Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

środa, 13 lipca 2011

Egzorcyzmy

Kochani, egzorcyzmy to niezwykle poważna kwestia. Trzymając się zasady, że to co do góry to i na dole, tak jak mamy hierarchie pozytywnych Energii czy Istot, tak też mamy podobną hierarchię po ciemnej stronie mocy. Określenie tych Energii jako pozytywne czy negatywne jest sporym uproszczeniem, ponieważ tak naprawdę nie ma „złych” czy „dobrych” Energii, tylko jest różny sposób ich oddziaływania na nas oraz naszego ich wykorzystywania. Potrzebne są wszystkie otaczające nas Energie, aby mogła panować harmonia i równowaga. Dla uproszczenia jednak i na potrzeby tego artykułu będę trzymała się podziału na pozytywne i negatywne Energie.

W około 98-99% to, co nas niepokoi, a co zwykliśmy nazywać „opętaniem” czy atakiem negatywnych Energii tak naprawdę kreujemy sami. Są to wszelkie nasze mentalne, (umysłowe) ograniczenia, przekonania, przeświadczenia, poglądy, wierzenia oraz nasze negatywne ego. Zdecydowanie łatwiej jest nam zrzucić wszelkie nasze niepowodzenia na siły obce niż na nasze własne ograniczenia czy blokady. Jednakże najczęściej jest tak, że nie potrafimy dostrzec, że to my sami i nasze utarte schematy postępowania są źródłem naszych problemów.

Oczywiście codziennie jesteśmy narażeni na drobne negatywne Energie, które doczepiają się do naszej aury (niektórych ciał subtelnych) i żerują na naszych negatywnych emocjach i lękach. Takie Energie występują wszędzie tam, gdzie są ludzie, natomiast są one na tyle drobne, że nie zakłócają nam zbytnio codziennego życia. Ponieważ intencja, wiara i prośba mają ogromną moc, to każdy może się sam z tych drobnych negatywnych Energii oczyścić. Najprostszym sposobem jest modlitwa. Proszę jednak nie mylić intencjonalnej modlitwy płynącej z głębi serca z modlitwą bezmyślnie powtarzaną podczas różnych zgromadzeń religijnych. Wartość tych pierwszych modlitw jest nieporównywalnie większa. Osobiście lubię wieczorami oczyszczać się przy pomocy modlitwy do Archanioła Michała. Treść tej modlitwy nie musi się idealnie pokrywać z przykładem, jaki podam. Ważne aby modlitwa ta płynęła głęboko z naszego serca z intencją oczyszczenia nas lub naszych bliskich. Każdy może stworzyć własną modlitwę. Jako przykład może posłużyć następująca modlitwa:
Archanioł Michał
„Ja (...) wzywam Archanioła Michała (można dodatkowo wezwać jeszcze Archaniołów Rafała, Gabriela i Uriela) z jego tubą Światła piątego wymiaru. Michale proszę otocz mnie (kogoś bliskiego) tą tubą Światła. Proszę umieść w tej tubie wszystkie obce energie i istoty, które się do mnie przyczepiły oraz wszystkie ograniczające myśli i wyślij te energie do piątego wymiaru, by zostały tam przetransformowane w formy Światła. Michale proszę zamknij moją aurę dla wszystkich obcych energii poza moim Wyższym Ja, Boską Świadomością oraz moimi duchowymi Opiekunami, Przewodnikami i Stróżami.”

W oryginale powyższa modlitwa ta brzmi następująco:

„I (...) call upon Archangel Michael with his 5th Dimensional tube of Light. Michael please place this tube of Light around me in this lifetime and in all lifetimes, all planetary systems and all solar systems, all alternate Universes and all parallel Universes, all alternate realities and all parallel realities as well as all source systems in this time and in all times. Michael please use your sword of Light and clear me from all foreign Energies, all thought forms and beings and when I’m clear please escort these energies into the tube of Light and return them to the 5th Dimension to be transmuted to the form of Light. Michael please close my aura for all foreign Energies accept of my Higher Self, Good consciousness and my Guides and Guardians. So be it and so it is, Amen.”

Obok modlitwy bardzo dobrze oczyszcza dym palonej białej szałwii (Salvia apiana), bylicy piołun (Artemisia absinthium), bylicy pospolitej (Artemisia vulgaris), żywotnika zachodniego (Thuja occidentalis) czy drzewa sandałowego (Santalum sp.). Rozpalając i tląc zioła czy kadzidła w kadzielnicy uzyskujemy oczyszczający dym, którym należy się intencjonalnie okadzić. Intencjonalnie to znaczy z jednoczesnym wyobrażeniem sobie, że wszystko, co się do nas przyczepiło odczepia się pod wpływem dymu i spala w nim.

Podobnie możemy oczyszczać nasz dom z drobnych negatywnych Energii. Analogicznie można poprosić o umieszczenie tuby Światła wokół domu czy też okadzenie dymem wszystkich pomieszczeń po wcześniejszym otwarciu okien. Podczas okadzania domu szczególną uwagę należy zwrócić na łazienkę, toaletę oraz kąty i zakamarki we wszystkich pozostałych pomieszczeniach. Można też poświęcić pomieszczenia wodą święconą. Wodę święconą można otrzymać w kościele lub też wykorzystując stary celtycki przepis przygotować ją samemu – dodając do wody sól morską jednocześnie intencjonalnie ją błogosławiąc. Skuteczne jest również gotowanie rozpuszczonej w wodzie soli morskiej. Należy wsypać do garnka około dwóch szklanek soli morskiej i zalać ją wodą w takiej ilości, aby sięgała ona około 2,5 cm ponad sól. Następnie sporządzony roztwór należy gotować na małym ogniu, cały czas mieszając zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż cała woda wyparuje. Część soli wyparuje razem z wodą oczyszczając jednocześnie dom. Osobiście oczyszczając dom stosuję jeszcze zabezpieczające znaki Boskiej Geometrii i inne rytuały. Mogę również zaproponować Mother Essencezabezpieczenie domu za pomocą specjalnego proszku zwanego Mother Essence, wykonanego m.in. z korzenia mandragory. Mother Essence umieszczone w czterech rogach domu chroni go odsyłając wszystkie negatywne Energie, jakie są w domu i nie wpuszczając nowych istot. Oczyszczenie domu z wszelkich negatywnych bytów i zabezpieczanie domu działa przez 6 miesięcy. Po tym czasie całą procedurę należy powtórzyć. Należy jednak pamiętać, że Mother Essence nie odsyła negatywnych energii i istot doczepionych do naszej aury, lecz wyłącznie te bytujące w naszych domach.

Kolejną formą bycia pod wpływem negatywnej Energii są ataki ze strony takich istot i bytowanie ich w aurze (którymś z ciał subtelnych) lub ciele fizycznym człowieka. Istota bytująca w aurze wykorzystuje człowieka, żerując na jego emocjach oraz manipuluje jego osobowością wpływając na innych. Ataki istot na ciało mogą objawiać się bólem fizycznym, zmianami w wyglądzie, osobowości, często niezdolnością do pracy i brakiem zrozumienia ze strony najbliższych. Takie ataki charakteryzują się okresami poprawy i wyciszenia, na zmianę z pogorszeniem stanu zdrowia i cierpieniem. Pomoc osobom w ten sposób zaatakowanym może udzielić jedynie egzorcysta, a w trudniejszych przypadkach grupa doświadczonych egzorcystów. Pomoc medyczna w takim przypadku może jedynie w niewielkim stopniu wspomóc ciało. Pomoc psychiatryczna często mija się z celem, ponieważ osoba zaatakowana często nie może liczyć na zrozumienie ze strony psychiatrów czy psychologów. Jeśli już znajdzie się osobę, która podejmie się udzielić pomocy, to osoba zaatakowana musi w pełni współpracować. Musi chcieć wrócić do stanu równowagi, otworzyć się na proces oczyszczania wraz ze wszystkim, co ten proces przyniesie, ale przede wszystkim nie pogrążać się samemu w złym stanie emocjonalnym i cierpieniu, ponieważ to jeszcze bardziej osłabia.
Egzorcysta
Najrzadszym, ale i najcięższym atakiem ze strony negatywnych Energii / Istot jest opętanie. Jeśli istota owładnie osobę zmienia jej osobowość i z czasem uniemożliwia normalne funkcjonowanie w rodzinie, społeczeństwie czy pracy. Do tego dochodzi nasilające się cierpienie i wyniszczanie ciała fizycznego, łącznie z coraz poważniejszymi przypadkami autoagresji, odbywającymi się najczęściej poza świadomością osoby opętanej. Zdarza się, że osoba opętana mówi wierszem lub w obcych językach (także starożytnych), ale najczęściej kłamie i ubliża innym, nawet najbliższym. Wszystko dzieje się poza świadomością osoby opętanej. Ostatecznie opętanie kończy się śmiercią. Sposób prowadzenia i czas trwania egzorcyzmów oraz liczba i doświadczenie egzorcystów biorących udział w usuwaniu negatywnej istoty, są uzależnione od mocy istoty i jej miejsca w hierarchii istot cienia. Egzorcyzmy są niezwykle trudne, czasochłonne, męczące i w dużym uproszczeniu przypominają te przedstawione w filmie „Egzorcysta”.

0 komentarze: