Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

czwartek, 5 lipca 2012

Przesłanie Archanioła Metatrona, lipiec 2012

Przesłanie Archanioła MetatronaPrzesłanie otrzymała Laurie Gudnason.
Tłumaczenie: Beata

Ukochani, słowa kluczowe, które daję Wam do przemyślenia i medytacji w tym miesiącu to: wyrównania, dyskryminacja, odwaga, równowaga, dyscyplina, finanse, postęp, zdecydowanie, manifestacja, ruch, odrodzenie, delikatność, piękno, odnowienie, witalność, jedność.

Witajcie w pełni ekspresji ery Wodnika! Wraz z początkiem miesiąca zmienia się energia, otwierając strumień twórczej inspiracji, wdzięku i radości. Renesansowe energie, które rozwijały się od ponad roku, zaczynają być bardziej oczywiste. Te energie zaczną manifestować renesans w każdym z Was. Ten proces odnowi i ożywi świat dookoła Was, aż w końcu renesansowy strumień ujawni boskość w każdym aspekcie tworzenia. Zacznie manifestować się nowe wyrażanie piękna, odnowienia przez sztukę i literaturę, ożywienia przez naukę i technologię. Skutkiem tego procesu będzie kolejny krok na ścieżce rodzaju ludzkiego.

Pełnia księżyca 3 lipca manifestuje niespokojną i nieustabilizowaną energię. Na poziomie osobistym możecie spodziewać się niespodziewanego. Nauczcie się płynąć z energią, zamiast opierać się jej czy ograniczać boskie siły światła! Ukochani, użyjcie swojej świadomości, by przekierować agresywne energie. Dajcie im upust w aktywności fizycznej, sporcie drużynowym, dobrym treningu czy tańcu! Skupcie się na swoich osobistych celach i na rodzinie bądź też na celach grupowych. Planujcie dobrze! Skupiajcie swoją uwagę na konstruktywnych działaniach, które przybliżą Was do manifestowania. W ten sposób możecie świadomie pracować z dynamicznym strumieniem energii.

W ciągu nadchodzących miesięcy i lat (do 2015) możecie spodziewać się, że codzienne wiadomości będą przepełnione "kryzysem finansowym", wykorzystywanym do walki samorządów lokalnych, jak i rządów. Stany Zjednoczone, Kanada, Tajwan, Chiny i Unia Europejska będą dotknięte przez ten strumień energii. W samą porę energetyczne wyrównanie Uranu i Plutona zamanifestuje nową gospodarkę. Teraz natomiast dynamika energii zamanifestuje zmiany w cenie towarów pierwszej potrzeby w związku z zakłóceniami w handlu. Proponuję, byście byli rozważni w kwestii swoich finansów oraz byście nauczyli się robić zakupy lokalne , kupując to, co zostało wyprodukowane lokalnie. W związku z tym, że globalna gospodarka wydaje się zawodzić, zacznie prosperować lokalna gospodarka. Wszystko jest dobrze, nie ma czego się obawiać!

Ten szczególny układ aspektów dotknie Izrael i Palestynę w końcu przynosząc pokój. Możecie spodziewać się serii wydarzeń, które rozpoczną się w lipcu i osiągną punkt kulminacji na końcu tego roku. Będzie wzrost napięcia, który pociągnie za sobą rozwiązania. Rozwiązania jednak będą ignorowane przez obie strony, a wtedy cykl zacznie się od nowa. Do 2015 roku strony zmęczą się tym procesem, czego skutkiem będzie osiągnięcie trwalszego i pokojowego stanu współistnienia.

10 lipca Merkury zaczyna się cofać. To oznacza, że musicie zatroszczyć się o swoją komunikację z innymi - definiuję to, jako proces zewnętrzny. Dbajcie o swoje granice osobiste i w tym czasie nie przyjmujcie roli mediatora. W związku z ograniczeniem komunikacji zewnętrznej zostanie wzmocniona komunikacja wewnętrzna. Dobrze wykorzystajcie ten czas. Skierujcie się w stronę duchowego połączenia ze swoją boskością. To zamanifestuje okazje, by służyć. Ukochani, Wasza prawdziwa ścieżka życiowa czeka na Was.

poniedziałek, 2 lipca 2012

Archangel Metatron's Guidance, July 2012

Metatron MessagePrzesłanie otrzymała Laurie Gudnason.

Beloved ones, the keywords I give you for your meditation and contemplation this month are alignments, discrimination, courage, equilibrium, discipline, finances, progress, resolution, manifestation, movement, renaissance, gentle, beauty, renewal, vitality, oneness.

Welcome to the full expression of the Age of Aquarius! As the month begins the energy shifts, opening the flow of creative inspiration, grace, and joy. Renaissance energies that have been progressing for more than a year begin to be apparent. These energies will begin to manifest a Renaissance within each of you. This process will renew and revitalize the world around you. Eventually the Renaissance flow will reveal the divinity within each aspect of creation. A new expression of beauty, renewal through the arts and literature, and revitalization through science and technology will begin to manifest. The result of this process will produce the next step for humankind.

The full moon of the 3rd manifests restless, unsettled energies. At a personal level you must expect the unexpected. Learn to flow with the energy rather than resist or restrict the divine forces of light! Beloved ones, use your awareness to redirect aggressive energies. Express them in physical activity, a team sport, a good workout, or dancing! Focus on your personal goals and on family or group goals. Plan well! Keep your attention on constructive actions that will take you closer to manifestation. In this way you may work consciously with the dynamic energy flow.

Throughout the months and years ahead (into 2015) you may expect the daily news to be full of “financial crisis” as national and local governments struggle. The US, Canada, Taiwan, China, United Kingdom, Germany, and the European Union will all be impacted by this energetic flow. In time this energetic alignment of Uranus and Pluto will manifest a new economy. Right now, this energetic dynamic will manifest change in the price of basic commodities. You may expect prices to fall with disruptions in trade resulting. I counsel each of you to be prudent with your finances, learn to shop locally, and purchase goods that are produced locally. As the global economy seems to fail, local economies will thrive. All is well, there is nothing to fear!

This particular set of aspects will impact Israel and Palestine eventually bringing peace. Expect a series of events to begin in July and culminate at the end of this year. There will be increases in tensions followed by resolutions. The resolutions will be ignored by both sides, then the cycle will begin again. By 2015 they will tire of the process and a more permanent state of peaceful co-existence will be the result.

niedziela, 1 lipca 2012

Olejkowa apteczka podróżna – część II

olejki eteryczne w podróży, olejki eteryczne i odstraszanie owadów, odstraszanie owadów olejkami eterycznymiOdstraszanie owadów

Aby trzymać owady z daleka, rozprowadzaj w powietrzu olejek lemongrasowy lub cytronelowy poprzez np. miseczki z parującą wodą, źródła ciepła, zwisające skropione tasiemki w oknach lub na gałęziach drzew.
Żeby odstraszyć owady od siadania na skórze najszersze zastosowanie ma olejek lawendowy.

Odstraszanie owadów:
meszki – olejek lawendowy
komary – olejek lawendowy, cytronelowy, lemongrasowy
kleszcze – olejek tymiankowy, szałwiowy, cytronelowy, lemongrasowy

Synergiczna mieszanka odstraszająca owady:
olejek tymiankowy 4 krople
olejek lemongrasowy 8 krople
olejek lawendowy 4 krople
olejek z mięty pieprzowej 4 krople
Skrapiaj tą mieszanką ubranie, pościel, firanki, dodaj do miski z gorącą wodą itp.

Aby użyć tej mieszanki na ciało zmieszaj: 5 kropli mieszanki z 1 łyżką (15ml) oczaru wirginijskiego (lub 2 łyżeczkami alkoholu, np. wódki) i 1 łyżką (15 ml) wody. Przed użyciem mocno wstrząśnij i smaruj ciało.

Balsam do ciała – 5ml (1 łyżeczka) oleju bazowego + 5 kropli olejku lawendowego.

Ochrona przed kąsaniem w stopy – nałóż kroplę olejku lawendowego lub cytronelowego na skarpetki lub dolną część nogawek spodni.
 

Ukąszenia, użądlenia, zadrapania przez zwierzęta - ogólnie
Synergiczna mieszanka dezynfekująca:
olejek lawendowy 10 kropli (2)
olejek tymiankowy 20 kropli (4)
olejek eukaliptusowy 10 kropli (2)

Tropikalna synergiczna mieszanka dezynfekująca:
olejek lawendowy 10 kropli (2)
olejek tymiankowy 20 kropli (4)
olejek eukaliptusowy 5 kropli (1)
olejek oregano 5 kropli (1)
Dodaj 8 kropli jednej z powyższych mieszanek na miskę wody do mycia. Jeśli nie przygotowałeś takiej mieszanki wcześniej, to bezpośrednio do miski dodaj tyle kropel danego olejku, ile podano w nawiasie.


Ukąszenie przez zwierzę
Jeśli została przerwana skóra może być potrzebny zastrzyk przeciw tężcowy. Należy przemyć miejsce mydłem i ciepłą wodą z dodatkiem olejku lawendowego lub tymiankowego lub jednej z mieszanek synergicznych. Bandaż, kawałek gazy lub plaster należy skropić 4 kroplami olejku lawendowego i 3 kroplami tymiankowego, pozostawić do wyschnięcia i nałożyć na ranę.