Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

sobota, 25 czerwca 2011

Mystery Schools - Szkoły Tajemne, źródła i filozofia

Do niedawna szkoły tajemne były niezwykle tajną instytucją. Ich nauki zawierają najgłębszą mądrość życia i są głęboko zakorzenione w starych szamańskich i szczepowych tradycjach. Szkoły te oferują Inicjacje oraz nauki wiedzy hermetycznej, rytuałów, ceremonii, Kabały, uzdrawiania i rozwoju duchowego. Szkoły tajemne otwierają swoje drzwi dla wszystkich, aby mogli otrzymać tę wiedzę zgodnie z Uniwersalnymi Prawami: poznaj siebie oraz żadnych więcej sekretów.

Globalna sieć szkół tajemnych jest poświęcona sprowadzaniu na świat Trzech Promieni, które formułują podstawę nauczania tych szkół. Tymi Promieniami są: Pomarańczowy Promień Mądrości i Hermetycznej Wiedzy, Zielony Promień Mocy i Darów Ducha oraz Fioletowy Promień Miłości, Oddania i Uszanowania. Te trzy Promienie pozostając w harmonii przynoszą na świat rozwój w kierunku wyższej świadomości, który nazywamy „Alchemią”.

piątek, 3 czerwca 2011

Egoizm?

kochać siebie, egoizm
Jeśli chcemy pomagać innym, to musimy zacząć od siebie. Czy to egoizm? Ostatnio znajoma powiedziała, że gdyby w ogóle nie martwiła się czy nie starała się pomóc swoim najbliższym byłaby potworną egoistką!!! Nie mogę się z tym zgodzić. Skupienie się na sobie, pomaganie sobie w kroczeniu drogą samopoznania i jednoczenia nie jest egoizmem! Najpierw trzeba pomóc sobie, by móc pomóc innym, a nie przenosić na nich swoje obciążenia, schematy myślowe. Poza tym, żyjąc życiem bliskich, nie ma nas w naszym własnym życiu, czyli trudno nam pomóc sobie, nie mamy kontaktu ze sobą, z własnym życiem, tracimy mnóstwo energii, odbieramy sobie możliwość bycia wolnym i szczęśliwym. Czy w ten sposób możemy pomóc bliskim? Pomagamy bliskim, kiedy ich wspieramy i pokazujemy, jak można żyć, że można być szczęśliwym i pełnym miłości, że można żyć w zgodzie ze sobą i być spełnionym i radosnym. Wtedy całym sobą i swoim postępowaniem jesteśmy światełkiem w tunelu.

czwartek, 2 czerwca 2011

Przesłanie Archanioła Metatrona, czerwiec 2011

Archanioł Metatron, przesłania Archanioła MetatronaPrzesłanie to otrzymała Laurie Gudnason.
Tłumaczenie: Beata

Ukochani, słowa kluczowe, które daję Wam do przemyślenia i medytacji w tym miesiącu to: jedność, kosmiczny taniec, wizja, manifestacja, odwrócenie rzeczywistości, rozmowa, piękno, pożywienie, radość, realizacja.

Witajcie w pełni ery Wodnika! Z początkiem miesiąca energia jest skupiona na procesie dopełniania cyklu zmiany, który trwał od ostatnich kilku lat. W tym miesiącu będzie się sporo działo w związku z licznymi mniejszymi aspektami astronomicznymi, przynoszącymi kulminację i manifestującymi zmianę w każdym aspekcie życia. To może dawać odczucie, jakby wszystko działo się jednocześnie.

W tym czasie liderom politycznym będzie przypominane, że oni nie mogą wykorzystywać ich pozycji i władzy dla własnych korzyści. Ci, którzy są skorumpowani będą wezwani do zadośćuczynienia i przyjęcia konsekwencji wyjścia prawdy na jaw. Świat polityki zaoferuje oburzającą rozrywkę. Podczas tego roku aspekty będą pracowały tak, by podnieść świadomość społeczną i poczynić konkretne działania, aby zaspokoić olbrzymią potrzebę istniejącą w świecie. Pilna potrzeba motywująca globalną społeczność do zmiany ma głęboki sens.

środa, 1 czerwca 2011

Archangel Metatron's Guidance, June 2011

Przesłanie otrzymała Laurie Gudnason.

Beloved ones, the keywords I offer for your meditation and contemplation are unity, cosmic dance, vision, manifesting, reality shift, conversation, beauty, nourishment, joy, completion.
Welcome to the full expression of the Age of Aquarius! As June begins the energy is focused on the process of completing the cycle of change that has been underway for the past few years. This month will be energetically busy due to a large number of minor aspects bringing culmination and manifesting change in every aspect of life. It may seem as though everything is happening at once.

At this time political leaders will be reminded that they cannot take their positions of power for granted. Those who are corrupt will be challenged to make amends and accept the consequences as the truth is revealed. The world of politics will offer outrageous entertainment. Through this year the aspects will work to bring forth an evolved social consciousness and manifest concrete efforts to meet the tremendous need that exists in the world. There is an underlying sense of urgency motivating the global community toward change.