Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

czwartek, 9 lutego 2012

Pranayama

pranayamaA dla osób może nieco bardziej wytrwałych, lubiących medytować czy ćwiczyć jogę zamieszczam kilka informacji o Pranayamie, czyli zatrzymywaniu i kierowaniu prany za pośrednictwem oddechu i intencji. "Prana" odnosi się do uniwersalnej siły życiowej, a "ayama" znaczy uregulować albo wydłużyć. Strumienie prany płyną w ciele przez tysiące subtelnych kanałów energetycznych nazywanych meridianami oraz przez centra energetyczne - czakry. Ilość i jakość prany oraz sposób, w jaki płynie przez meridiany i czakry określa czyjś stan umysłu. Jeżeli poziom prany jest wysoki i jego strumień jest ciągły, gładki i mocny, umysł pozostaje spokojny, pozytywny i entuzjastyczny. Jednakże, w związku z brakiem wiedzy i uwagi skupionej na własnymn oddechu, nadi i czakry przeciętnej osoby mogą być częściowo albo całkowicie zablokowane, co prowadzi do urywanego i osłabionego strumienia. W skutek tego niektóre doświadczenia zwiększają zmartwienia, lęk, niepewność, napięcia, konflikt i inne negatywne jakości. Regularna praktyka pranayamy poprawia ilość i jakość prany w ciele, oczyszcza zablokowane kanały i centra energetyczne, co skutkuje przypływem energii, entuzjazmem i pozytywnym nastawieniem do życia. Poprawna praktyka prananyamy wzmacnia fizycznie, umysłowo i duchowo, wprowadzając harmonię między ciałem, umysłem i duchem.

Aby zacząć, wykonuj łagodną Pranayamę tylko z wdychaniem i wydychaniem przez miesiąc. Nie zatrzymuj oddechu. Po tym czasie zacznij zatrzymanie.

Ćwiczenie nr 1
Usiądź w jakiejkolwiek wygodnej asanie. Trzymaj głowę, szyję i tułów w linii prostej. Zamknij prawe nozdrze prawym kciukiem. Wdychaj powoli przez lewe nozdrze, tak długo jak możesz to robić w sposób komfortowy. Potem wydychaj bardzo powoli przez to samo nozdrze. Powtórz to sześć razy. To jest jedna runda.
Zamknij lewe nozdrze palcem serdecznym i małym i wdychaj i wydychaj przez prawe nozdrze. Powtórz to sześć razy. To jest jedna runda. Możesz wykonać sześć takich rund naprzemiennie i stopniowo zwiększać ilość powtórzeń do trzydziestu.

Ćwiczenie nr 2
Wdychaj przez oba nozdrza powoli i delikatnie. Nie zatrzymuj oddechu. Powtórz to sześć razy. To jest jedna runda. Możesz wykonywać to ćwiczenie trzy lub cztery razy. Możesz je wykonywać codziennie.

Ćwiczenie nr 3
Wdychaj lewym nozdrzem i wydychaj prawym nozdrzem. Nie zatrzymuj oddechu.
Następnie wdychaj prawym nozdrzem i wydychaj lewym nozdrzem. Powtórz ten proces sześć razy naprzemiennie. To jest jedna runda. Możesz wykonać trzy lub cztery rundy.

Ćwiczenie nr 4
Po miesiącu zatrzymaj oddech na tak długo, dopóki jest to dla ciebie wygodne. To jest Kumbhaka (zatrzymanie oddechu).
Wdychaj głęboko poprzez lewe nozdrze, następnie zatrzymaj oddech bez napinania się, potem wydychaj powoli przez prawe nozdrze.
Wdychaj poprzez prawe nozdrze, zatrzymaj oddech tak długo jak możesz to robić w sposób komfortowy, a potem wydychaj poprzez lewe nozdrze. Powtarzaj ten proces naprzemiennie. To jest Sukha Purvaka Pranayama. Możesz ją praktykować codziennie. Zacznij od 12 serii w ciągu dnia i stopniowo zwiększaj ilość powtórzeń w zależności od swojej wygody i swoich możliwości.
Kumbhaka obdarza długowiecznością, ale powinna być praktykowana bardzo stopniowo.

środa, 8 lutego 2012

Świadome oddychanie

świadome oddychanieZapytałam ostatnio znajomą, jak ona to robi, że zawsze promienieje zdrowiem, radością, siłą życiową. To nie może być wyłącznie dieta, ponieważ znam kilka innych osób preferujących podobny system żywieniowy i żadna z nich tak nie promienieje. Co więcej, pozostałe osoby wyglądają na osłabione i niedożywione. Pytam więc, gdzie jest haczyk?

– Świadome oddychanie i radość życia. Reszta to dodatki – powiedziała.

Stosowałam już oddech połączony z wizualizacją do harmonizowania czakr czy też manifestowania, ale to były działania mające swoje konkretne zastosowanie. Postanowiłam więc zacząć świadomie oddychać, czyli wraz z oddechem pobierać energię życiową :).

Oddychanie, prosta, codzienna czynność, o której zapominamy, którą wykonujemy automatycznie i najczęściej płytko. Zapominamy, że dzięki prawidłowemu oddychaniu możemy wydalić z organizmu 70% toksyn, dotleniamy każdą komórkę ciała, nasze ciało funkcjonuje sprawniej, ma więcej witalności, mamy lepszą pamięć i wiele wiele innych przykładów można by tu mnożyć. Leonard Orr napisał, że Umysł i oddech są Królem i Królową ludzkiej świadomości, są dwiema najważniejszymi aktywnościami ludzkiej istoty. Oddech jest mocą umysłu, oddychanie jest źródłem całej naszej mocy w fizycznym wszechświecie. Prosty akt oddychania jest najlepszym lekarstwem dla ciała. To właśnie oddech przyczynia się do większości uzdrowień. Świadome oddychanie odświeża życiową energię, oczyszcza system nerwowy, pobudza krążenie krwi, odżywia wszystkie komórki w ciele, a także czyści i harmonizuje aurę.

A więc, jak oddychać? Są oczywiście różne szkoły. Generalnie im częściej w ciągu dnia świadomie głęboko i po woli będziemy oddychać, tym lepiej. Bardzo głęboki i bardzo długi oddech jest niezwykle relaksujący dla ciała, działa przeciwbólowo i rozluźniająco i niejako wymusza na organizmie by się uspokoił, przez co pomaga się opanować nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

Leonard Orr zaproponował następującą metodę 20 połączonych oddechów. Łączy się wdech i wydech tak, by tworzyły nieprzerwane koło. Wdech połączony z wydechem tworzy jeden oddech. Celem krótkich oddechów jest uwydatnienie połączenia wdechu i wydechu w nieprzerwane koło. Celem długiego oddechu jest wypełnienie. Głęboki naturalny wdech jest wykonywany intencjonalnie, aktywnie, natomiast wydech jest spontanicznym, nie forsowanym wypuszczeniem powietrza. Odpowiednia jest taka prędkość oddychania, przy której nie wstrzymuje się ani nie wypycha oddechu. Oddech powinien czuć się wolny. Spróbuj nie kontrolować go ani nie wymuszać. Rytm Twojego oddychania powinien być płynny. Kiedy prawidłowo oddychasz, możesz czuć energię znajdującą się w powietrzu tak samo, jak czujesz powietrze. Ćwiczenie to zajmuje bardzo mało czasu i można je robić rozpoczynając dzień, pracę, zajęcia w szkole. Te zaledwie 30 sekund świadomego oddychania napełnia nasz umyśl i ciało świeżą energią życiową. Ćwiczenie to składa się z czterech części, w każdej z nich zawiera się pięć oddechów, na każde pięć oddechów składają się cztery krótkie i jeden długi. Wygląda to tak: 4 krótkie oddechy, l długi, 4 krótkie, l długi, 4 krótkie, l długi, 4 krótkie, l długi, w sumie daje nam to dwadzieścia oddechów. Przez cały czas należy oddychać nosem.

Inną metodą świadomego oddychania, która zresztą świetnie uzupełnia się z powyższymi, jest intencjonalne oddychanie całym ciałem.

niedziela, 5 lutego 2012

Przesłanie Archanioła Metatrona, luty 2012

Przekaz Archanioła Metatrona, channeling MetatronaPrzesłanie otrzymała Laurie Gudnason.
Tłumaczenie: Beata

Ukochani, słowa kluczowe, które daję Wam do przemyślenia i medytacji w tym miesiącu to: piękno, wdzięk, nadzieja, spełnienie, ewolucja, oświecenie, akceptacja, pozwolenie, miłość, poddanie się i zaufanie.

Witajcie w pełni ekspresji ery Wodnika! Z początkiem miesiąca strumień energii jest intensywny. Światło ujawnia i uwalnia - oferując prawdę, nowe początki i następny krok w rozwoju. Luty manifestuje energie stymulujące geniusz, powodzenie w sprawach finansowych i postęp w Twoich ambicjach.

12 lutego otwiera się Galaktyczna Brama i pozostanie otwarta do 22 marca. W tym czasie strumień energii błogosławieństwa jedności z wszystkim zacznie manifestować subtelne zmiany. Proces tej bramy jest dwutorowy. Pierwszy - wizja i wgląd dotyczące Twoich przyszłych możliwości wesprą Ciebie w jasnym widzeniu, kim mógłbyś być, jeżeli dokonasz zmian! Drugi - uwolnienie wszelkich ograniczeń! Globalnie, ta energia zamanifestuje nowe technologie i nowe polityczne i religijne struktury. Rodzaj ludzki zaczyna proces tworzenia nowego świata. Nowa gospodarka jest w procesie tworzenia. Pojawiają się genialne i praktyczne rozwiązania. Można się spodziewać przełomów w opiece zdrowotnej, programach reform społecznych i produkcji energii. Kulminacja tych zmian zamanifestuje się od połowy kwietnia do końca lipca.

Z początkiem lutego poczujesz się silny, potężny i pewny pomimo ciężkich energii wzmacniających „hałas” w Twoim życiu i świecie dookoła Ciebie. Prywatne i służbowe dyskusje ujawniają i podgrzewają głęboko zakorzenione niezgodności i nieporozumienia. Nie spiesz się i panuj nas swoimi emocjami. Odniesiesz sukces!

Podczas pełni księżyca 7 lutego dobrze jest odłożyć oczekiwania, by skupić się na elastycznym nastawieniu. W obszarze zainteresowań pojawi się komunikacja i podróż. Prawdopodobne są wypadki. W biznesie miej wszystko na piśmie oraz podwójnie sprawdź ustalenia podróży.

W Twoim osobistym życiu manifestuje się harmonia. Balansujesz fantazje o „ideale” z rzeczywistością Twoich relacji i pojawia się satysfakcja. Szukaj głębokich, otwartych dyskusji. Pracuj, by nawiązać wspólne wartości, ideały i światowe cele. Świadomość jedności rozpocznie się od Twojego ukochanego!

środa, 1 lutego 2012

Archangel Metatron's Guidance, February 2012

Archangel Metatron ProphecyPrzesłanie otrzymała Laurie Gudnason.

Beloved ones, the keywords I give you for your meditation and contemplation this month are beauty, grace, hope, fulfillment, evolution, enlightenment, acceptance, allowing, love, surrender, and trust.

Welcome to the full expression of the Age of Aquarius! As the month begins the energy flow is vivid. The light reveals and releases – offering truth, new beginnings, and the next step in evolution. February manifests energies that will stimulate genius, "good luck" in your financial standing, and progress in your worldly ambitions.

A Galactic Gateway opens on February 12th, it will remain open until March 22nd. During the time of energy flow the blessings of oneness with the all will begin to manifest subtle changes. The process of this gate is twofold. First, vision and insight about your future probabilities will support you with clarity about what could be if you make changes! Second, release any limits! Globally, this energy will manifest new technology, and new political and religious structures. Humankind begins the process of creating a new world. A new economy is in the process of being created. Brilliant but practical solutions arrive. Expect breakthroughs in health care, social program reforms, and energy production. The culmination of these changes will manifest from mid April to late July.

As February begins you will feel strong, powerful, and confident in spite of the harsh energies amplifying the "noise" in your life and the world around you. Personal and business discussions reveal deep seated incompatibilities and disagreements will be heated. Take your time and manage your emotions. You will succeed!

At the full moon on the 7th you must set aside expectations and prepare yourself by establishing a flexible attitude. Communications and travel will be areas of concern, accidents are likely. In business, put things in writing and double check travel arrangements.