nie odpowiedzialność. Posmakujemy również pracy z dwupunktem ułatwiającym manifestowanie zmian w naszym życiu oraz w życiu innych ludzi.

Jeśli chcesz przeżyć tą niezwykłą przygodę z nami, to zapraszam gorąco 14 sierpnia (środa) do Wrocławia. Zaczynamy o godzinie 17:00. Koszt uczestnictwa 50zł.

Zgłoszenia proszę kierować do Magdy Nowak - Ośrodek Rozwoju „Kolory Życia” Tel. 515 25 83 91, magda.n@koloryzycia.com.pl


Pozdrawiamy ciepło
Prowadząca i Organizator,
Beata i Magda.

sobota, 3 sierpnia 2013

Archangel Metatron's Guidance, August 2013

Archangel Metatron's Guidance, August 2013Przesłanie otrzymała Laurie Gudnason.

Beloved ones, the keywords I give you for your meditation and contemplation this month are Unity, Flow, Adjustment, Success, BLISS, tests, alchemy, gold, risk, imagination, teaching, learning, power, domination, opportunity, harmony.

Beloved ones, as August begins the energy flow unite heaven and earth in ways that have never before manifested. August will anchor this energy and humankind will begin the process of manifesting a new world. The flow of light between the divine realm and the physical world is in the process of balancing. In your personal life you will find solutions and overcome any challenges that are present in your practical experience. You must accept change and come to terms with this process in your life. Learn to conserve energy and define where you choose to expend this precious resource. Spiritual growth and wisdom will be the result of choosing to adjust.

August begins with a moon wobble, avoid pride, egotism, and willfulness. You may find that you are accident prone and electrical or technical equipment will break down. Tempers may flare. Direct this energy to evaluate your personal way of being in the world. Subconscious factors will rise into your awareness and deep problems that have evolved over time will move into your awareness. Determine which behaviors support your progress and which behaviors limit you. Step into a new cycle of being. The New Moon on the 6th will raise your vibration and energy. Make financial decisions now. Your insights will be clear and choices will be empowered.

środa, 31 lipca 2013

Obfitość i Dobrostan z rytuałem Ho’oponopono

Obfitość i Dobrostan z rytuałem Ho’oponopono we wspólnym kręgu, manawa wydawnictwo, Joanna MądrzakKilka dni temu miałam okazję uczestniczyć w rytuale Ho’oponopono we wspólnym kręgu, podczas którego motywem przewodnim była obfitość i dobrostan. Warsztaty trwały kilkanaście godzin i kiedy już wszystkie miałyśmy „bezmyślne” umysły :) Joanna Mądrzak poprowadziła piękny i niezwykle mocny rytuał Ho’oponopono. Po raz pierwszy miałam okazję tak silnie poczuć wsparcie i moc płynące od moich przodków i od Źródła Stworzenia. Mogłam poczuć i zobaczyć, jak płynąca fala tej mocy oczyszcza mnie z wielu ograniczeń oraz barier w niektórych relacjach. Zrozumiałam, że jestem sumą moich przodków, ich wypadkową, ale ode mnie zależy jakim jestem człowiekiem. Biorę odpowiedzialność za swoje życie i ja decyduję, jak długo chcę jeszcze bawić się w różne życiowe dramaty i roztrząsać stare rodzinne historie. Ja decyduję czy poddaję się emocjom, procesom, dramatom czy wykorzystuję daną mi energię na konstruktywne działania. Poczułam ogromną wdzięczność do moich przodków za to, że za mną stoją i mnie wspierają. Wyrzekając się swoich przodków, wyrzekamy się sporej części siebie. Widzę także zmiany w moim sposobie myślenia i postrzegania świata, w tym zmiany w podejściu do kwestii pieniędzy, obfitości i dobrostanu :). Czuję wielkie podekscytowanie na myśl dalszej zabawy z Zeszytem Zmian i ciekawość co dalej zadzieje się w moim życiu. Gorąco polecam warsztaty Joanny Mądrzak Obfitość i Dobrostan z rytuałem Ho’oponopono we wspólnym kręgu. Więcej informacji na www.manawa.com.pl

poniedziałek, 29 lipca 2013

Moc

siła a moc


W sile niemoc, a w Mocy Siła. ;))

czwartek, 25 lipca 2013

Otwórz swoje serce

otwarcie sercaOpening your heart may feel vulnerable but if you take the risk your divinity will be revealed.

Otwarcie serca może przywodzić uczucie wrażliwości na zranienia, ale jeśli podejmiesz ryzyko Twoja boskość zostanie objawniona.

- Metatron

wtorek, 16 lipca 2013

Porzuć rolę ofiary

wolność, być wolnym, porzucić rolę ofiaryŻyjemy w społeczeństwie w pewnym stopniu obciążonym piętnem uciemiężenia, ofiarności, ukrzyżowania, cierpienia. W dużym stopniu przez to wielu Polaków przejęło takie wzorce i skutecznie manifestuje je w swoim życiu z pokolenia na pokolenie. Widzimy, jak ciągle narzekają nasi dziadkowie, rodzice, więc narzekam my i będą narzekać nasze dzieci. Jednak nie przynosi to zadowalających rezultatów w życiu. Jesteśmy jednym z najbardziej zestresowanych społeczeństw, pozbawionym radości życia, lekkości i przekonanym o ciężarze własnego losu. Ciężarze chyba równym ciężarowi krzyża, który Chrystus dźwigał tuż przed ukrzyżowaniem. Z tym, że Chrystus powiedział, że nie musimy już ponownie przechodzić takiej ścieżki. Dlatego przestańmy się żywcem krzyżować, a zacznijmy żyć!

Obserwujmy swoje myśli oraz swoje wypowiedzi. Bądźmy świadomi tego, co myślimy i mówimy zamiast odruchowo ponawiać stare schematy czy wdawać się w ograniczające dyskusje, utwierdzając się wzajemnie w tym, co nam nie służy. Weźmy także odpowiedzialność za swoje życie. Przyjmując rolę ofiary obarczamy winą za nasze niepowodzenia czy złe samopoczucie wszystko i wszystkich dookoła wiecznie narzekając i użalając się nad sobą. Winni są wszyscy - począwszy od polityków, urzędników, sprzedawców, sąsiadów, policjantów, lekarzy, członków rodziny, bliskich, dalekich, obcych, znajomych... Wszyscy, tylko nie my. Winna jest pogoda, okolica, w której mieszkamy, kraj, miasto, praca, los, przypadek, sprzęt... Wszystko, tylko nie my. W sumie to nic dziwnego, bo tak jest łatwiej. Łatwiej jest narzekać i się użalać niż wziąć odpowiedzialność za swoje życie i zmienić w nim to, co nam nie odpowiada.

Jednak to tylko pozory. Tak naprawdę jednak łatwiej jest wyjść z roli ofiary i żyć kreując i manifestując to, co się chce. Wychodząc z tej roli musimy uznać, że sami jesteśmy kreatorami własnego życia, zdrowia, samopoczucia. Otwieramy się na tą koncepcję i zaczynamy dostrzegać w sobie te ograniczające programy czy schematy myślowe, które z uporem maniaka powtarzaliśmy. W dużej mierze już poprzez samo uświadomienie ich sobie je uwalniamy. Proces uwalniania wcale nie musi być PROCESEM, także przestańmy się PROCESOWAĆ i znów wchodzić w ten sposób w rolę ofiary, tylko zacznijmy puszczać ograniczenia. To może zająć dłuższy czas, ponieważ często uwalniając jakąś warstwę ograniczeń odsłania się nam następna, bo przecież zbieraliśmy je skrupulatnie przez wiele lat. Także w razie czego bądźmy dla siebie wyrozumiali i cierpliwi :). Pocieszające jest to, że każde uwolnione ograniczenie zbliża nas do Wolności, Jedności i Harmonii, stwarzając nasze życie lżejszym i piękniejszym. Kiedy Ciało, Umysł i Duch są w harmonii, to w naszym życiu dzieją się C-U-D-a! Ma to każdy z nas, jeśli tylko tak zechce i zacznie w tym kierunku działać uwalniając siebie.

niedziela, 14 lipca 2013

Myśli są, jak chmury

 daj myślom odpłynąć, przepływające myśli
Myśli są, jak chmury na bezkresie nieba. Czasem są lekkie, przyjazne, miękkie i powabne, jak pierzaste obłoczki. A czasem stają się ciężkie, pełne wody czy też aż czarne, rzucające gromami i błyskawicami. Nie zapominajmy jednak, że w powietrzu króluje też wiatr, który przesuwa nawet te najciemniejsze chmury odsłaniając czysty błękit nieba. Pamiętajmy, że to my decydujemy o sile wiatru wiejącego w naszym umyśle. Pozwalajmy mu więc wiać i przesuwać nasze myśli płynnie, aby nasze wewnętrzne niebo było jak najczęściej czyste i otwarte. Przywiązując się do naszych myśli dodajemy im siły i rozmiaru utrudniając im swobodne przeminięcie. Myśli pojawiają się i znikają. Nie są nami, ani naszym życiem. Nie dawajmy im takiej rangi, bo my jesteśmy czymś znacznie większym niż nam się wydaje. Myśli są tylko myślami, często nawet nie naszymi, tylko przejętymi od kogoś innego lub wprogramowanymi przy okazji wchłaniania jakiś kolejnych przekonań. Wciąż jednak pozostają tylko myślami, które tak, jak się pojawiły, tak i mogą zniknąć, jeśli tylko im pozwolimy. Bądźmy obserwatorami naszych myśli, a nie ich sługami. 

Jeśli nie potrafimy sami puścić naszych myśli, to zamknijmy oczy, weźmy kilka spokojnych głębokich oddechów i wyobraźmy sobie, że siedzimy na kolanach u Boga. Wtulmy się w tą bezpieczną i pełną Miłości przestrzeń i oddajmy Jemu to, co nas trapi. Poprośmy, bo to wziął i by natchnął nas harmonią, spokojem, błogością i jasnością, a wszystko samo się ułoży. To naprawdę działa.

sobota, 13 lipca 2013

Wrocławskie spotkania z channelingiem - podsumowanie

spotkania z channelingiem, channeling w PolsceJak dotąd odbyły się 3 grupowe spotkania z channelingiem we Wrocławiu. Grupki były kameralne, do 6-ciu osób i zawsze samoistnie tak dobrane, że uczestniczki łączył pewien temat przewodni. Temat ten trafnie i za prowadzeniem Hierarchii Światła stawał się głównym tematem channelingu. Spotkania te wyglądały w ten sposób, że po krótkim wprowadzeniu wszystkich w stan wewnętrznego skupienia, ugruntowania i wyciszenia rozpoczynałam channeling jednego z Wniebowstąpionych Mistrzów, wskazanego przez Hierarchię Światła, najlepiej pasującego do uczestniczek i tematu wiodącego. Często niemalże do ostatniej chwili nie wiedziałam na jaki temat będzie channeling oraz dla jakiej Istoty będę kanałem. Hierarchia Światła przekazywała mi te informacje najczęściej w dniu samej sesji. 

Sam channeling rozpoczynał się pewnym ogólnym wstępem dotyczącym tematu przewodniego, po czym przechodził w dialog z uczestniczkami. Mogły one kolejno zadawać nurtujące je pytania, prosić o pomoc w rozwiązaniu pewnych spraw, o przewodnictwo czy wskazówki. Channeling nie ograniczał się do słów. Wraz ze słowami płynęła uzdrawiająca i pełna Miłości energia, a wielokrotnie też miała miejsce konkretna praca energetyczna z daną osobą. Często towarzyszyło nam głębokie uczucie ulgi, błogostanu, klarowności i jasności. Było to ciekawe doświadczenie zarówno dla uczestniczek, jak i dla mnie. Dzięki tym spotkaniom mój channeling ewoluował, stając się pełniejszy i czystszy.

Po spotkaniach grupowych miało też miejsce kilka spotkań na sesje indywidualne. Na takich sesjach też sporo się działo :). Wtedy element wstępnego wspólnego wyciszenia się nie zawsze ma miejsce, a sam channeling opiera się głównie na wspólnym dialogu i pracy channelowanej Istoty z klientem.

Każdy channeling jest dla mnie, jak i dla wielu klientów niezwykłym doświadczeniem. Często umożliwia głębokie zrozumienie, uwolnienie i pomaga odzyskać harmonię, spokój i chęć do działania, by zmienić swoje życie. Dziękuję wszystkim uczestniczkom spotkań, jak i każdemu, dla kogo channelowałam i będę channelować za zaufanie oraz możliwość służenia takim darem. Jestem zaszczycona, że mogę w taki sposób wspierać Was na Waszej ścieżce ku Wolności i Jedności. Choć wracam do Poznania, to chciałabym w miarę możliwości kontynuować swoją pracę we Wrocławiu. Póki co mam nadzieję, że spotkania grupowe staną się regułą również w Poznaniu :). Moim marzeniem jest spotykać się regularnie w kręgu kobiet, by wspierać się wzajemnie na drodze do poznania swojej prawdziwej Istoty i swojej wewnętrznej Mocy. Wszystko wskazuje na to, że poznańskie spotkania będą organizowane od września w Serdeczniku.

czwartek, 11 lipca 2013

Przesłanie Archanioła Metatrona, lipiec 2013

Archanioł Metatron mówiPrzesłanie otrzymała Laurie Gudnason.
Tłumaczenie: Beata

Ukochani, słowa kluczowe, które daję Wam do przemyślenia i medytacji w tym miesiącu to: emocja, dom, rodzina, cenić, założenie, marzycielski, praktyczny, pomóc innym pomóc sobie.

Witajcie w pełni ekspresji Ery Wodnika! Z początkiem miesiąca ton energetyczny zmienia się w subtelny i dramatyczny sposób. Koło Czasu Świata obróciło się, obracając każdego z Was w wyższe oktawy energii i wibracji. Każdy z Was na wiele sposobów jest nową osobą, czego rezultatem jest doświadczanie dramatycznych zmian w osobistej świadomości i pozycji. Lipiec przyniesie potrzebne ciśnienie energetyczne, umożliwiając Wam integrowanie tych zmian.

Wraz z rozpoczęciem procesu integracji przesunięcie energii pokieruje Wasze skupienie od „pomysłów” do emocji. Przez następne sześć miesięcy rewolucyjna retoryka i publiczne demonstracje zaczną się uspokajać. Populacje, które demonstrowały na rzecz zmiany zauważą, że się ona manifestuje - nie publicznie, jak oczekiwali, ale osobiście w ich sercach, domach i rodzinach.

Od lipca po 2020 drżące założenia finansowe zaczną się stabilizować, w technologiach będzie ujawniony następny krok i nowe przemysły zaczną prosperować. Każdy z Was rusza w 8-letni twórczy cykl, który wywoła nową gospodarkę na poziomie osobistym i globalnym.

Moc i siła ekonomiczna przesuną się z narodów i grup ludzi do każdej osoby. Powodem tego przesunięcia od zbiorowego do globalnego jest cykl manifestacji. „Naród” reprezentuje masową świadomość ludzi jako całość. Masowa świadomość przesunęła się; zajmujące jest organizowanie zmiany, na którą większość osób pracowała. Teraz skupienie wróci do każdej osoby popychając na otwarcie na nowy poziom ewolucji i rozwoju. Kiedy to indywidualne otwarcie i „życzenie” staje się częścią masowej świadomości, „moc” którą nazywam strumieniem przesunie się do grup, narodów i w końcu na poziom globalny. Lipiec zaczyna nowy cykl świadomości, który dojdzie do szczytu w 2020.

Z początkiem lipca zaczyna się ruch wsteczny Merkurego. To jest czas na odpoczynek, relaks i czas, by pomyśleć. Będziesz się czuć odprężony i optymistyczny, pomimo iż Twoim głównym skupieniem będzie bezpieczeństwo osobiste, finansowe i kochająca rodzina. Miej jasność, co musi być zrobione, by zamanifestować te jakości w Twoim życiu. Wtedy możesz zacząć planować swój następny krok.

Twoje nastawienie również się zmieni. Ludzie dookoła Ciebie będą sprawiać wrażenie, że się zmieniają - stając się cierpliwsi i rezygnując z wymagania natychmiastowych rezultatów. Każdy z Was zacznie rozwijać swoje poczucie siebie i pracować nad wzrostem własnej mocy. Możecie oczekiwać pozytywnego emocjonalnego postępu i fizycznych skutków manifestujących się przez następne sześć miesięcy.

Ukochani, znajdźcie czas, by medytować i śnić. Mistyczna świadomość otworzy się podczas pierwszego tygodnia. Niektórzy z Was otrzymają wizje i proroctwa podczas tego tygodnia. Jeżeli nie masz w zwyczaju rejestrować swoich myśli i doświadczeń w dzienniku, to jest to dobry czas, by zacząć.

wtorek, 9 lipca 2013

Historia przeżytej śmierci Mellena T. Benedicta, która mnie zainspirowała

przeżyć własną śmierć, przypadek Mellena Thomasa BenedictaMellen T. Benedict jest artystą, który przeżył śmierć w 1982 roku. Był martwy przez ponad półtorej godziny, w ciągu której opuścił ciało i udał się w kierunku Światła. Ponieważ ciekawił go Wszechświat, został zabrany w jego odległe rejony, a nawet dalej - w energetyczną Pustkę Nicości poza Wielkim Wybuchem. Komentując jego doświadczenie, Dr. Kenneth Ring powiedział: "Jego historia jest jedną z najbardziej niezwykłych, z jakimi zetknąłem się w trakcie swoich rozległych badań nad doświadczeniami śmierci klinicznej".

Droga ku śmierci
W 1982 doświadczyłem śmierci spowodowanej nieuleczalnym nowotworem, którego nie można było zoperować, a z kolei jakakolwiek chemioterapia zrobiłaby jedynie ze mnie warzywo. Lekarze dawali mi sześć do ośmiu miesięcy życia. W latach 70-tych interesowałem się informacją, czytając o kryzysie nuklearnym, ekologicznym i innych, stopniowo traciłem nadzieję i ogarniało mnie zniechęcenie. Ponieważ nie miałem podstaw duchowych, zacząłem wierzyć, że natura pomyliła się i że prawdopodobnie byliśmy rakiem na naszej planecie. Nie widziałem rozwiązania żadnego z problemów, które sami stworzyliśmy sobie i naszej planecie. Uważałem wszystkich ludzi za raka i dostałem raka. Właśnie to mnie zabiło. Uważaj, jaki masz pogląd na życie. Może się on odbić na tobie, zwłaszcza jeśli jest negatywny. Mój był bardzo negatywny. To właśnie doprowadziło do mojej śmierci. Wypróbowałem różne rodzaje alternatywnych metod leczenia, ale nic nie poskutkowało. Tak więc postanowiłem, że to sprawa tylko między mną a Bogiem. Nigdy wcześniej nie stanąłem twarzą twarz z Bogiem, nigdy nie miałem z nim do czynienia. Nie interesowałam się wówczas duchowością, ale wyruszyłem w podróż, by dowiedzieć się jak najwięcej na ten temat oraz na temat alternatywnych metod leczenia. Zacząłem czytać wszystko, co wpadło mi w ręce i zagłębiłem się w to, ponieważ nie chciałem, by spotkała mnie niespodzianka po drugiej stronie. Zacząłem więc czytać o różnych religiach i filozofiach. Wszystkie były bardzo interesujące i dawały nadzieję, że jest coś po drugiej stronie. Z drugiej strony jako niezależny artysta tworzący witraże, nie miałem żadnego ubezpieczenia zdrowotnego. Oszczędności całego mojego życia wydałem w jednej chwili na badania medyczne. Następnie leczyłem się, nie mając ubezpieczenia. Nie chciałem narażać rodziny na problemy finansowe, zdecydowałem więc, że sam się tym zajmę. Ból nie trwał bez przerwy, ale były chwile, kiedy byłem zamroczony. Doszło do tego, że bałem się jeździć i w końcu wylądowałem w hospicjum. Miałem tam swoją opiekunkę, która była przy mnie w ostatnich chwilach. Obecność tego anioła, zesłanego mi przez Boga, była dla mnie błogosławieństwem. Trwało to około 18 miesięcy. Nie chciałem jednak brać leków przeciwbólowych, bo pragnąłem zachować świadomość na tyle, na ile to było możliwe. Następnie doświadczyłem takiego bólu, że nie istniało nic poza nim, na szczęście ataki trwały tylko po kilka dni.

Światło Boga

Pamiętam, że obudziłem się któregoś ranka w domu około 4:30 i po prostu wiedziałem, że nadszedł koniec. To był dzień, kiedy miałem umrzeć. Zadzwoniłem do kilku przyjaciół, aby się pożegnać. Obudziłem swoją opiekunkę z hospicjum i uprzedziłem ją. Ponieważ przeczytałem, że kiedy się umiera dzieją się różne ciekawe rzeczy, umówiłem się z nią, że po mojej śmierci zostawi moje ciało na sześć godzin. Znowu zasnąłem. Następne, co pamiętam, to początek typowej śmierci klinicznej. Nagle byłem w pełni świadomy i stałem, choć moje ciało spoczywało w łóżku. Otaczała mnie ciemność. Kiedy byłem poza ciałem, wszystko było bardziej wyraźne niż normalnie. Było tak wyraźne, że widziałem każdy pokój w domu, strych, okolice domu, i to, co znajdowało się pod nim. Zobaczyłem Światło i zwróciłem się ku niemu. Było bardzo podobne do tego, które ludzie opisują w swoich relacjach o śmierci klinicznej. Było takie wspaniałe. Można go dotknąć, można go poczuć. Przyciąga do siebie - chcesz podejść do niego, tak jak podszedłbyś do idealnej matki lub ojca, by Cię przytulili. W miarę jak zbliżałem się do Światła, wiedziałem intuicyjnie, że jeśli wejdę w nie, to umrę. Tak więc zbliżając się, powiedziałem: "Proszę, poczekaj chwilę, moment. Chcę to przemyśleć; chciałbym z Tobą porozmawiać zanim pójdę dalej".

piątek, 5 lipca 2013

Archangel Metatron's Guidance, July 2013

Archangel Metatron's Guidance, July 2013Przesłanie otrzymała Laurie Gudnason.

Beloved ones, the keywords I give you for your meditation and contemplation this month are emotion, home, family, cherish, foundation, visionary, practical, help others to help themselves.

Welcome to the full expression of the Age of Aquarius! As the month begins the energetic tone changes in subtle and dramatic ways. The World’s Wheel of Time has turned, rotating each of you into a higher octave of energy and vibration. In many ways each of you is a new person, experiencing dramatic changes in personal awareness and position as a result. July will bring the necessary energetic pressure to allow you to integrate these changes.

As the process of integration begins, the energy shift will draw your focus from “ideas” to emotions. Over the next six months revolutionary rhetoric and public demonstrations will begin to subside. The populations who have demonstrated for change will find it is manifesting – not publicly as they expected but personally within their hearts, homes, and families.

From July through 2020 shaky financial foundations will begin to stabilize, the next step in technologies will be revealed, and new industries will begin to thrive. You each move into an 8 year co-creative cycle that will result in a new economy personally and globally.

Power and economic strength will shift from nations and groups of people to each individual. The reason for this shift from collective to global is the cycle of manifestation. The “nation” represents the mass consciousness of the people as a whole. The mass consciousness has shifted; it is busy organizing the changes the majority of individuals have worked for. Now the focus returns to each individual, pushing to open a new level of evolution and development. As this individual opening and “wish” becomes a part of the mass conscious the “power” I call the flow will move to groups, the national, and finally the global level. July begins a new consciousness cycle which will culminate in 2020.

As July begins Mercury is Retrograde. It is time for a rest, relax, and take the time to just think. You will feel expansive and optimistic even though personal safety, financial security, and a loving family will be your main focus. Get clear about what needs to be done to manifest these qualities in your life. Then you may begin to plan your next step.

niedziela, 9 czerwca 2013

Poszukiwanie swojego celu

poszukiwanie siebie, kim jestemPoszukiwanie siebie, swojego najwyższego celu życiowego, misji swojej duszy na to wcielenie jest wielką przygodą życia. Poszukiwanie i znalezienie odpowiedzi na pytanie "kim jestem" jest sensem naszego istnienia. Wszystkie te odpowiedzi są w nas i zawsze tam były, także nie szukajmy ich na zewnątrz, bo tam ich nie ma. Na zewnątrz, czy z ust innych prawdziwych tych odpowiedzi nie znajdziemy. Szukajmy w sobie. Niekiedy są one głęboko ukryte pod warstwą naszych wierzeń, konstrukcji myślowych i naszych ograniczeń. Pod warstwą nieuwolnionych emocji, które zamknęliśmy w swoim ciele na skutek rożnych historii życiowych i traum. Stopniowe odnajdywanie tych blokad, docieranie do ich źródła i uwalnianie ich każdorazowo przybliża do znalezienia odpowiedzi na życiowe pytania. Bądźcie dla siebie wyrozumiali. Zbieraliście swoje ograniczające doświadczenia i tworzyliście swój pancerz latami, także dajcie sobie czas, spokój i luz na uwalnianie siebie i odkrywanie swojej pełni. Bez walki, bez pogoni, bez napięcia ponieważ te tylko wydłużą czas poszukiwania i odseparują Was od Waszej Istoty. Niekiedy wystarczy słowo, obraz, znak z zewnątrz, aby rozpocząć wielki proces transformacji w Waszym wnętrzu. Bądźcie uważni na te słowa i znaki. Bądźcie uważni na reakcje, jakie manifestują się w Was samych, ponieważ są one jasnymi drogowskazami, czemu dobrze byłoby się przyjrzeć w sobie. Jeśli nasza reakcja jest silna oznacza to, że dany temat z nami zarezonował na jakimś poziomie i jest w nas coś w tym temacie czekające na uwolnienie. Nie wstydźmy się tego. Wstyd jest bardzo ograniczający i najczęściej pochodzi z naszego dzieciństwa. Nasza dusza sama z siebie niczego się nie wstydzi. Szukajcie a znajdziecie. Zadając odpowiednie pytania w czasie wewnętrznego dialogu, otrzymacie właściwe odpowiedzi. Eliminujcie podpowiedzi i chaos płynące z umysłu oraz zaufajcie sobie, przewodnictwu swojego serca, swojej wewnętrznej mądrości, że odpowiedzi, które uzyskujecie płyną właśnie z tego czystego źródła. Życzę Wam cudownego odkrywania Siebie :).

sobota, 8 czerwca 2013

Przesłanie Archanioła Metatrona, czerwiec 2013

Przesłanie Archanioła MetatronaPrzesłanie otrzymała Laurie Gudnason.
Tłumaczenie: Beata

Ukochani, słowa kluczowe, które daję Wam do przemyślenia i medytacji w tym miesiącu to: rozwój, energia, częstość, wibracja i cuda.

Witajcie w pełni ekspresji Ery Wodnika! Ten miesiąc zaznacza ruch koła czasu w przód. Nowy początek jest w drodze. To jest czas, by skupić się na swoim najwyższym celu życiowym, a osobista misja będzie ujawniona. Jesteś aktywowany. Ścieżka do emocjonalnego, intelektualnego, twórczego i duchowego uwolnienia otworzy się przez nowe światło, które spływa na Ziemię. Bramy Wniebowstąpienia i Zmartwychwstania są otwarte dla tych, którzy są gotowi.

Z początkiem czerwca energia jest beztroska, radosna i wielu z Was wybierze ten czas na wakacje i zabawy. Naturalnym będzie łączyć się z innymi, tworzyć sieci internetowe, komunikować się i uczyć! Przez ten proces możesz być świadom kroków, które trzeba powziąć, by oddziaływać wzajemnie skuteczniej w relacjach małżeńskich i rodzinnych. To jest dobry czas, by zacząć projekty oraz ruch naprzód z decyzjami i zobowiązaniami.

Gratulacje są nawet, jeśli nie jesteś świadomy olbrzymiego postępu, który się zamanifestował. Powodem tego braku klarowności jest energia Neptuna przenikająca energię, jak również rzeczywistość. Będzie się wydawało, jak gdyby doświadczać świat i życie przez chmurę iluzji. Im szybciej zrzucisz iluzje i złudzenia, tym szybciej Boski proces będzie ujawniony. Bramy 12:12:12 i 13:13:13 zostały szczęśliwie ustalone.

Nowe początki są zapisane, jako pozytywna energia płynąca do fizycznego świata, przynosząca napływ Duchowej świadomości i nieograniczonych okazji dla osobistego i interpersonalnego uzdrawiania. Przygotuj siebie na manifestację swoich nadziei i snów oraz wiedz, że będziesz prosperował w nowym świecie, który jest tworzony przez energetyczny strumień.

W czerwcu energia miesza się, otwierając wielu z Was na „miłość od pierwszego wejrzenia”. Energia, która patronuje nowej miłości nie jest stała i problemy zamanifestują się tak szybko, jak rozpoznajesz, że jest to zauroczenie. Porozumiewaj się, spraw, by Twoje wiadomości były tak jasne, jak to możliwe oraz łącz się z tak wieloma ludźmi, jak to możliwe. Strumień będzie troszczył się o resztę!

Finansowe napływy będą wyrównane przez zwiększone wydatki. Ważnym jest, by zarządzać swoimi zasobami finansowymi ostrożnie przez następne 3 miesiące. Pieniądze są energią i, ponieważ szukasz balansu między dochodem a wydatkami - balansujesz aspekty swoich emocji i umysłu manifestujące balans i stabilność w Twoim życiu. Zadziwiające osobiste zmiany będą dobre, ale wymagają one odwagi, by wystąpić naprzód i ogarnąć zmianę. Możesz oczekiwać ogromnego postępu w swoim duchowym rozwoju przez pierwsze 16 dni czerwca. Możesz zyskać dużo, ale musisz też podjąć zaangażowanie i przyjąć, że postęp przynosi długo okresową odpowiedzialność.

sobota, 1 czerwca 2013

Archangel Metatron's Guidance, June 2013

Archangel Metatron's GuidancePrzesłanie otrzymała Laurie Gudnason.

Beloved ones, the keywords I give you for your meditation and contemplation this month are: evolution, energy, frequency, vibration, and miracles.

Welcome to the full expression of the Age of Aquarius! This month marks the forward movement of the wheel of time. A new beginning is underway. It is time to focus, for your greater life purpose and personal mission will be revealed. You are being activated. The path to emotional, intellectual, creative, and spiritual liberation will open through the new light that has grounded on Earth. The Gates of Ascension and Resurrection are open to those who are ready.

As June begins the energy is lighthearted, cheerful, and many of you will choose to be on vacation and play. It feels natural to connect with others, network, communicate, and teach! Through this process you may be aware of the steps to take to interact more effectively in marital and family relationships. This is a good time to start projects and move forward with decisions and commitments.

Congratulations are in order even if you are not aware of the tremendous progress that has manifested. The reason for this lack of clarity is due to Neptune’s energy diffusing the energy as well as reality. It will seem as if you experience the world and life through a cloud of illusion. The more quickly you shed illusions and delusions the more quickly the Divine process will be revealed. The 12:12:12 and 13:13:13 Gateways have been successfully negotiated.

New beginnings are in store as the positive energy flowing to the physical world will bring a surge of Spiritual awareness and unlimited opportunities for personal and interpersonal healing. Prepare yourself for the manifestation of your hopes and dreams, and know that you will thrive in the new world that is being created by the energetic flow.

piątek, 17 maja 2013

Przesłanie Archanioła Metatrona, maj 2013

Przesłanie Archanioła MetatronaPrzesłanie otrzymała Laurie Gudnason.
Tłumaczenie: Beata

Ukochani, słowa kluczowe, które daję Wam do przemyślenia i medytacji w tym miesiącu to: Boża łaska, początki, Światło, wsparcie, dzielenie się, rozróżnianie, konflikt, determinacja, zobowiązania i obietnice, konfrontacja, uczucie, ideały, postanowienie, uwolnienie, wiara, wspólnota, wspaniałomyślność i transcendencja.

Witajcie w pełni ekspresji Ery Wodnika! Podczas tego miesiąca wielkich okazji Uran jest śmiały, pobudzając Plutona i Saturna. Neptun przyciąga i astralny cykl dochodzi do szczytu. Świadomość, moc, dyscyplina i duchowy wdzięk będą płynęły w połączeniu! Te energie powiązane ze wzorcami masowej świadomości manifestują wpływy, które wymagają jasnych wyborów więc możesz uniknąć powtarzania przeszłych doświadczeń.

Energia może być w odczuciu ociężała, intensywna i możesz czuć się ospała i zmęczona. To Cię ugruntowi i dostarczy okazji, by zamanifestować się w fizycznym świecie. Masz pragnienie, by zawinąć się w kokon i leniwie utrzymywać, że życie jest jakie jest. Masz potrzebę postępować i prosperować w życiu. Balansowanie Twoich potrzeb i pragnień wymaga odwagi i woli, by robić rzeczy inaczej!

6 maja manifestuje trzęsienie się księżyca odczuwalne od 30 kwietnia do 16 maja. To zamanifestuje oporność na światło. Możesz oczekiwać trochę lotności emocjonalnej, niestałości finansowej, braku klarowności i skupienia się, jak również tendencję, by trzymać się tego, co jest „rozpoznane”. Możesz być skupiona na sobie i swoim własnym wewnętrznym dramacie, a nie słuchać tych, którzy są Ci najbliżsi i najdrożsi. Zrozum te „wpływy” zamiast skupiać się na racjonalnej logice i dokonywać wybory zgodne z Twoimi materialnymi celami.

Do 9 maja możesz mieć wrażenie, jak gdyby inni Cię blokowali i działali przeciw Twojemu najwyższemu dobru. Rozwiązaniem będzie cierpliwe słuchanie innych - uwierz co oni mówią, a emocjonalna mgła przejaśni się. Masz okazję, by stać się bardziej świadoma, zrozumieć jak Twój opór blokuje Twój sukces. Przez ten proces możesz znaleźć nowe sposoby, by połączyć ludzi, łączyć się z grupami i powiększyć swój wpływ - realizując swoje marzenia.

środa, 1 maja 2013

Archangel Metatron's Guidance, May 2013

Archangel Metatron's GuidancePrzesłanie otrzymała Laurie Gudnason.

Beloved ones, the keywords I give you for your meditation and contemplation this month are Divine Grace, Beginnings, Light, Support, Sharing, Discernment, Conflict, Determination, Obligations and Promises, Confrontation, Affection, Ideals, Resolutions, Liberation, Faith, Communion, Generosity, and Transcendence.

Welcome to the full expression of the Age of Aquarius! During this month of grand opportunities Uranus is bold, stimulating Pluto and Saturn. Neptune engages and the astral cycle culminates. Consciousness, power, discipline and spiritual grace will flow in combination! These energies related to the Mass Consciousness patterns are manifesting influences that demand clear choices so you may avoid repeating past experiences.

The energy may feel ponderous, heavy, and you may feel sluggish and tired. It will ground you and provide you with opportunities to manifest in the physical world. You have a desire to cocoon, be lazy, and maintain life as it is. You have the need to progress and to thrive in life. Balancing your needs and your desires requires courage and the will to do things differently!

May 6th manifests a moon wobble which will be felt from April 30 to May 16th. This will manifest resistance to the light. You may expect a bit of emotional volatility, financial instability, lack of clarity and focus, as well as a tendency to cling to what is “known”. You may be focused on yourself and preoccupied with your own internal drama rather than listening to those who are nearest and dearest. Understand these “influences” - instead focus on rational logic and make choices that align with your material goals.

Until May 9th it may feel as though others are blocking you and opposing your highest good. The solution will be to patiently listen to others – believe what they are telling you and the emotional fog will clear. You have an opportunity to become more aware, to understand how your resistance is blocking your success. Through this process you may find new ways to unite people, connect with groups, and increase your influence – making your dreams come true.

From the 9th onward the energy shifts bringing social opportunities and happiness. Enjoy yourself and open your heart to connecting with others.

This month offers breathtaking inspirational opportunities. Once again the aspects align, just as they did through the Autumn of 2012 and early January. In addition the New Moon is a Solar Eclipse intensifying this process of evolution. Any unfinished business that is pertinent to your everyday life will be revisited now. This eclipse will reveal whatever is hidden and it may well manifest storms or geophysical changes! Geopolitical conflict may also be expected.