Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

sobota, 25 czerwca 2011

Mystery Schools - Szkoły Tajemne, źródła i filozofia

Do niedawna szkoły tajemne były niezwykle tajną instytucją. Ich nauki zawierają najgłębszą mądrość życia i są głęboko zakorzenione w starych szamańskich i szczepowych tradycjach. Szkoły te oferują Inicjacje oraz nauki wiedzy hermetycznej, rytuałów, ceremonii, Kabały, uzdrawiania i rozwoju duchowego. Szkoły tajemne otwierają swoje drzwi dla wszystkich, aby mogli otrzymać tę wiedzę zgodnie z Uniwersalnymi Prawami: poznaj siebie oraz żadnych więcej sekretów.

Globalna sieć szkół tajemnych jest poświęcona sprowadzaniu na świat Trzech Promieni, które formułują podstawę nauczania tych szkół. Tymi Promieniami są: Pomarańczowy Promień Mądrości i Hermetycznej Wiedzy, Zielony Promień Mocy i Darów Ducha oraz Fioletowy Promień Miłości, Oddania i Uszanowania. Te trzy Promienie pozostając w harmonii przynoszą na świat rozwój w kierunku wyższej świadomości, który nazywamy „Alchemią”.

Adepci szkół tajemnych nazywają siebie Posłańcami Światła i wierzą w jednego Boga - Twórcę wszystkiego, niezależnie jakie nadaje się mu imię. Wierzą w boskość i dobroć rodzaju ludzkiego. Uczą, że miłość, pokora i służba innym są kluczami do Nieba i te wartości zagwarantują nasz powrót do Jedności. Jesteśmy Wiecznymi Istotami. Każdy z nas zawsze istniał jako Duch i każdy z nas zawsze będzie jako taki istniał. Z szacunkiem i pasją przyjmują możliwość doświadczania życia fizycznego, jako okazji do nauki. Miłość jest energią, która wypełnia ich życie i wykorzystują miłość bezpośrednio do konkretnego działania, czy to uzdrawiania, nauczania czy wspierania innych. Duchowe szkoły tajemne nie reprezentują żadnej religii ani ugrupowania politycznego. Zapewniają sekretną przestrzeń, przystań spokoju i miłości w otaczającym świecie. Usiłują doświadczyć wszystkich rzeczy z perspektywy wieczności i postrzegają wszystkich ludzi jednakowo bez uprzedzeń. Duchowi Adepci Szkół Tajemnych pochodzą z wielu różnych narodów, różnych ścieżek duchowego rozwoju oraz mają różne doświadczenia.


Początki Szkół Tajemnych

 Lokalne legendy w wielu różnych częściach świata i w wielu różnych kulturach głoszą, że tajemnice były przekazywane ludzkości przez anioły albo bogów. Nasza tradycja głosi, że człowiek nie był pierwszym stworzeniem podróżującym w kierunku indywidualności, by później wrócić do Jedności (Boga). Ci, którzy podróżowali ścieżką Jedności przed nami są czasami skłonni, by podać ludzkości pomocną rękę. Możemy ich traktować jako naszych „Starszych Braci i Siostry”. Ci „Starsi Bracia i Siostry” są nazywani Magi. Oni są Panami Hierarchii Światła - Duchowej Hierarchii poświęconej wspieraniu rodzaju ludzkiego w rozwoju. Jedność naszych Starszych Braci i Siostry, by przewodzili rozwojowi ludzkości. Pierwotnie zakładali oni szkoły tajemne i stworzyli Atlantydę.
Magowie wybrali najbardziej obiecujących spośród pierwotnych ludzi. Przekazywali im telepatycznie nauki i obrazy. W tamtym czasie język mówiony u ludzi z czwartej i piątej rasy podstawowej (Fourth and Fifth Root Race) zaledwie się rozwijał. Rodzaj ludzki został stworzony tak, aby rozwijać się przez siedem ras podstawowych. Nawet dzisiaj, nasz język często ogranicza nas w możliwości porozumiewania się i zrozumienia głębokich tajemnic. Nie mamy słownictwa i pojęć, by dokładnie opisać prawdę. Lepsze efekty w porozumiewaniu się są możliwe przez używanie obrazów, kolorów, symboli wizualnych, tonowania i mantr oraz specjalnych rytuałów i ceremonii, pobudzających nasze zmysły. To dlatego tradycja werbalnego nauczania tajemnic cały czas ewoluuje.
Według spisanej historii szkoły tajemne zostały założone przez Atlantów w siedmiu regionach świata. Tradycja głosi, że tajemnice były przekazywane potajemnie poszukiwaczom, którzy znaleźli prawdziwego nauczyciela. Po tym, jak osoba przeszła inicjacje, zdobyła wiedzę, umiejętności i upoważnienie była wysyłana w świat aby dalej nauczać.
Wizjonerzy Atlantydy przewidzieli kataklizm, zanim dotknął on ich kontynent. Ich liderzy i mistrzowie zostali poprowadzeni, aby wysłać w świat ekspedycje Wybranych. Mieli oni za zadanie znaleźć 7 miejsc silnie naenergetyzowanych ziemską energią. Dzisiaj nazywamy te miejsca centrami energetycznymi. Miejsca te powstały w punktach, gdzie wielokrotnie przecinają się linie elektromagnetyczne Ziemi, tworząc energetyczny wir. Atlantyccy odkrywcy mieli zbudować w każdym z tych miejsc świątynię i szkołę tajemną. Ich zadaniem było zachować mądrość i duchowe tradycje Atlantów.
Te 7 ekspedycji zajęło Atlantom tysiące lat. Według legendy na Atlantydzie doszło do trzech głównych kataklizmów, rozdzielonych w czasie setkami lat. Ostatni wywołał zatonięcie kontynentu. Długo przed pierwszym kataklizmem duchowni zarządzający Świątynią Słońca wysłali grupę emigrantów, tzw. „Niosących Ziarno”, aby odnaleźli centra energetyczne Ziemi i nauczali. Emigranci Ci posiadali ze sobą kopie świętych ksiąg i symboli, aby móc przeprowadzać inicjacje i przekazywać tajemnice w miejscach mocy, gdzie osiądą. Pierwsza grupa emigrantów podróżowała powoli na Wschód, aż osiadła w Tybecie i założyła tam pierwszą szkołę. W Tybecie do dnia dzisiejszego jest wielka mądrość i głęboka wiedza pochodzą z atlantyckiej Świątyni Słońca. Układ lądów na Ziemi w tamtych czasach wyglądał zupełnie inaczej, dzięki czemu kolejne grupy emigrantów dotarły do terenów dzisiejszej Australii, Afryki, Europy Wschodniej, jak również do Irlandii i Walii. Ostatnia grupa opuszczająca Atlantydę przybyła w Ameryki Północnej. Każda fala emigrantów z Atlantydy poszukiwała szczególnych miejsc, kierując się proroctwami Wyroczni. W ten sposób utworzono 7 szkół tajemnych w siedmiu wyjątkowych miejscach. Po upadku Atlantydy, mistrzowie tych szkół wyznaczyli ósmą lokalizację w Egipcie, gdzie zbudowano Centrum Ceremonialne. Zapoczątkowali oni zwyczaj zwoływania corocznego konklawe, aby spotykać się razem i trwać w wysiłku zachowania tradycji Atlantów przez kolejne pokolenia. Wszyscy mistrzowie Atlantów i Adepci ich nauk zbierali się, aby odprawiać ceremonie i uczyć się od siebie wzajemnie. Obecnie Szkoła Tajemna VII Promienia (7th Ray Mystery School) oddaje honor tej tradycji zwołując coroczne konklawe Nauczycieli, zwane Tygodniem Mocy (Power Week), odbywające się w pierwszym tygodniu sierpnia. Od 2011 roku do tej tradycji dołącza również Szkoła Wewnętrznego Światła z Rumunii.
Wysłannicy Atlantów zakładali centra nauki i świątynie na każdym z terenów, przez które podróżowali. Niektóre szkoły rozkwitły i pozostały do dzisiaj, czego przykładem jest praktykowanie tajemnic nadal obecne w Azji. W Europie zostały one przyćmione przez królujące w wiekach średnich religie i tajne stowarzyszenia. Na tych terenach tajemnice okrzyknięto okultyzmem. Jednak w każdym regionie nauki Atlantów wzrastały i czerpały z lokalnych tradycji. Dodatkowo różne grupy emigrantów niosły ze sobą różne aspekty tajemnic. Dlatego też, mimo zachowania i rozpowszechniania wspólnych wewnętrznych prawd tradycje te przyjęły różne kierunki rozwoju.
Szkoły tajemne i tajne stowarzyszenia długo chroniły i ukrywały starożytną mądrość świata. Najważniejszym zadaniem szkół i stowarzyszeń było służenie Światłu i zachowanie starożytnej wiedzy dzięki ludziom, którzy żyli według tych nauk. Wiele sił na planecie usiłowało usunąć albo wyeliminować tę wiedzę z Ziemi. W tych naukach zawarte są największe sekrety, jakie świat kiedykolwiek znał i największa moc, jaka kiedykolwiek była dostępna dla rodzaju ludzkiego.

Odnowienie tajemnic
  
Przez wieki od momentu powstania szkół tajemnych ich nauczyciele rozwijali swój potencjał. Jednak po latach dynamicznego rozwoju szkoły zaczęły znikać. W średniowieczu wraz z rozwojem nowoczesnej kultury ludzie utracili prawdziwe zrozumienie tajemnic nauczanych przez szkoły. Dlatego też nauki szkół musiały odejść do podziemia.
Z powodu ogromnych zmian energetycznych następujących obecnie na naszej planecie szkoły tajemne znów przekazują starożytne nauki społeczeństwu. Nowe pokolenie szkolących się adeptów wznowiło swoim entuzjazmem magiczny nurt przepływu wiedzy i energii. Zdarzyło się to, ponieważ ludzie znów stali się gotowi przyjąć ten nurt. Jesteśmy bardziej rozwinięci duchowo niż kiedykolwiek wcześniej w historii ludzkości. Jesteśmy gotowi, aby poczynić następny krok naprzód w naszym rozwoju i stać się „takim jak Bóg” na Ziemi, aby wielki boski plan mógł stać się rzeczywistością.
Boskim Planem dla ludzkości jest rozszerzenie Światła do wszystkich części wszechświata, a jako inicjowani stajemy się ważną częścią tego planu. Czas ludzkich szkół tajemne powrócił, kiedy 12 Promieni Archanielskich zostało zakotwiczonych na Ziemi.

Szkoły tajemne są definiowane jako:
  • starożytne szkoły z mądrością i naukami, które zostały zachowane dla korzyści ludzkości,
  • nauki te są przekazywane według tradycji ustnie przez nauczyciela adeptowi po jego inicjacji,
  • nauki i narzędzia wręczane inicjowanym prowadziły poszukiwaczy do rozwoju i przebudzenia duszy oraz do nawracania ich duchowej jaźni,
  • szkoła i jej nauki mają starożytny rodowód, którego moc jest przekazywana przez inicjacje; inicjacje te zwiększają związek z Bogiem, ułatwiają Wielką Pracę oraz wzmacniają inicjowanych na ich życiowej ścieżce, podczas gdy oni starają się osiągnąć swój pełny potencjał i cel życia na Ziemi.

Jak Wiele jest szkół tajemnych?

Na Ziemi istnieje siedem głównych szkół, których siedziby znajdują się w miejscach zakotwiczenia w planecie siedmiu głównych Promieni Tworzenia. Miejsca te pokrywają się z tzw. czakrami oraz bramami Ziemi.


Każdy Promień ma stróża, który jest upoważniony przez Duchowe Królestwo, do nauczania zgodnie z celem danego Promienia. Przez tysiąclecia, każda ze szkół organizowała różne „szkoły córki”. Mieszczą się one na całym świecie, aby pomagać rozpowszechniać Światło i służyć ludziom w potrzebie. Główne siedem szkół współpracuje ze sobą jako system wysyłający światu wzorce energetyczne myśli i działań dla korzyści ludzkości. Podtrzymują one esencję życia, aby zapewnić każdemu z nas możliwość zamanifestowania naszego boskiego potencjału w fizycznym świecie. Siedem głównych szkół jest rozmieszczone w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Rumunii, Australii, Japonii, Tybecie i Egipcie.

Lokalizacja
Czakra Ziemi
Główny cel
Promień
Tybet
korony
Mistrzowscy tkacze archetypów
Wola/Moc
Japonia
trzeciego oka
Pokora, honor i dyscyplina
Aktywna Inteligencja
Anglia
gardła
Rycerstwo
Konkretna Wiedza
Ameryka Północna
serca
Most duchowy i fizyczny
Miłość/Mądrość
Australia
splotu słonecznego
Matka Ziemia
Oddanie
Rumunia
krzyżowa
Rzemiosło i umiejętności rąk
Harmonia/Sztuka
Egipt
podstawy
Pasja
Magia Ceremonialna


The 7th Ray Mystery School – Szkoła Tajemna VII Promienia w Ameryce Północnej
http://www.thespiritualmysteryschool.com/

Rodowód 7th Ray Mystery School (wcześniej znana pod nazwą Rocky Mountain Mystery School - Szkoła Tajemna Gór Skalistych) jest związany z Promieniem Archanioła Metatrona i wywodzi się z tradycji indian północnoamerykańskich. Podobnie jak czakra serca i centralny punkt kabalistycznego Drzewa Życia, nauki szkoły łączą różne filozofie i narzędzia duchowych tradycji świata z przestrzeni dziejów, tworząc podejście uniwersalne i holistyczne. Szkoła otwiera swoje drzwi dla wszystkich, którzy są gotowi otrzymać tą wiedzę.
Szkoła Tajemne jest poświęcona mądrości prawdziwej magii, zarówno zgodnej ze starą tradycją, jak i nową energią. Adepci studiują i praktykują te metody, których skuteczność w świecie fizycznym została udowodniona, jako prawdziwa natura magii manifestująca w świecie fizycznym pragnienia, o ile te pragnienia pochodzą z czystego serca. Ważnym aspektem studiowania tajemnic jest uwolnienie się od negatywnego ego. Dla szukających udoskonalenia swoich zdolności uzdrawiania siebie i innych, szkoła oferuje program nauczycielski i uzdrowicielski, a dla zaawansowanych trening na Przewodnika.
Lady Eleanor, czyli Laurie Gudnason, współzałożyciel 7th Ray Mystery School, otrzymała tą możliwość od czasu swojej Inicjacji i ceremonii nadania imienia przez doktora Boba Białego Orła w październiku 1998 roku. Tradycja północnoamerykańska została przekazana Laurie i Gudni jako parze i wspólnie była kultywowana do teraz. Lady Eleanor w oparciu o północnoamerykańską tradycję otworzyła Szkołę Tajemną Gór Skalistych, która zachowała moc, wiedzę i majestat tej tradycji. Szkoła oferuje wiele nauk na całym świecie, łącząc starożytne metody z nowoczesną mocą dla wszystkich poszukiwaczy miłości, mocy i mądrości. Niektóre warsztaty oraz inicjacje są dostępne tylko w centralnej siedzibie szkoły w Brigham City w Utah w Stanach Zjednoczonych. Część nauk jest również przekazywana w pozostałych „szkołach córkach”. Duża część warsztatów jest obecnie dostępna on-line w formie webinarów, podczas których uczestnicy otrzymują podręcznik i wykład na żywo, z możliwością zadawania pytań na czacie. Webinary są nagrywane, więc jest możliwość odsłuchania warsztatów w dogodnym terminie.

12th Ray Mystery School – Szkoła Tajemna XII Promienia w Anglii
http://www.12thraymysteryschool.com/

Szkoła ta działa pod promieniem Archanioła Sandalfona. Jest połączona ze Szkołą VII Promienia i kieruje się takimi samymi zasadami. Szkoła oferuje pracę i nauczania z zakresu: rytuałów hermetycznych, ceremonii, medytacji, pracy z energiami, uzdrawiania, magii celtyckiej, inicjacji. Jest oddana pracy z ludźmi, towarzyszeniu każdemu w jego osobistym wzroście i wsparciu każdego na drodze przypominania sobie kim naprawdę jest. Założycielem jest Josophine Penny.
 
The School of Inner Light – Szkoła Wewnętrznego Światła w Rumunii
http://www.scoalamisterelor.com/

Szkoła Wewnętrznego Światła jest połączona ze Szkołą VII Promienia i kieruje się takimi samymi zasadami. Szkoła oferuje pracę i nauczania z zakresu: szamanizmu, wiedzy hermetycznej, medytacji, podstaw pracy z energiami, systemu uzdrawiania wg króla Salomona, Uniwersalnej Wiedzy, kabały, alchemii, rytuałów, ceremonii, tajemnic egipskich, channelingu, wielu różnych systemów uzdrawiania, celtyckich tajemnic, świętej geometrii, uzdrawiania aury oraz inicjacji. Założycielem szkoły oraz Instytutu Hermetyki jest Raul Petrisor.

0 komentarze: