Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

niedziela, 11 marca 2012

Ciała subtelne u zwierząt

ośmiornica zwyczajnaWszystkie zwierzęta, podobnie jak wszystkie żywe istoty, posiadają własne ciało eteryczne (odnośnik do artykułu o ciele eterycznym). Kręgowce posiadają ponadto ciało astralne (emocjonalne). W pełni rozwinięte jest ono tylko u ssaków i ptaków, natomiast jego początki widać już niższych kręgowców oraz niektórych bezkręgowców (np. ośmiornic i kałamarnic). Mniej zorganizowane zwierzęta, jak np. większość bezkręgowców, mogą posiadać grupowe ciało astralne. Przykładowo pojedyncze osobniki owadów nie odczuwają emocji; działają bezmyślnie i bez emocjonalnie. Brak rozwiniętego ciała emocjonalnego u pojedynczego owada kompensowany jest w grupie, poprzez zbiorowe ciało astralne. Owady w roju wykazują wyższą „inteligencję”, zachowują się tak, jakby poddawały się wyższym celom, niż cele pojedynczego osobnika. Jest to szczególnie dobrze widoczne pszczoła miodnau owadów społecznych, np. pszczół, mrówek, czy termitów, które występują w bardzo licznych grupach. Generalnie im zwierzę stoi wyżej na „drabinie ewolucyjnej”, tym ma większą zdolność odczuwania emocji i silniej rozwinięte ciało emocjonalne. Z dużym uproszczeniem można przyjąć, że idzie to w parze ze stopniem rozwoju układu nerwowego, mierzonego liczbą neuronów ogółem oraz w korze mózgowej. Liczby komórek nerwowych u przykładowych gatunków podane są w angielskiej Wikipedii. U małp naczelnych, delfinów, słoni i kilku innych ssaków, stopień rozwoju ciała astralnego jest zbliżony do ludzkiego. 
labrador
Ssaki oraz ptaki mają ponadto zaczątki ciała mentalnego, które umożliwia im logicznie analizować rzeczywistość i przewidywać, oczywiście na miarę swoich możliwości. Wraz z ciałem astralnym (emocjonalnym) daje ono początek czegoś, co moglibyśmy nazwać osobowością indywidualną. Zróżnicowanie osobowości, czy tez „temperamentu” poszczególnych osobników, potwierdzą z pewnością wszystkie osoby, które opiekują się psami lub kotami. gawronWśród ptaków najsilniej rozwinięte ciało mentalne posiadają krukowate (np. kruk, gawron, sroka, czy wrona), potrafiące rozwiązywać nawet dość skomplikowane problemy, wymagające planowania. Dla przykładu gawrony zrzucają orzechy pod koła nadjeżdżających samochodów w celu dostania się do ich zawartości.

W pełni rozwinięte ciało mentalne daje samoświadomość siebie jako odrębnej istoty, różnej od innych osobników własnego gatunku. Psycholodzy i etolodzy opracowali prosty test na wykrywanie samoświadomości, tzw. test lustra. Polega on na pokazaniu lustra badanej test samoświadomościistocie i obserwowaniu jej zachowania. Samoświadome zwierzę nie będzie szukało drugiego osobnika za lustrem, lecz rozpozna w nim siebie, np. będzie próbowało zetrzeć plamę, namalowaną farbą przez badacza. Ludzkie dzieci nabywają pełną samoświadomość dopiero w wieku około 2-3 lat, gdyż wówczas kończy się proces formowania ich własnego ciała mentalnego, odrębnego od ciała matki lub opiekuna (odnośnik do artykułu rozwijanie czakr u dzieci).
Samoświadomość oraz w pełni rozwinięte ciało mentalne, posiadają poza ludźmi także dorosłe szympansy, bonobo (szympansy szympans karłowaty bonobokarłowate), goryle, orangutany i kilka gatunków delfinów. Najbliższe ludziom, zarówno pod względem genetycznym (98,4-98,7% podobieństwa), społecznym, emocjonalnym, jak i budowy ciał subtelnych, są szympansy. Natomiast najbardziej inteligentne, z najsilniej rozwiniętym ciałem mentalnym, wydają się być delfiny. U niektórych gatunków, np. butlonosów, poszczególne osobniki mają nawet swoje „imiona”. W celu oszacowania potencjalnych możliwości intelektualnych poszczególnych gatunków, a tym samym stopnia rozwoju ich ciała mentalnego, opracowano tzw. współczynnik encefalizacji (EQ). W uproszczeniu jest to stosunek masy mózgu do masy ciała. Za standardową wartość odniesienia dla ssaków przyjmuje się EQ=1 dla kota. Najwyższą wartość osiąga współczynnik encefalizacji człowieka i wynosi on EQ=7,4-7,8. Najbliższy ludzkiemu współczynnik, osiągający wartość EQ=4,7, mają niektóre walenie, m.in. delfiny butlonosy. Poniższy wykres pokazuje stosunek masy mózgu do masy ciała zwierząt. Dwa obszary zaznaczone na wykresie oznaczają zakresy zmienności tego stosunku mas dla kręgowców wyższych (ssaki i ptaki – górny obszar) oraz niższych (ryby, płazy i gady – dolny obszar). Linie proste w środku każdego z obszarów oznaczają wartości średnie, odpowiadające w przybliżeniu (w przypadku ptaków i ssaków) współczynnikowi encefalizacji EQ=1. Im dane zwierzę znajduje się dalej od prostej (średniej) w górnej części obszaru, tym ma wyższy współczynnik EQ. Z wykresu wynika, że najwyższą wartość współczynnika EQ, obok człowieka, posiada także delfin butlonos, o czym wspomniano już wcześniej.

stosunek masy mózgu do masy ciała

delfin butlonosyJeśli chodzi o wyższe ciała subtelne, to zwierzęta nie posiadają zindywidualizowanej duszy. Poszczególne osobniki zamieszkują natomiast części (aspekty) duszy grupowej całego gatunku. Aby wiele aspektów duszy mogło wchodzić w skład jednej, odrębnej istoty, niezbędne jest w pełni rozwinięte ciało mentalne, umożliwiające samoświadomość własnej odrębności jako jednostki. Jest jednak sprawą dyskusyjną, czy samoświadome zwierzęta, takie jak człekokształtne naczelne, czy też delfiny, posiadają zindywidualizowaną duszę. Delfiny butlonosy prawdopodobnie tak. Doświadczeni szamani potrafią przenieść jeden z aspektów (części) swojej duszy do wybranego zwierzęcia, np. orła czy jaguara. Dzięki temu widzą jego oczyma, odczuwają jego emocje i przemieszczają się w przestrzeni pod jego postacią.

eteryczny pies, eteryczne widmo psaCiała subtelne (emocjonalne i mentalne) zwierząt domowych, silnie przywiązanych do swoich opiekunów, często towarzyszą im po śmierci, w postaci widm eterycznych, a później astralnych (odnośnik do artykułu śmierć ciała eterycznego). Zjawisko to dotyczy przede wszystkim psów, będących istotami bardzo społecznymi i silnie przywiązującymi się do opiekunów. Osoby hodujące wiele zwierząt przez wiele lat i obdarzające je miłością, niekiedy są otoczone całą gromadką eterycznych i astralnych odpowiedników swoich pupili, którzy już odeszli ze świata materialnego.

schemat ciał subtelnych u zwierząt, stopień rozwoju ciał subtelnych u różnych zwierząt oraz człowieka
Stopień rozwoju ciał subtelnych u różnych zwierząt oraz człowieka


/ Szymon

0 komentarze: