Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

piątek, 5 sierpnia 2011

Oczyszczanie i ładowanie kryształów

Sposób pozyskiwania, przechowywania, transportu i obróbki kryształów, jak również traktowania ich jako towaru handlowego powoduje, że ich naturalne energie mogą być zanieczyszczone lub przytłumione. Równocześnie kryształy stosunkowo łatwo przejmują wszelkie energie z otoczenia, w tym energie osób, z którymi miały styczność (często niestety negatywne). Na przykład osoby chore mogą nieświadomie przenieść na kryształ energię choroby. Zgromadzone w sobie energie kryształy wypromieniowują potem na zewnątrz.

Dlatego bardzo ważne jest, aby przed pierwszym użyciem nowe kryształy gruntownie odnowić, poprzez oczyszczenie i przywrócenie im naturalnej energii oraz nawiązanie świadomego kontaktu z „użytkownikiem". Później w trakcie używania także wymagają regularnego oczyszczania i doładowywania. Nie ma uniwersalnej recepty na częstotliwość oczyszczania kryształów. Zależy ona od rodzaju i wielkości kryształu, sposobu oraz częstotliwości jego używania, a także od środowiska, które go otacza. Należy zaufać swojej intuicji. Kryształy często używane będą wymagały częstszego oczyszczania oraz doładowywania. Warto wyczulić się na ich energie, aby móc obserwować poziom ich czystości. Jeśli zauważymy zmatowienie kryształu, jego większą ciężkość lub zarejestrujemy inne negatywne odczucia, należy go oczyścić i doładować oraz pozwolić na czasową przerwę w pracy. Jeżeli stosujemy kryształy w celach leczniczych, należy oczyszczać je jak najczęściej, najlepiej po każdym użyciu. Kryształy nie oczyszczane stają się coraz mniej efektywne, a w skrajnych przypadkach ich oddziaływanie może stać się negatywne.
Metod oczyszczania i wzmacniania (doładowania) naturalnej energii kryształów jest wiele. Bazują one na energiach czterech żywiołów (ziemi, wody, powietrza i ognia), energiach kosmicznych (Słońca, Księżyca i gwiazd), energii kształtu (radiestezyjnej) oraz świadomej energii mentalnej. Należy dobrać odpowiedni sposób do rodzaju kryształu, gdyż zastosowanie niewłaściwego (zwłaszcza tych opartych o energie żywiołów) może doprowadzić do jego uszkodzenia lub nawet zniszczenia, np. poprzez rozpuszczenie, zmatowienie, zmianę barwy lub pęknięcie. Można dla pewności zastosować więcej niż jedną metodę oczyszczania lub łączyć je ze sobą. Przykłady łączenia metod podano w dalszej części artykułu. Podczas pracy z kryształami możemy opracować własne sposoby skutecznego ich oczyszczania oraz ładowania.

ENERGIA ŻYWIOŁÓW
ZIEMIA

1. Zakopanie w ziemi (glebie)
Sposób ten jest bardzo skuteczny, gdyż skorupa ziemska składa się w co najmniej jednej trzeciej z kwarcu i potężne pole energii Ziemi znakomicie oczyszcza i automatycznie doładowuje energią żywiołu ziemi wszystkie znajdujące się w niej kryształy i minerały. Obok moczenia w wodnym roztworze soli metoda ta jest uważana za jeden z najsilniejszych i najskuteczniejszych sposobów oczyszczania kryształów. Polega ona na zakopaniu w suchej glebie kryształów lub minerałów i pozostawieniu ich na okres od 12 godzin do 7 dni lub nawet dłużej. Musimy dokładnie pamiętać gdzie zakopaliśmy kryształy. Najłatwiej zrobić to we własnym ogrodzie. Jeśli nie posiadamy ogrodu, a nie chcemy zakopywać kryształów w lesie lub innym oddalonym od domu miejscu, możemy ewentualnie użyć suchej gleby wsypanej do glinianej doniczki. Niektóre rośliny posiadają szczególne zdolności oczyszczania energetycznego i korzystne jest zakopanie kryształów w doniczce z taką rośliną. Aby oczyszczane kryształy dodatkowo doładować specyficzną energią, można je zakopać w specjalnych miejscach mocy, np. kręgach kamiennych, itp. Po wykopaniu z gleby kryształy należy przepłukać w chłodnej, bieżącej wodzie. Następnie można je pozostawić do wyschnięcia lub wytrzeć ściereczką z naturalnego włókna.


2. Skupiska kryształów danego rodzaju

Kryształy wykazują zjawisko powinowactwa - najlepiej czują się w większej grupie takich samych kryształów. Dzieje się tak, ponieważ ich skumulowana energia umożliwia łatwiejszy powrót do stanu pierwotnej równowagi energetycznej. Wynika stąd, że np. kwarc różowy oczyszcza się najlepiej w grupie bryłek kwarcu różowego, karneol w towarzystwie innych karneoli, itd. Skuteczność tej metody można zwiększyć, łącząc ją z innymi metodami, np. z oczyszczaniem i doładowaniem za pomocą światła Słońca lub Księżyca.

  
3. Szczotki i geody kwarcowe
Oczyszczane kryształy umieszczamy na szczotce lub w geodzie kwarcowej na czas od jednej do kilkudziesięciu godzin. Najlepsze efekty oczyszczania uzyskuje się stosując kryształ górski lub ametyst. Ostre zakończenia kryształów szczotek lub geod mają duże zdolności szybkiego rozpraszania negatywnych energii, dodatkowo wzmacniając naturalne energie kryształów i minerałów. Kryształy umieszczone na szczotce lub w geodzie można ponadto wystawić na zewnątrz, poddając je dodatkowo oddziaływaniu światła Słońca, Księżyca lub gwiazd, w zależności od potrzeb. Należy jednak pamiętać, że ametyst źle znosi intensywne i długotrwałe nasłonecznienie.

4. Miedź, hematyt i piryt
Miedź (zarówno w formie rodzimej, jak i przetopionego metalu) oraz hematyt i piryt oddziaływają na kryształy i minerały w sposób kompleksowy, oczyszczając je, doładowując energią Ziemi i jednocześnie uziemiając. Metoda ta jest szczególnie zalecana dla oczyszczania kryształów, które były uprzednio świadomie programowane w określonym celu. Należy jednak pamiętać, że miedź, hematyt i piryt, również wymagają okresowego oczyszczania. W przeciwnym wypadku mogą przekazywać oczyszczanym kryształom skumulowane w sobie energie, także te negatywne.


5. Sól morska lub kamienna

Jedynym z najbardziej znanych sposobów oczyszczania kryształów i minerałów jest pozostawienie ich na pewien czas w soli (od kilku godzin do kilku dni). Każda sól zawierająca chlorek sodu (NaCl) nadaje się do tego celu. Szczególnie polecana jest naturalna, nie poddana żadnej obróbce chemicznej, sól morska, zwłaszcza ta pochodząca z Morza Martwego. Oczyszczanie polega na włożeniu kryształów lub minerałów do ceramicznego naczynia i przykryciu ich warstwą soli. Można oczyszczać równocześnie wiele kryształów, jednak raz użyta sól nie nadaje się już do ponownego wykorzystania. Oczyszczanie solą może być szkodliwe dla niektórych minerałów, takich jak: ametyst, azuryt, kalcyt, karneol, labradoryt, lazuryt, malachit, miedź rodzima, opal, selenit, turkus i turmalin. Generalnie większość kryształów i minerałów zawierających w swoim składzie miedź (zielonych, niebieskich lub zielono-niebieskich) nie powinna być oczyszczana w ten sposób.

WODA

1. Woda
Najprostszą i najpowszechniejszą metodą oczyszczania kryształów, obok zastosowania soli, jest użycie wody. Najbardziej odpowiednia jest naturalna woda płynąca, występująca w potokach, strumieniach, rzekach, źródełkach i wodospadach. Nieco gorzej spisuje się woda bieżąca z kranu lub woda w szklanej lub kryształowej miseczce, jednak w takim przypadku możemy wizualizować górski potok lub wodospad obmywający nasze kryształy i zmywający z nich wszelkie energetyczne zanieczyszczenia. Płuczemy lub moczymy tak długo, aż intuicyjnie poczujemy, że kryształ jest czysty energetycznie (od kilku minut, do kilku dób, generalnie krócej w przypadku wody bieżącej, dłużej w przypadku moczenia). Po wyjęciu z wody kryształy pozostawiamy do wyschnięcia (najlepiej pod wpływem światła słonecznego) lub wycieramy ściereczką z naturalnego, niebarwionego i niebielonego włókna (len, bawełna, konopie). Oczyszczanie wodą może być szkodliwe dla niektórych rodzajów kryształów, m.in. dla: chalkantytu, erytrynu, gipsu, halitu, hematytu, lazurytu, malachitu, pirytu, selenitu, siarki rodzimej, turkusu i wanadynitu. Kalcyty można oczyszczać krótko pod bieżącą wodą. Nie poleca się jednak przetrzymywać ich w miseczce z wodą. Generalnie wszystkie kryształy i minerały rozpuszczalne w wodzie (głównie chlorki, siarczany i węglany) nie powinny być oczyszczana w ten sposób, ze względu na ryzyko rozpuszczenia.

2. Woda + sól
Metoda łącząca zalety soli i wody. Jest to jeden z najsilniejszych sposobów oczyszczania kryształów i minerałów, pozwalający na głębsze i silniejsze dotarcie do negatywnych energii zgromadzonych w kryształach. Metoda ta jest niestety także najbardziej destrukcyjna dla wielu ich rodzajów. Polega ona na moczeniu kryształów w wodnym roztworze soli. Szczególnie polecana jest naturalna, nie poddana żadnej obróbce sól morska. Znakomicie sprawdza się również woda morska lub oceaniczna. W takim przypadku należy zanurzyć oczyszczane kryształy w morzu lub oceanie i pozwolić na obmycie ich falom. Po wyjęciu z wody kryształy należy przepłukać pod bieżącą wodą oraz pozostawić do wyschnięcia lub wytrzeć. Oczyszczanie w wodnym roztworze soli jest szczególnie polecane dla bursztynów. Wodą słoną nie należy oczyszczać tych samych kryształów, które są wrażliwe na wodę i sól (patrz powyżej).
 
3. Mleko
Surowe mleko stosuje się do oczyszczania niektórych rodzajów minerałów, które uszkadza sól lub woda z solą. Szczególnie polecane jest ono do oczyszczania pereł. Zanurza się je i pozostawia w mleku od kilku godzin do doby.


POWIETRZE

4. Dym z palonych ziół lub kadzideł
Sposób ten warto zastosować jako dodatkowy, uzupełniający inne metody. Polega on na paleniu suszonych ziół lub kadzideł o działaniu oczyszczającym i „zanurzaniu" w powstałym dymie kryształów. Najczęściej wykorzystuje się białą szałwię (ang. white sage), chociaż wiele innych roślin i kadzideł na również działanie silne oczyszczające, m. in.. żywotnik wschodni, szałwia zwyczajna, mirra, benzoes, mandragora, cedr i in. Aby dym rozprzestrzeniał się łatwiej i bardziej równomiernie, można użyć wachlarza lub piór. Okadzanie można połączyć z oczyszczaniem mentalnym, wyobrażając sobie jak z dymem kadzidła ulatują z kryształów wszelkie negatywne i obce energie.
 
 5. Wysokoenergetyczny dźwięk
Kryształy mogą być oczyszczane i doładowywane za pomocą wysokoenergetycznego dźwięku. W tym celu kładzie się je w pobliżu źródła takiego dźwięku i pozostawia pod jego wpływem do 30 minut. Najczęściej wykorzystuje się specjalne dzwonki, gongi lub misy tybetańskie, niekiedy także odpowiednio dobrane mantry, śpiew i muzykę. Oczyszczanie dźwiękiem nie jest wskazane dla kryształów zaostrzonych, o zwężających się zakończeniach, gdyż mogą one ulec rozkruszeniu, po wpadnięciu w rezonans.


OGIEŃ
6. Płomień świecy
Do oczyszczenia energią ognia przydatna jest świeca, szczególnie czarna. Zapalamy ją, pozwalamy palić się przez pewien czas, a następnie kilkukrotnie przesuwamy kryształ nad płomieniem, nie dotykając nim ognia. Świeca w zależności od barwy, kształtu, przeznaczenia i materiału z którego została wykonana, może dodatkowo doładować kryształy i minerały określoną energią. Metoda ta nie jest zalecana dla minerałów palnych, zbudowanych z materii organicznej (np. bursztyn) oraz ulegających termicznemu rozkładowi (np. cynober).


ENERGIA KOSMICZNA

1. Światło słoneczne

Sposób ten doskonale oczyszcza, a przede wszystkim doładowuje kryształy oraz minerały. Polega on na wystawieniu okazów na działanie światła słonecznego, na okres od kilkunastu minut do 4 godzin. Procedurę najlepiej przeprowadzić w słoneczny dzień, w godzinach pomiędzy 10:00, a 14:00. Nie należy jednak przesadzać z czasem ekspozycji, gdyż nadmiar światła może powodować zmianę barwy kryształów, ich mętnienie, a w skrajnych przypadkach pękanie. Wiele okazów zawiera mikroskopijne inkluzje, które nagrzewając się mogą je rozsadzić. Nie wszystkie kryształy dobrze reagują na światło słoneczne. Metoda ta nie jest wskazana dla większości kryształów białych, mlecznych, półprzezroczystych i jasnych oraz niektórych innych, m.in.: akwamarynu, ametystu, awenturynu, berylu, celestynu, cytrynu, fluorytu, kamienia księżycowego, kwarcu różowego, lazurytu, malachitu, opalu, czy turkusu. Kryształ górski, pomimo tego, że jest półprzezroczysty, znakomicie reaguje na światło słoneczne. Kryształy, na które intensywne światło słoneczne działa destrukcyjnie, można ładować w dzień pochmurny, tuż po świcie lub tuż przed zmierzchem. Oczyszczanie energetyczne i ładowanie energią Słońca można również przeprowadzić za pomocą wody wystawionej na działanie światła słonecznego.

 2. Światło księżycowe
Podobnie, jak światło słoneczne, również światło księżycowe znakomicie ładuje kryształy oraz minerały. W mniejszym zakresie może być ono również wykorzystane do ich oczyszczania energetycznego. Kryształy pozostawia się pod gołym niebem w pogodną, bezchmurną noc, na okres od 1 godziny do całej nocy. Najlepiej umieścić je bezpośrednio na ziemi lub na innym naturalnym podłożu: drzewie, liściach lub innym minerale (szczotce, geodzie kwarcowej, hematycie lub pirycie). Występuje wówczas łączne oddziaływanie energii Księżyca oraz energii żywiołu ziemi. Najintensywniejsze światło księżycowe występuje oczywiście podczas pełni, natomiast w zależności od fazy Księżyca oraz znaku zodiaku, w którym się on znajduje, światło to niesie z sobą różną energię, o różnych właściwościach. Dlatego metodę tą, można stosować podczas każdej fazy księżyca, nawet w nowiu, dobierając odpowiedni czas ekspozycji do spodziewanego rezultatu. Metoda ta jest bezpieczna dla wszystkich kryształów i minerałów, a szczególnie korzystna dla kryształów białych, mlecznych, półprzezroczystych i jasnych, związanych z intuicją, dywinacją oraz kobiecością, np. kamienia księżycowego, selenitu, itp.

INNE SPOSOBY
1. Mentalnie poprzez wizualizację

Metoda ta nie jest polecana dla osób początkujących, ponieważ wymaga odpowiedniej koncentracji, umiejętności skupiania umysłu i siły woli na intencji oczyszczania oraz dobrze opanowanej wizualizacji. Jest wiele sposobów mentalnego oczyszczania i ładowania kryształów poprzez wizualizację. Trzymając kryształ w dłoni, możemy na przykład wyobrazić sobie strumień jasnego, białego światła, wydobywający się z czubka głowy (czakry korony) lub strumień czystej, źródlanej wody, zmywający z kryształu wszelkie negatywne energie oraz powodujący wzrost jego wewnętrznej energii. Można również wyobrazić sobie jak negatywne energie opadają z kamienia niczym chmura brudnego, gęstego kurz. Inny sposób polega na intencjonalnym oczyszczaniu własnym oddechem. Należy mocno dmuchnąć na kryształ, wyobrażając sobie przy tym, że zdmuchujemy z niego ciemny pył, w którym znajduje się wszystko to, co negatywne. Czynność tę można powtórzyć kilka razy, aż do momentu, gdy nabierzemy pewności, że kryształ został całkowicie oczyszczony. Wspomagająco można również ułożyć odpowiedniej treści tekst, który wspomoże ten rodzaj oczyszczania. Jest to polecane zwłaszcza tym osobom, które mają problemy z wizualizacją. Osoby o silnym polu bioenergetycznym lub po inicjacji Reiki oraz osoby, które opanowały pracę na planach subtelnych (zwłaszcza mentalnym), mogą szczególnie skutecznie oczyszczać lub ładować kryształy i minerały tą metodą.

2. Energia kształtu (działanie radiestezyjne)
Inna metoda oczyszczania oraz ładowania kryształów i minerałów to działanie radiestezyjne (oddziaływanie energią kształtu). Wykorzystuje się do tego celu wahadełka, piramidki radiestezyjne, znak atlantów, itp./ Szymon

0 komentarze: