Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

niedziela, 27 listopada 2011

Współuzależnienie

współuzależnienieWspółuzależnienie moi Kochani nie odnosi się tylko do rodzin osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków, przemocy czy czegokolwiek innego. Nie odnosi się jedynie do rodzin patologicznych czy z tak zwanymi problemami. Współuzależnionym jest każdy, kto próbuje kontrolować życie  drugiego człowieka. Każdy, kto nadmiernie się interesuje, martwi, narzuca własne decyzje i rozwiązania, krytykuje. Współuzależnionym jest również ten, kto przyjmuje rolę ofiary, zaniża własną wartość, skazuje się na cierpienie, poniżenie, zgadza się na bycie kontrolowanym i ograniczanym. Współuzależnionym jest każdy, kto odbiera sobie bądź innym wolność.

skupienie się na sobie, oderwanie się, życie własnym życiem, uwolnienie sięJak sobie pomóc? Skupić się na sobie, na własnym życiu. Oderwać się od życia i problemów innych ludzi. To nie znaczy, że mamy przestać ich kochać czy spędzać razem czas. To jedynie oznacza zrozumienie, że każdy wybiera własną ścieżkę. Każdy sam wybiera, jak ta ścieżka wygląda, czy idzie po ostrych kaleczących kamieniach, czy po miękkiej soczystej trawie. Nie przeżyjemy życia za kogoś. Nie jesteśmy też w stanie zmienić kogoś, jego postrzegania i postępowania bez jego zgody. Co więcej, nasze próby kontrolowania cudzego życia, nie ważne czy pod maską nadmiernej troskliwości, pozornej słabości i potrzeby pomocy, dla uspokojenia własnej zazdrości czy z potrzeby dominacji, spowodują jedynie coraz większy bunt osoby kontrolowanej, co obróci się przeciwko nam. Nawet jeśli doradzamy z troski, bo bardzo chcemy, żeby tej drugiej osobie było lepiej, to i tak, jeśli robimy to nieproszeni to obróci się to przeciwko nam. Nie wynika to z niewdzięczności czy złośliwości drugiej osoby. Tak po prostu płyną energie w relacjach międzyludzkich. Takie nasze działania jedynie jeszcze bardziej nas pogrążają i odciągają od własnego życia. Tracimy w ten sposób kontakt z własnym życiem i odbieramy sobie możliwość bycia szczęśliwym. Pozwólmy innym doświadczać, szanując ich wybory i dając sobie przyzwolenie na świadome kreowanie własnego życia, na szczęście, miłość, radość i wewnętrzną WOLNOŚĆ. Bądźmy oparciem dla innych, ale pomagajmy i doradzajmy wtedy, kiedy ktoś nas o to poprosi, bo wtedy jest prawidłowy przepływ energii między ludźmi, wzajemny szacunek i prawdziwe wsparcie. Odnajdźmy w sobie Miłość, Zaufanie i Pokorę, ponieważ nie znamy boskiego planu względem drugiej osoby.

Współuzależnieni są opiekunami i wybawicielami. Najpierw wybawiają innych,  potem ich prześladują, a na koniec stają się ich ofiarami. To najczęstsza postawa, jaką przyjmują współuzależnieni. Co więcej, to chyba najczęstsza postawa w relacjach międzyludzkich. Najpierw jesteśmy wybawicielami, naprawiaczami - zajmujemy się innymi, pomagamy, krzątamy się, usługujemy, rozwiązujemy problemy, odgadujemy potrzeby, wybawiamy od obowiązków i odpowiedzialności, jesteśmy dobrymi ciotkami i wujkami dla całego świata. Potem wściekamy się na nich za coś, co sami zrobiliśmy, zapoczątkowaliśmy. Po to wszystko, by na koniec czuć się wykorzystywani i móc użalać się nad sobą.

czwartek, 17 listopada 2011

Żal

żalCzym jest żal....?? Żal jest uczuciem spychanym na samo dno serca, ale też na nasze wewnętrzne dno czyli obszar jelit. Żal zadomawia się tam, usadawia, przykryty często innymi odczuciami, czasem zapomniany, czasem nieujawniony, czasem wyparty, nienazwany. Siedzi tam i niszczy nas po cichu, ale skrupulatnie. Wyżera dziury w naszym wnętrzu, osłabiając nas i wzmagając poczucie niesprawiedliwości, frustracji, winy, niskiej wartości, nienawiści, złości.... Ukryty żal jest żyzną glebą, na której te pozostałe uczucia i emocje mogą się bujnie rozwijać.

