Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

poniedziałek, 5 września 2011

Ciało eteryczne

ciało eteryczne
W eterycznym systemie energetycznym człowieka wyróżnić można następujące elementy:
- ciało eteryczne;
- energię życiową (pranę, chi), będącą budulcem ciała eterycznego;
- czakry, czyli centra energetyczne pobierające i przetwarzające energię życiową;
- meridiany (nadi), czyli kanały energetyczne rozprowadzające energię życiową;
- aurę eteryczną (aurę zdrowia), powstającą z energii życiowej wydalonej przez ciało eteryczne.

aura eteryczna rękiCiało eteryczne, nazywane także sobowtórem eterycznym, ciałem witalnym lub bioplazmatycznym, jest dokładną kopią energetyczną ciała fizycznego. Ma ono taką samą strukturę jak ciało fizyczne włączając wszystkie części anatomiczne, narządy i organy. Każda cząstka ciała fizycznego jest otoczona powłoką eteryczną. Wystaje ona około 0,5-5 cm (zwykle 1-3 cm) ponad powierzchnię skóry, pulsuje z częstotliwością 0,25-0,35 Hz (15-20 cykli na minutę), ma barwę od szaro-fioletowej do szaro-niebieskiej oraz prążkowaną strukturę. Wszelkie zmiany w ciele eterycznym mają swoje odzwierciedlenie w fizycznym i na odwrót. Zjawisko to nazywane jest reperkusją. Na przykład, kiedy osłabione jest eteryczne gardło, w wyciek energetyczny ciele fizycznym objawi się to kaszlem, przeziębieniem, bólem gardła lub innymi dolegliwościami w tej okolicy. W przypadku skaleczenia, w miejscu krwawienia pojawia się równocześnie wyciek energii życiowej. Wygląd ciała eterycznego jest odzwierciedleniem żywotności i witalności organizmu. Cząsteczki ciała eterycznego podlegają ciągłej wymianie i na miejsce starych pojawiają się nowe w postaci kuleczek energii życiowej.

W określonych punktach, na powierzchni ciała eterycznego, w odległości około 6 mm od skóry ciała fizycznego, zlokalizowane są czakry, opisane w oddzielnym artykule. Energia życiowa, która jest przez nie pobierania i przetwarzania oraz rozprowadzania po organizmie za pomocą kanałów energetycznych (meridianów), ma istotne znaczenie dla życia i prawidłowego funkcjonowania ciała eterycznego.

aura człowieka zdrowego i choregoNie wykorzystane cząstki energii życiowej są wydalane na zewnątrz ciała eterycznego, tworząc aurę eteryczną, nazywaną także aurą zdrowia. Sięga ona do odległości 15-25 cm od ciała fizycznego (a podczas snu nawet 1 m) i chroni człowieka przed wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych. Można w niej wyróżnić podwarstwy wewnętrzną i zewnętrzną. Aura wewnętrzna jest gęstsza, ma promienistą strukturę, a jej brzeg zewnętrzny jest ząbkowany. U osób obdarzonych dobrym zdrowiem oraz u dzieci jest ona wyraźniej zaznaczona i szersza. Natomiast u chorych jest ona wąska i ma nierówny, poszarpany brzeg, ze względu na brak odpowiedniej ilości energii życiowej wydalanej przez ciało eteryczne. W takiej sytuacji wzrasta podatność na zachorowania, ponieważ drobnoustroje łatwo dostają się do organizmu. Aura zewnętrzna rozpoczyna się na skraju aury wewnętrznej. Ma ona strukturę mglistą, niewyraźną. Od okresu dojrzewania aury eteryczne obydwu płci zaczynają się różnić. Aura kobieca zazwyczaj bywa szersza po bokach ciała, zwłaszcza w pobliżu talii. Jest także szersza z tyłu.
Pierwsze dobrze udokumentowane prace, mające na celu badanie ciała eterycznego i aury eterycznej, dla potrzeb diagnostyki medycznej, przeprowadził dr Walter Kilner w latach 1900-1920 w Londynie. Jego badania były kontynuowane w różnych ośrodkach. Jednak już wcześniej, około roku 1886, wszechstronny naukowiec dr Jakub Jodko-Narkiewicz wynalazł fotograficzną metodę zapisu tego zjawiska, nazwaną fotografią koronową (korona świetlna rejestrowana w określonych warunkach wokół obiektu). Od roku 1936 Siemion Kirlian w Krasnodarze nad Kubaniem zaczął publikować fotografie przedmiotów i dłoni metodą fotografii koronowej, co spowodowało zmianę nazwy na fotografię kirlianowską.

Badania naukowe ciała eterycznego w Polsce prowadził w latach 80-tych dr Jan A. Szymański, których wyniki zawarł w swojej rozprawie doktorskiej. Za pomocą skonstruowanej przez siebie aparatury do pomiaru rozkładu pola elektrycznego, elektromagnetycznego i magnetycznego człowieka, przeprowadził eksperymenty, polegające m.in. na pomiarze zmian aury eterycznej osoby poddawanej zabiegom bioenergoterapeutycznym. Stwierdził on również, że rozkład aury eterycznej mierzonej sprzętem elektronicznym, odpowiada obserwacjom poczynionym przez jasnowidza.
zdjęcie kirianowskie liścia 
Sobowtór eteryczny odgrywa bardzo ważną rolę w ukonstytuowaniu ciała fizycznego. Stanowi on macierz energetyczną, na której ukształtowana jest i zakotwiczona fizyczna struktura tkanek ciała, nie mogąca bez tej macierzy istnieć. Macierz ta jest polem pierwotnym, a nie wytwarzanym przez ciało fizyczne. Istnienie ciała eterycznego zostało potwierdzone przez dra Johna Pierrakosa w obserwacjach wzrostu roślin. Zaobserwował on, że sobowtór eteryczny w kształcie liścia jest wytwarzany przez roślinę przed wzrostem liścia, który rozrasta się w obrębie już istniejącej macierzy eterycznej. Struktura ta wyznacza matriks dla rosnących tkanek.

sobowtór eterycznyIstnieniem ciała eterycznego tłumaczy się fakt, że po amputacji człowiek nadal odczuwa tzw. ból fantomowy (swędzenie, drętwienie, kłucie) w miejscu, w którym znajdowała się odcięta kończyna. Przyczyną tego jest fakt, iż eteryczna część danej kończyny nie została usunięta razem z częścią fizyczną. Istnienie ciała eterycznego po usunięciu kończyny potwierdzają zarówno jasnowidzący jak i zdjęcia kirlianowskie. Analogicznie ciało eteryczne pozostaje także po odcięciu fizycznej części np. rośliny. Fotografia z lewej pokazuje liść w całości, środkowa liść z odciętym kawałkiem, natomiast fotografia kirianowska z prawej pozwala zaobserwować ciało eteryczne odciętej części liścia (tzw. „duch liścia”).

duch liścia


Ciało eteryczne spełnia trzy podstawowe funkcje:
1.     Stanowi macierz energetyczną dla ciała fizycznego.
2.    Pobiera energię życiową i przetwarza ją za pomocą czakr i rozprowadza ją po całym ciele fizycznym za pomocą meridian.
3. Jest pośrednikiem i pomostem pomiędzy ciałem fizycznym a ciałami astralnym i wyższymi. Doprowadza do świadomości fizycznej wszystko to, co znajduje się na planie astralnym.

Nasza pamięć o sennych doznaniach i wrażeniach także zależy w głównym stopniu od działania ciała eterycznego. Niedostateczny rozwój ośrodków eterycznych sprawia, że fizyczna pamięć mózgu jest pozbawiona doświadczeń astralnych w czasie snu. Wiele osób prowadzi czynne życie w świecie astralnym. Jednak po powrocie do uśpionego ciała fizycznego w ich mózgu pozostaje zaledwie znikoma ilość wrażeń z życia astralnego. Powodem takiego stanu jest brak niezbędnego eterycznego pomostu. Pełna i nieprzerwana pamięć przeżyć w świecie astralnym pozostaje wówczas, gdy ośrodki eteryczne osiągną pełną sprawność.

Ciało eteryczne jest również głównym czynnikiem sprawczym zjawisk mających miejsce podczas seansów spirytystycznych, np. pukania, poruszania przedmiotami i różnego rodzaju materializacji. Jest ono również dostarczycielem materiału, z którego formuje się ektoplazma. Materia eteryczna bardzo łatwo poddaje się świadomej woli, która może ją dowolnie kształtować, tworząc np. ochronną powłokę.

/ Szymon

0 komentarze: