Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

środa, 2 lutego 2011

Przesłanie Archanioła Metatrona, luty 2011

Archanioł Metatron. przesłania Archanioła MetatronaPrzesłanie to otrzymała Laurie Gudnason.
Tłumaczenie: Beata

Ukochani, słowa kluczowe, które daję Wam do przemyślenia i medytacji w tym miesiącu to: handel, gospodarka, piorun, ogień, intensywność, pokój, jedność, poszukiwacze duchowi, oświecenie, okazja, zdolność przystosowania się.

Witaj w pełni ery Wodnika! Od początku miesiąca świat radzi sobie z długofalowymi skutkami minionego zaćmienia. Energia wymaga od globalnych liderów skupienia się na zagadnieniach napięcia rasowego, wolności w opozycji do odpowiedzialności oraz równości. Zagadnienia ekonomiczne w krajach rozwijających się otworzą nowe ścieżki rozwoju i z nadzieją globalna gospodarka uniknie dalszych niekorzystnych regulacji. Różnice filozoficzne i brak klarowności wizji wybranych oficjeli zapoczątkują zmiany w przywództwie politycznym. Ukochany, rozpoczął się czas sprawiedliwości.

Witaj w czasie osobistego pokoju. Subtelne siły lutego obiecują spokojniejsze czasy. Nów księżyca (03.02) doda energii procesom twórczym i sile wyobraźni. Szukaj nowych okazji, ponieważ one mogą zmienić kierunek Twojego życia. Ta energia wspiera proces Twojego oświecenia, manifestującego się poprzez Twoje codzienne życie. Można spodziewać się zysku z pracy nad reklamą i materiałami promocyjnymi. Jeżeli potrzebujesz pracy, wiedz, że korzystna będzie praca w sektorze sprzedaży.

wtorek, 1 lutego 2011

Archangel Metatron's Guidance, February 2011

Przesłanie otrzymała Laurie Gudnason.

Beloved ones, the keywords I give you for your meditation and contemplation this month are: Trade, economy, thunderbolt, fire, intensity, peace, unity, spiritual seekers, enlightenment, opportunity, adaptability .

Welcome to the full expression of the Age of Aquarius! As the month begins the world is coping with the long term effects of the eclipses. The energy demands the focus of global leaders on issues of racial tension, freedom versus responsibility, and equality as it eases the pressures of 2010. Economic issues in developing countries will open new avenues for evolution and with hope, the global economy will avoid further regulation of tree trade. Philosophical differences and a lack of clarity in elected official’s view of the issues will usher in changes in political leadership. Beloved ones, a time of justice has arrived.

Welcome to a time of personal peace. The subtle energies of February promise calmer times. At new moon, the creative process and powers of imagination receive a burst of energy. Look for new opportunities; they may change the course of your life. This energy supports the process of your enlightenment, manifesting through your everyday life. In practical matters there will be benefit from working on advertising and promotion materials. If you need a job, know that sales work will be profitable.