Skąd się bierze żal...?? Z naszych oczekiwań względem drugiej osoby - że ktoś coś zrobi czy zachowa się w jakiś konkretny sposób. Z naszych wyobrażeń względem kogoś lub czegoś. Z naszych niespełnionych zachcianek czy roszczeń. Żyjemy w rzeczywistości, którą sami kreujemy. Sami tworzymy sobie wizję naszego szczęścia, relacji i celów. Niekiedy jest to rzeczywistość, w której sami sobie nakładamy kajdany ograniczeń, wybierając rolę ofiary. Niekiedy natomiast jest to pogoń za czymś, co w naszej ocenie da nam szczęście, za idealnym związkiem, rodziną, pracą, partnerem, przyjaciółką. W tej naszej masie oczekiwań, jak to powinno wyglądać i naszej wizji idealności przestajemy zauważać prawdziwy sens naszego życia, lekcji życiowych, relacji międzyludzkich. Odbieramy sobie możliwość zobaczenia tego, co naprawdę dałoby man szczęście. Zamiast tego oczekujemy, czasem wręcz żądamy, aby to świat się zmienił i tańczył pod naszą przyśpiewkę. A świat przecież ma "swoją wizję". Drugi człowiek ma swoją rzeczywistość, swoje potrzeby, plany, dążenia i swoje doświadczenia, które zaprowadziły go tam, gdzie właśnie się znajduje.

czwartek, 10 listopada 2011

Przeniesienie: OdRodzenie - Plejadianie o 11.11.11

Plejadianie o 11.11.11Przekaz otrzymała Lauren C. Gorgo
tłumaczenie: Krystal

** Ważna uwaga: ta transmisja jest zakodowana określonymi częstotliwościami, którą Plejadiańska Wysoka Rada poprosiła mnie o rozpowszechnienie dla tych, którzy są w rezonansie. Oznacza to, że energia zawarta w tym artykule będzie aktywować, przyspieszać i / lub dostosowywać was do częstotliwości Kodu Źródła, tych kodów, które są zawarte w naszym Boskim DNA. Te częstotliwości mają potencjał, by znacznie przyspieszyć wasz proces przebudzenia i aktywację waszego Boskiego planu.

Jestem pewna, że większość z was już to czuje, ale jesteśmy w dość znaczącym przejściu w tym tygodniu, więc zostałam poproszona przez Plejadiańską Wysoką Radę … o to, co nazywają specjalną misją w służbie … aby poruszyć niektóre rzeczy, z których, jak czują, moglibyśmy skorzystać. Proszę, bądźcie ze mną cierpliwi, gdyż jeszcze w pełni nie zintegrowałam tych informacji … co postaram się zrobić (przynajmniej trochę) przed opublikowaniem aktualizacji … jednakże mam poczucie ponaglenia. Jak zawsze, energia artykułu jest ważniejsza niż słowa, które poprzedzają mentalne zrozumienie tego wszystkiego.

11.11.11: Przygotowanie
Jeśli mogłabym podsumować całą tę aktualizację w dwóch słowach, byłoby to: Ukucnij i Uziemij Się.

PWR (Plejdiańska Wysoka Rada) przedarła się przez moją zasłonę wczoraj z wiadomością przygotowawczą do 11:11 w tym tygodniu mówiąc, że musimy dokonać świadomego wysiłku w celu stabilizacji i zakotwiczenia się na płaszczyźnie ziemi, ponieważ nadchodzące częstotliwości są nie tylko potężne, ale w słowach Rady, są „dosłownie restrukturyzacją fizycznej podstawy waszej egzystencji Kodami Źródłowymi regeneracji.”

„Chcielibyśmy, abyście zrozumieli to, że zbliżające się wyrównanie jest tym, na co tak długo czekaliście … jest to najpotężniejsze wydarzenie ostatnich lat … dostosowanie, które poprawi wasze życie w każdy możliwy sposób.”-PWR

środa, 9 listopada 2011

Transference: the reBirth - Pleiadians about 11.11.11

Pleiadians about 11.11.11by Lauren C. Gorgo

**Important to note: this transmission is encoded with specific frequencies that the Pleiadian High Council have asked me to distribute to those in resonance. This means that the energy contained within this article will activate, accelerate and/or align you to the Source Code frequencies, those codes that are contained within our God-DNA. As a disclaimer, these frequencies have the potential to greatly accelerate your awakening process and the activation of your divine blueprint.

I am sure most of you are feeling it already, but we are in a pretty profound passage this week and so I have been asked by the Pleiadian High Council…on what they call a special mission of service… to address some things that they feel we would benefit from knowing. Please bear with me as I have not fully integrated this information…which I try to do (at least a little) before I post an update…however, there is a sense of urgency behind this that is forcing me to wing-it. As always, the energy of the article is more important than the words that are preceding our mental comprehension of it all.

11/11/11: Preparation
If I could sum up this entire update in one word, it would be: HUNKERDOWNANDGROUND.

And how.

The PHC came bursting thru the veil yesterday with a preparation message for the 11:11 this week saying that we need to make a conscious effort to stabilize and anchor ourselves in the earth plane because the incoming frequencies are not only powerful, but in the words of the council, are “literally restructuring the physical foundation of your existence with the Source Codes of regeneration.”

What we would like for you to understand is that the upcoming alignment is the one you have been waiting for…it is ostensibly THE most powerful event of the ages…an adjustment that will enhance your lives in every way.” -PHC

wtorek, 8 listopada 2011

Dalajlama about humanity

Dalajlama about humanity
The Dalajlama, when asked what surprised him most about humanity, answered

"Man. Because he sacrifices his health in order to make money. 
Then he sacrifices money to recuperate his health. 
And then he is so anxious about the future that he does not enjoy the present. 
The result being that he does not live in the present or in the future. 
He lives as if he is never going to die, and then dies having never really lived."

Dalajlama o człowieku

DalajlamaDalajlama zapytany o to, co najbardziej zadziwia go w ludzkości odpowiedział:

"Człowiek, ponieważ poświęca swoje zdrowie, by zarabiać pieniądze.
Następnie poświęca swoje pieniądze, by odzyskać zdrowie.
Oprócz tego jest tak zaniepokojony swoją przyszłością,
że nie cieszy się z teraźniejszości.
W rezultacie nie żyje ani w teraźniejszości, ani w przyszłości.
Żyje tak, jakby nigdy nie miał umrzeć,
po czym umiera tak naprawdę nie żyjąc"

poniedziałek, 7 listopada 2011

Uzdrawiająca medytacja przygotowująca na Bramę Energetyczną 11.11.11

Uzdrawiający płomień, szmaragdowo zielony i fioletowy płomieńKochani, w związku ze zbliżającą się Bramą Energetyczną 11.11.11 wiele starych, obciążających przekonań może się ujawnić, dlatego też jest to dobry czas na oczyszczenie i uleczenie. Wspierajcie siebie w tym trudnym czasie transformacji i przygotujcie się do współkreowania Nowego Świata. 

Medytacja napisana przez Patricia Cota-Robles, tłumaczenie: Beata.

Płomień Uzdrawiania Przez Nieskończoną Moc Transmutacji wchodzi przez czakrę korony na szczycie mojej głowy i schodzi do Płomienia Boskości w moim sercu. Jako, że to zlewa się z Nieśmiertelnym Zwycięskim Potrójnym Płomieniem w moim sercu, to rozprzestrzenia się jak olbrzymi rozbłysk światła i płynie przez mój system czakr i moje meridiany do Kryształowej Siatki w ciele Matki Ziemi. Święty Płomień uzdrawia, oczyszcza, przywraca każdą komórkę, organ, układ i funkcję moich ciał z powrotem do wibracji zdrowia.

Teraz w głębokiej koncentracji wizualizuję ten płomień szmaragdowej zieleni i fioletu jak przechodzi przez moje ciało kawałek po kawałku. Oddycham głęboko i całkowicie się odprężam. Moje Wyższe Ja obejmuje dowodzenie, a wszelkie napięcia, wątpliwości albo lęki odpadają. To jest wyjątkowy czas tylko dla mnie, a wszystko czym muszę się zająć będzie na mnie czekać, jak skończę, więc na ten czas puszczam to.

1. Uzdrawiający Płomień zaczyna rozprzestrzeniać się w obrębie mojej fizycznej struktury mózgu, mojego rdzenia kręgowego, układu nerwowego, systemu czakr i meridian usuwając wszelki ślad choroby albo jakiegokolwiek braku równowagi. Uzdrawiający Płomień zwiększa moją świadomość oraz zdolność używania myśli i wszystkich aspektów mojego systemu czakr, by wzmocnić mój proces myślenia, jako że ja współkreuję nieskończoną doskonałość Nowej Ziemi.

niedziela, 6 listopada 2011

Healing Meditation preparing for 11.11.11

healing flame, emerald green and violet FlameAs we approach the 11-11-11 Energetic Gateway, many old patterns and imbalances will be brought to the surface for RELEASE. Support yourself through this time of transformation and prepare for creation of a New Beginning.

Meditation by Patricia Cota-Robles

The Flame of Healing Through the Infinite Power of Transmutation enters the top of my head and descends into the Flame of Divinity in my heart. As it merges with the Immortal Victorious Threefold Flame in my heart, it expands out as a tremendous starburst and flows through my Chakra system and my acupuncture meridians into the Crystal Grid System within the body of Mother Earth. The Sacred Fire heals, cleanses, purifies, restores, and transfigures every cell, organ, system, and function of my bodies back into vibrant health.

Now, with deep concentration, I visualize this emerald green and violet Flame as it passes through my body system by system. I breathe in and out deeply, and I completely relax. My I AM Presence takes command, and any tension, doubt or fear I may have just drops away. This is a very special time just for me, and anything that I need to take care of will be waiting for me when I AM through, so for the time being, I just let it go.

1. It begins by expanding through my physical brain structure, my spinal cord, nervous system, Chakra system, acupuncture points, and the corresponding meridians removing every trace of disease or imbalance of any kind. The Healing Flame raises my conscious awareness and increases my ability to use my thoughts and all of the aspects of my Chakra system to empower my thinking process as I cocreate the infinite perfection of the New Earth.

sobota, 5 listopada 2011

Przesłanie Archanioła Metatrona, listopad 2011

Przesłanie otrzymała Laurie Gudnason.
Tłumaczenie: Beata

Ukochani, słowa kluczowe, które daję Wam do przemyślenia i medytacji w tym miesiącu to: cierpliwość, intuicja, klarowność, wiedza, boskość, pozytyw, obfitość, zaufanie, spontaniczność, szczęście, pewność siebie, wielkość.

Witajcie w pełni ekspresji Ery Wodnika! Z początkiem miesiąca światło łaski otwiera Wasze serca i umysły. Energie skupiają się na nagłych przesunięciach i radykalnej zmianie, a wszystkie stagnujące rzeczy będą zmuszone, by poruszyć się w jednym albo innym kierunku.

Wielki cykl czasu otwiera główną bramę energetyczną 11.11.11. Bramy energetyczne otwierają drzwi między królestwem boskim a fizycznym pozwalając energii płynąć. Każda brama niesie ze sobą temat, kolor i boską jakość. To jest brama nowych początków, emanuje kolorem złotym i przynosi boski pokój w świecie.

środa, 2 listopada 2011

Archangel Metatron's Guidance, November 2011

MetatronPrzesłanie otrzymała Laurie Gudnason.

Beloved ones, the keywords I give you for your meditation and contemplation this month are patience, intuition, clarity, knowledge, divine, positive, abundance, trust, spontaneity, happiness, confidence, grandeur.

Welcome to the full expression of the Age of Aquarius! As the month begins the light of grace opens your heart and mind. The energies focus on sudden shifts and dramatic change, as all things that are stagnant will be forced to move in one direction or another.

The grand cycle of time opens a major energetic gateway on 11.11.11. Energetic gateways open doors between the divine and the physical realms allowing energy to flow. Each gateway carries a theme, a color, and a divine quality. This is a gate of new beginnings, the color is golden, and eventually it will manifest divine peace in the world.