Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

sobota, 24 grudnia 2011

Życzenia świąteczne i noworoczne

Kochani,
każdy ma swoją wizję Świąt. Miks obrazów z domu rodzinnego, opowieści znajomych oraz własnych potrzeb. Każdy ma prawo do swojego sposobu świętowania. 

Życzymy Wam byście w tym całym zgiełku świątecznych przygotowań znaleźli swoją przestrzeń, swój sposób świętowania pełnego radości, relaksu, wolności i Miłości. Świętowania wolnego od stresu, pośpiechu i umęczenia. Życzymy Wam tego, co dla WAS najlepsze. Życzymy Wam cudownego odkrywania siebie i własnej prawdy na drodze do wolności. Zaufania i wiary w boskie przewodnictwo, odpuszczenia i wybaczenia przeszłości oraz puszczenia własnych oczekiwań. 

Życzę Wam akceptacji tego, czego nie możecie zmienić, 
odwagi i siły na zmianę tego, co możecie zmienić 
oraz mądrości, by odróżnić jedno od drugiego.

Miłości teraz i zawsze!

czwartek, 22 grudnia 2011

Yule

Yule, zimowe przesilenieYule - tak nazywa się przesilenie zimowe rozpoczynające nowy bieg zdarzeń, czyli nowy rok. To właśnie z tego i podobnych pogańskich świąt chrześcijańskie Boże Narodzenie czerpie tak wiele.

Historia Yule sięga jeszcze zamierzchłych czasów. Ów dzień, czczony wówczas przede wszystkim przez rolników, wyznaczał koniec zimy i początek wiosny, triumf światła nad ciemnością, ponieważ od tego momentu dnia zaczynało przybywać. Było i jest to święto narodzin Słońca. Yule jest porą zmian, czasem narodzin i odnowy. Jest początkiem zwycięstwa nad siłami mroku i zimna. Zimowe Przesilenie pokazuje nam cykliczność natury, śmierć i ponowne odrodzenie, reinkarnację. Uczy, że po nocy zawsze przychodzi dzień. Od niepamiętnych czasów wszyscy gromadzili się w tym czasie w domach, by przy ogniu z tymi, których najbardziej kochają dzielić się pięknem i miłością, by wybaczać, rozumieć, ucztować, świętować i obdarzać prezentami.

W tradycji starosłowiańskiej okres od przesilenia zimowego do 6 stycznia nazywany był Gody, Kres, Stado, Kolęda. W tym czasie wróżono, co przyniesie nadchodzący rok, grupy w rytualnych przebraniach obchodziły wszystkie domy śpiewając kolędy i zbierając zapłatę w naturaliach, całowano się pod podłaźnicą i jemiołą, spożywano 13 potraw, dbając jednocześnie o dodatkowe nakrycie dla zmarłych przodków. W mowie dawnych Słowian słowo "god" oznaczało "rok". Oryginalnie nazwą "gody" określano czas przejściowy pomiędzy starym i nowym rokiem (czas "styku" starego i nowego godu - stąd nazwa miesiąca "styczeń"). Staropolską nazwą świąt Bożego Narodzenia były właśnie "Gody". Taka nazwa do dzisiejszego dnia funkcjonuje jeszcze w polskim folklorze oraz w języku czeskim i łużyckim. Terminem "Gody" określano czas od dzisiejszego Bożego Narodzenia do święta Trzech Króli. Wszystkie wieczory pomiędzy tymi świętami nazywano "świętymi", co jest pozostałością po rozciągniętych w czasie oryginalnych Szczodrych Godach ("szczodrych wieczorach"). Podczas trwania Godów zaprzestawano wszelkiej pracy fizycznej i spędzano czas na wzajemnych odwiedzinach, przyjmowaniu gości, obdarowywaniu się prezentami i śpiewaniu tradycyjnych, starych pieśni. Duchowieństwo chrześcijańskie, nie mogąc wyplenić tych zwyczajów wśród prostego ludu (który w sprawach obyczaju i tradycji jest zawsze bardzo konserwatywny), umiejętnie zmieniło ich znaczenie zastępując je jasełkami i śpiewaniem kolęd o narodzeniu Chrystusa (co lud przyjął łatwo, gdyż postać Chrystusa zastąpiła w prostej mentalności boga-Słońce, którego narodziny lud świętował w czasie Godów od wieków).

czwartek, 15 grudnia 2011

Jak prowadzić dziecko w Świetle

dziecko prowadzone w Świetle, dziecko aniołekDziecko, cudowna istota, którą powołaliśmy do życia i za którą jesteśmy odpowiedzialni. Nasz najważniejszy nauczyciel życia, Boga i bezwarunkowej Miłości. Nasz łącznik ze Źródłem, czystością i prawdą. Nasze lustro. Jak nie zatracić jego czystości i wprowadzać go w życie w Świetle? Wystarczy skupić się na kilku zasadach:
1. Kochaj dziecko bezwarunkowo.
2. Dbaj o waszą więź i bliskość.
3. Zapewnij mu poczucie bezpieczeństwa.
4. Szanuj jego odrębność, indywidualność i potrzeby.
5. Dbaj o jego harmonijny rozwój emocjonalny zapewniając mu spokojny i pełen miłości dom.
6. Bądź cierpliwy, wyrozumiały i empatyczny - patrz, jak dana sytuacja wygląda z perspektywy dziecka.
7. Nie wtłaczaj mu do głowy własnych programów i chroń przed blokującymi wierzeniami innych.
8. Pozwól dziecku kroczyć własną ścieżką, doświadczać i nieść Światło.
♥ ♥ ♥

poniedziałek, 5 grudnia 2011

Przesłanie Archanioła Metatrona, grudzień 2011

Metatron, przesłanie MetatronaPrzesłanie otrzymała Laurie Gudnason. 
Tłumaczenie: Beata

Ukochani, słowa kluczowe, które daję Wam do przemyślenia i medytacji w tym miesiącu to: mistyczny, twórczy, lekki, introspekcja, narzędzia, odkrycie, tożsamość, determinacja i komfort.

Witajcie w pełni ekspresji Ery Wodnika! Z początkiem miesiąca energia zmiany wnosi swoją magię w sferę Twojej kariery, miłości i finansów. Niemożliwym będzie oparcie się tej energii, ale możesz skierować jej strumień na manifestację w swoim życiu najwyższego boskiego planu. Bóg chce abyś był szczęśliwy, kochany, spełniony, zdrowy, twórczy i byś manifestował wszystkie dobre rzeczy, które życie fizyczne ma Ci do zaoferowania. Im pełniej jesteś zjednoczony z tą mocą, tym więcej energetycznych prezentów uzyskasz tego miesiąca.

Ta dynamiczna energetyczna konfiguracja jest skutkiem trzęsienia księżyca, które od 30 listopada do 12 grudnia przynosi pozytywną energię, większy pokój i spokój oraz głębszą duchową świadomość. Cykl zaćmienia, który zaczął się 25 listopada kończy się z zaćmieniem księżycowym 10 grudnia. To przynosi energię rewolucji emocjonalnej. Te aspekty prowadzą zaćmienia lipca do kulminacji i otwierają nowy rok poświęcony dążeniu do pokoju.

Podczas gdy zaćmienie wnosi do życia magię, tak Uran popycha do bezpośredniego ruchu. Przez kolejne sześć miesięcy wielu z Was będzie wyrażać tą energię w sposób nieregularny, twórczy, nieprzewidywalny. Intensywne energie barwiące zaćmienie pobudzą Twoje emocje, prowadząc Ciebie do następnego kroku w rozwoju. Opieranie się osobistemu wzrostowi może skutkować szukaniem ujścia w przemocy. Niektórzy mogą doświadczać końca i smutku. Łatwo będzie czuć się prowadzonym do wprowadzania zmian i tym samym popełniania błędów! Młodzież będzie czuła zapotrzebowanie na wolność i niezależność. Kilku szczęśliwców zyska olbrzymią czystość emocjonalną i głębokie osobiste wglądy, które otworzą czas pozytywnej zmiany w nadchodzącym roku. To jest Twój wybór jak używasz energie.

Pamiętaj, że cykl Zaćmienia i energii Uranu ma wpływ przez 6 miesięcy. Moją radą jest byś nie podejmował decyzji lub zmian na 10 dni przed i po zaćmieniu.

sobota, 3 grudnia 2011

Czy każdemu można pomóc?

pomoc, wsparcieOtóż nie. Nie każdemu można pomóc. Aby można było komuś pomóc, to ta osoba musi naprawdę chcieć zmienić swoje życie oraz otworzyć się na tą pomoc i zmiany. Często osoby proszą o pomoc, ale głęboko w środku, z jakiś często nieuświadomionych powodów jest im dobrze w danej sytuacji życiowej - czy to w chorobie, czy w trudnych relacjach rodzinnych i takim osobom nie da się pomóc, ponieważ one wewnętrznie dążą do utrzymania takiego stanu. Z różnych powodów odnajdują się w roli ofiary i dokonują takich wyborów w życiu, aby w tej roli móc pozostać. Zyskują wtedy zainteresowanie i współczucie otoczenia, mogą narzekać, użalać się, cierpieć... Zrzucają przy tym winę na wszystkich dookoła, w tym i na Boga.

Z tym, że Bóg ani nikt inny nie jest winny naszej sytuacji. Co więcej, wszystko, co jest potrzebne by być szczęśliwymi, kochać i być kochanymi jest w nas. Nic nie przychodzi z zewnątrz, wszystko jest w nas. Wystarczy chcieć, zaufać, otworzyć się na to i zacząć iść w tym kierunku. Wszyscy mamy dostęp do głębokiej mądrości i zrozumienia, tylko wiele osób robi wszystko, by tego nie doświadczyć, codziennie skupiając się na lęku i różnych ograniczających programach podświadomości. Jednak wszystko, co jest nam potrzebne, by z radością i miłością iść przez życie jest w nas. Jesteśmy emanacją Boga, a Bóg jest Radością i Miłością, czemu zatem my mielibyśmy być inni? Wszystko, co powoduje, że jesteśmy inni stwarzamy sobie sami. To my nakładamy sobie na ręce kajdany ograniczeń, żyjemy schematami, obawami, zmartwieniami, nienawiścią, żalem... To od nas zależy, jak długo tkwimy w miejscu wciąż powtarzając te same doświadczenia. Każdy z nas może zmienić swoje życie, jeśli tylko chce. Co jednak zrobić z osobami, które nie chcą? NIC. Zwyczajnie uszanować ich wybór i nie robić nic.

piątek, 2 grudnia 2011

Archangel Metatron's Guidance, December 2011

MetatronPrzesłanie otrzymała Laurie Gudnason.

Beloved ones, the keywords I give you for your meditation and contemplation this month are mystical, creative, light, introspection, tools, discovery, identity, determination, and comfort.

Welcome to the full expression of the Age of Aquarius! As the month begins the energy of change works its magic in your career, romantic life, and finances. It will be impossible to resist this flow of energy but you can direct it to the highest manifestation of the divine intent. The Divine intends for you to be happy, loved, abundant, healthy, creative, and manifesting all the good things physical life has to offer. The more fully you are aligned with this power, the more you will partake of the energetic gifts this month will offer.

This dynamic energetic set up is the result of a Moon Wobble bringing positive energy, greater peace and serenity, and deeper spiritual awareness from November 30 to December 12. The eclipse cycle that began November 25 closes with the lunar eclipse on December 10. It establishes the energy of emotional revolution in the weeks to come. These aspects bring July’s eclipses to culmination and open a new year dedicated to the pursuit of peace.

As the eclipse brings magic to life Uranus moves into direct motion. Over the next six months many of you will express in ways that are erratic, creative, and unpredictable. These intense energies coloring the eclipse will stimulate your emotions, driving you toward the next step in evolution. Resisting personal growth may result in some seeking an outlet in violence. Some may experience endings and sorrow. It will be easy to feel driven to make changes and thereby make mistakes! Young ones will make demands for freedom and independence. A few lucky individuals will gain tremendous emotional clarity and deep personal insights that will create a time of positive change in the year ahead. It is your choice how you use the energies.